Yazıtlar Göktürkçe Video Resimler

Eski Türkçe Sözlük

 1. ABA: Saygıdeğer, saygıya layık kişiBazı Türk boylarında “ana’’,’’abla’’ , bazılarında ise baba anlamında da kullanılmaktadır.
 2. ABADAN: 1- Cömert, verici 2- Bağışlayıcı, gönül yapıcı
 3. ABAK: Temiz, iffetli, namuslu kişi
 4. ABAKA: Yakın akraba, amca çocuğu
 5. ABAKAN: Alicenap
 6. ABAKAY: 1- Yakın akraba, yeğen, amca çocuğu 2- Sibirya’da saygın ve sözü geçen hanımlara verilen bir unvan
 7. ABALA: Abla
 8. ABAR: (Avar): 1- Gösteriş, heybetlilik 2- Baş eğmez, dirençli
 9. ABAŞ: Hanım yürüyüşü (Küçük narin adım)
 10. ABAY: 1- Aydınlık, aydınlık verici 2- Hayret uyandıran, hayret verici
 11. ABAKIYMIŞ: Gönül kırıcı, can yakıcı
 12. ABÇAR-(Avşar): 1- İşin ehli kişi, iş bitirici 2- Uyumlu, itaatkar
 13. ABI: 1- Can, ruh 2- Soyluluk
 14. ABIÇ: Gönüllü
 15. ABIDAN: İçli, gönül insanı
 16. ABIK: İçli, gönüllü
 17. ABIKAN: Mec.Soylu
 18. ABIL: Gönüllü, İstekli
 19. ABINAK: Sakinleşmiş gönül rahatlığı içinde olan
 20. ABINÇ(Avunç): Avunç, teselli
 21. ABIŞ(Apış): Bacağın diz kapağından yukarısı
 22. ABIŞKA : İçten, içtenlikle çalışan
 23. ABIZ: Ruhsal, ruhlarla ilgili
 24. ABİKE: Alicenap, yüksek gönüllü
 25. ABİN: Mutlu, memnun, hoşnut
 26. ACAR: 1-Gayretli,Hareketli 2- Gözü pek, yırtıcı
 27. ACLAN: Açık,Açılan
 28. ACU-(Acı,Açığ): 1- Açık 2-Keskin, sert 3- Açı,aralık
 29. ACUN: Dünya, yeryüzü
 30. ACUNAL: birlAcun/Al (Almak’tan)
 31. ACUNAY: birlAcun/Ay/Mec.”Dünya güzeli”
 32. ACUNLUK: Dünya malı,dünyalık
 33. ACUNSUZ: Dünya malında gözü olmayan
 34. AÇA: 1- Toplum içinde saygınlığı olan kişi 2-Analık derecesinde saygıya layık hanım
 35. AÇAN: Açma eylemi içinde olan (Çiçek gibi)
 36. AÇIĞ: 1-Açık,dürüst 2- Bahşiş bey yada hanların verdiği bahşiş
 37. AÇIK: (Açığ) Büyük kardeş
 38. AÇIL: Açık, açılmış
 39. AÇUK: (Açık) İyi huylu,mülayim
 40. ADAK: 1-Söz,nişan 2-Bağış,sungu
 41. ADAL: Sadık, güvenilir
 42. ADALAN: Ünlü, şöhretli
 43. ADALDI: Ünlü
 44. ADALIR: Ünlü
 45. ADALMIŞ: Ünlü
 46. ADAN: Uygunluk, liyakat
 47. ADANIR: Ünlü
 48. ADANMIŞ: Adaklı,adak olmuş
 49. ADAR: Adama eyleminde bulunan
 50. ADAY: Memnunluk,hoşnutluk
 51. ABDAN: Ünlü
 52. ADBERİLGEN: Adına layık ve ününü hak etmiş kişi
 53. ADIKTI: Ünlü
 54. ADIN: Ünlü,adı anılan
 55. ADINÇIĞ: 1-Seçkin,mümtaz 2- Olağanüstü, fevkalade, bambaşka
 56. ADIÖTE: birlAdı/Öte MecTemiz bir üne sahip
 57. ADIVAR: Ünlü,tanınmış
 58. ADIYAKŞI: birlAdı/Yakşı(Adı güzel)
 59. ADIYAMAN: birlAdı/Yaman MecÜrkütücü bir üne sahip kişi
 60. ADIYEKE: birlAdı/Yeke(yeğ) MecSaygıyla anılan kişi, adı yeğlenen kişi
 61. ADKIR: Aygır,erkek at
 62. ADMIŞ: Ün almış, tanınmış
 63. ADSAY: birlAd/Say MecAdına saygı duyulan kişi
 64. ADSIZ: 1- Fakir,kimsesiz
 65. AFŞAR (Abçar):
 66. AFŞIN: Apçın,(Opçın) Zırh,demir örgülü savaş giysisi
 67. AFTABA: Su ibriği
 68. AGA (Ağa,Aka): 1-Saygıdeğer, ulu kişi 2- Cömert,koruyucu 3-Büyük erkek kardeş,ağabey
 69. AGOLA: Yönetici,amir
 70. AGUN: Tatmin,avuntu
 71. AGUNMUŞ: Avunmuş,sakin
 72. AĞAÇA: Akça, beyazca, alımlı
 73. AĞALAK: Oğlak
 74. AĞALBAY: Muhterem,saygıdeğer
 75. AĞAN: 1-Yüksek,yukarıda,yukarılara çıkan 2- Geceleri gökten hızla geçen, ışıklı nokta
 76. AĞAR: 1- Ağı ağırbaşlı, oturaklı 2- Gönül ferahlığı 3- Göğe yükseliş
 77. AĞARTMIŞ: 1- Namuslu,dürüst 2- Alçak gönüllü, mütevazı
 78. AĞAT (Akat): Namuslu, gönüllü, iffetli
 79. AĞAYA: Makul,geçerli,uygun
 80. AĞDUK: Kutsal,muhterem
 81. AĞICI: Ağcı, Akçı, Akıcı, Hazinedar, Hazine sorumlusu
 82. AĞIÇ: Varlık, hazine,servet
 83. AĞILGAT: 1-Saygıdeğer 2- Yıldız,gezegen
 84. AĞIM: Yükseliş
 85. AĞIR: 1- Ağırbaşlı,olgun 2- Ünlü,saygın
 86. AĞIRBAŞ: birlAğır/baş, olgun, alçak gönüllü
 87. AĞIŞ: (Ağıç) Hazine, servet
 88. AĞIT: Mersiye,ölüm Türküsü,göğe yükselen feryat
 89. AĞLAMIŞ: Çileli,çile çeken
 90. AĞMIK: 1- Ünlü,tanınmış 2- Yüksek rütbeli
 91. AĞRAK: Yükselen,ilerleyen
 92. AĞRITMIŞ: MecAcı kuvvete sahip kişi
 93. AĞUL: 1- Ay’ın halesi 2- Oba, köy
 94. AĞUTUR: Yükselten,yukarı çıkaran
 95. AĞZUKARA: birlAğzı/KaraMecSert konuşan, acımasız ve hükmedici konuşan kişi
 96. AK: 1- Beyaz 2- Doğuş, doğum 3- Yükseliş 4-Parlaklık 5-Devinim,hareketlilik 6-Mec.Namusluluk,iffet ve güvenirliğin sembolü
 97. AKA: Büyük,ulu kişi,saygıdeğer kişi
 98. AKABA: Yokuş,meyil
 99. AKAÇ: Akıcı
 100. AKALIN: birAk/Alın mecDürüst,namuslu
 101. AKAN: 1- Akıcı 2- Yükselen
 102. AKARCA: Dere,ırmak
 103. AKAR: Dere,akarsu
 104. AKARSU: Dere,ırmak
 105. AKAŞ: birlAk/Aş mec.Helal rızk
 106. AKAY: birlAk/Ay 1- Ayın en güzel anı 2- Yenisey Türklerinde “hanımefendi” anlamında kullanılır.
 107. AKBAŞ: birlAk/Baş mecDürüst,namuslu
 108. AKBEL: Dürüst,sözüne güvenilir kişi
 109. AKBERGÜ: birlAk/Vergi fıtrat,huy mec.iyi huylu
 110. AKÇA: 1-Beyaza kaçan 2-İpekli dokuma 3-Para,maliye,hazine
 111. AKÇALAR: birl.Ak/çalar mec.Ak tenli hanım
 112. AKÇALI: Zengin,mal sahibi
 113. AKÇALMAZ: birlAk/Çalmaz mec.Yanık tenli hanım
 114. AKÇIL: 1-Ak tenli, akça yüzlü 2- Ağarmış, aklaşmış
 115. AKÇIN: Sözüne güvenilen,sağlam kişilikli
 116. AKÇORA: birlAk/Çura 1- Şamanist gelenekte iyi ruh ve iyilik perisi
 117. AKEL: birlAk/El mec.Dürüst,namuslu
 118. AKGÜN: birlAk/Gün mecGelecek,istikbal
 119. AKHAN: birlAk/Han Şamanist gelenekte “İyiliğin Kutsal Ruhu”
 120. AKI: Eli açık,cömert,zengin gönüllü
 121. AKIM: 1-Yönelim,yükseliş 2- Akmaktan, akıcı,yayılıcı
 122. AKIN: 1-Saldırı,hücum 2-Kazak ve Kırgızlarda, ozan ve müzisyenlere verilen ad
 123. AKINAY: birlAkın/Ay Türkistan’da hanım ozanlara verilen ad
 124. AKINCI: 1- Akın eden,saldıran 2- Osmanlılar dönemindeki, öncü birliklere ve bu birliklere dahil olan kişilere verilen unvan
 125. AKIŞ: 1-Yükseliş 2-Akmaktan akış 3-Servet,hazine
 126. AKKARA: birlAk/Kara mec.Zıtların bütünlüğü
 127. AKMAN: birl1-Temiz,iffetli 2-Apak,bembeyaz
 128. AKOBA: birlAk/Oba mec.soylu
 129. AKSAK: 1-Aksayan,seken 2-Yükselen,çıkan
 130. AKSOY: birlAk/Soy mec.Soylu
 131. AKŞAMAN: birlAk/Şaman Şamanist gelenekte,iyi ruhlarla ilgilenen ve ilişkiye giren kam
 132. AKŞİT: Yürekli,gözükara
 133. AKTAN: birlAk/Tan seher vakti,şafak
 134. AKUZ: birlAk/Uz (Uzman,usta)
 135. AKÜN: birlAk/Ün mec.Temiz,şöhretli
 136. AKYOL: birlAk/Yol mec.Dürüst,namuslu
 137. AKYÖN: birlAk/Yön mec.Dürüst,namuslu
 138. AKYÜZ: birlAk/yüz mec.Dürüst
 139. AL: 1-Bayrak kumaşı 2-Kızarmış,kızarık 3-El,kolun bilekten aşağı kısmı 4- Ala,alaca 5-Almaktan al
 140. ALA: Karışık renkli,benekli
 141. ALABAN (Alban):Timsah
 142. ALACA: Karışık renkli
 143. ALAÇUK: Kulübe,baraka,Altay Türklerinde,oda,(Çadırın iç bölmesi)
 144. ALAGAN: (Algan)Fatih
 145. ALAGAŞ: Ender rastlanan,nadir
 146. ALAGÜN: birlAla/Gün Gün ortası
 147. ALAK: Yok edici,öldürücü,alıcı,avlayıcı
 148. ALAN: 1-Işık,nur 2-Orman içindeki açık ve düzlük bölge 3- algan
 149. ALANÇA: Bahçelerdeki ağaç aralarında bulunan çimenlik bölge
 150. ALANGUVA: birlAla/Geyik Cengiz Kaan’ın onuncu göbekten büyük anası 2- Ergenekon destanında adı geçen Uldız Han’ın kızı 3-Türk mitolojisinde yer alan ünlü kadın ki, efsaneye göre, bir nevi Türklerin ’’Meryem Ana” sı gibidir.
 151. ALAR: Yalancı karanlık(Gündüz vaktinde)
 152. ALAS (Alaz) :Şamanist gelenekte “Ateşteki Kutlu Ruh’’
 153. ALASAYVAN: Şafak vakti,Güneşin doğuşu
 154. ALASI: Erek,amaç,sahip olunması istenen nesne
 155. ALATAŞ: birlAla/Taş Köz,ateş parçası
 156. ALAYUNT: birlAla/Yunt Altay Türklerinde “kısrak” anlamında kullanılmaktadır.
 157. ALBA: Yükümlülük,hizmet yükümlülüğü
 158. ALBAGA: Hasılat,savaş yada av ganimeti
 159. ALBAN: Haraç,ganimet
 160. ALBATU: Bürokrat, hizmetle yükümlü kişi
 161. ALBENİ: Çekim,cazibe,sempati
 162. ALCU (Alçu):Alıcı,avcı
 163. ALÇİÇEK: birlAl/Çiçek (Gül’ün Türkçe karşılığı)
 164. ALÇİN: Kızıl renkli bir çalı kuşu
 165. ALÇU (Alcu):1-Algan,Fatih,2-Alcı,Avcı
 166. ALDI: 1-Öncü,öndeki,selef 2-Algan,Fatih
 167. ALDUR: Ok atışı,oklayış
 168. ALEV (Yalav...Yal kökünden):Ateşten çıkan ışık
 169. ALGAN: Fatih,Fetheden
 170. ALGAZIN: Yabani vahşi hayvan
 171. ALGI: 1-Fetih,Almaktan..alım 2- Fehim,algılama
 172. ALGIN: 1- Serap 2-Yüksek yer 3- Bitiricilik,bitiriş
 173. ALGIŞ (Alkış): Dua,yakarış,niyaz
 174. ALGU: 1-Tüm,hepsi 2-Toplum,topluluk 3-Silah 4-Alıcı,avcı
 175. ALGUR: Sakin,kendi halinde,kendinden emin
 176. ALGÜN: birlAl/Gün”...Kazak ve Kırgızlarda,doğum sırasında yaşanan dikkat çekici,unutulmaz günleri mecz eder.
 177. ALICI: Alcu,Avcı
 178. ALIK: Alıngan,Kırgın
 179. ALIM: 1-Çekim,Cazibe 2-Vergi,Haraç
 180. ALIMGA: Yazıcı,(Han ve Kaanların buyruk ve fermanlarını yazan görevli kişi)
 181. ALIMLI: Çekici,Cazibeli
 182. ALINAK: birlAlın/Ak mec.dürüst,namuslu
 183. ALINCAHAN (Alınçak Han) :Oğuzname’ye göre,Türk’ün oğullarından
 184. ALINÇAK: 1-Çekici,cazip 2- Alıngan,nazik
 185. ALINGAN: Alınan,incinen,gücenen
 186. ALK: Bitirmek,yok etmek,sona erdirmek,bitiricilik
 187. ALKA: 1-Bitirici,yok edici 2-İleri,ilerici
 188. ALKABÖLÜK: birlAlka/Bölük..Vurucu Tim
 189. ALKAN: Alkan,Fatih
 190. ALKAR: Bitirici,yok edici
 191. ALKAŞ: Bitirici,yok edici
 192. ALKI: Pervasız,vurdumduymaz
 193. ALKIM: 1-Gökkuşağı 2-Gerdan
 194. ALKIR: Tamamlayıcı,bitirici
 195. ALKIŞ: Algış,dua,övme,yüceltme
 196. ALMA: Elma
 197. ALMAKAY: Elma yanaklı
 198. ALMALUK: 1-Alınması gerekli olan 2-Elma bahçesi
 199. ALMAS: Almaz,nazlı
 200. ALMILA: Elma
 201. ALMIŞ: Algan,Fatih
 202. ALP: Bu sözcük birçok erdemi içinde barındırırBilgelik, yiğitlik, fedakarlık, kahramanlık, gözükaralık, toplumculuk, vbile birlikte tüm bunlar arasındaki uyumu da içerir.
 203. ALPAGU: Düşmanına tek başına saldıran kişi
 204. ALPAGUT: 1-Alplik gösteren kişi 2-Kurt soyundan 3- Seçkin ve saygın kişi
 205. ALPEREN: birl.Alp/Eren (Gazi, Derviş) Toplumun sayıp sevdiği, örnek aldığı savaşçı kişilerin genel adı
 206. ALPMAN: Alp gibi Alpçe yaşayan
 207. ALTAÇU (Altaç): Aldatıcı taktik sahibi
 208. ALTAMIŞ: Aldatıcı,hileci
 209. ALTAN: 1-Altın 2-Güneşin doğuş anı,Şafak
 210. ALTANURUG: (Altın Uruk) Cengiz Kagan ve oğullarının soyuna verilen unvanlardan
 211. ALTAY: 1-Al/Ala/Tay 2-Altın 3-Ormanlarla kaplı yüksek dağ
 212. ALTINDAĞ: birlAltın/Dağ/Altay dağlarının,diğer adı.
 213. ALTU (Aldu): 1-İlk,Birinci 2-Algan,Fatih
 214. ALTUN: Altın
 215. ALTUNSABAK: birlAltun/Sabak(sopa,değnek)
 216. ALUÇ: 1-Alıcı(Alçu) 2-Kayın cinsi bir ağaç
 217. ALUNGAN: Alıngan,nazlı
 218. ALUNUR: Nazlı
 219. ALYU: (Algu) T..Çağatay Han’ın torunu
 220. AMAÇ: (Umaç)Gaye, hedef, beklenti
 221. AMAN: (YAMAN) Sertlik
 222. AMGAK: Emek/Zahmet
 223. ANAÇ: 1-Anacık 2-Analık duygusu çok gelişmiş 3-Anaya çeken 4-Doğurgan, üretken
 224. ANAGAY: Anaya çekmiş, anaya benzer
 225. ANASIOĞLU: birlAnası(nın)Oğlu (Babası erken ölmüş ve özellikle anası tarafından bin bir güçlüklerle yetiştirilip büyütülmüş, yetim çocuklar için kullanılmış olduğu anlaşılan Türk adlarından)
 226. ANAT: 1-Anı,Anılan 2- Yakın,hısım
 227. ANAZ: Yeğrek, evla, eftal
 228. AND (ANT) :1-Yemin,söz 2- Yakın akraba
 229. ANDA: Birlikte ant içmiş(kan kardeşi) (Anda’lık Türklerin en eski geleneklerinden biridirAndalar birbirlerini kardeşlerinden daha ileride korur, sayar ve kayırmaya çalışırlar.)
 230. ANDAÇ: Hatıra, anı olsun diye verilip,alınan hediye
 231. ANDARIMAN: Anılara değer veren ve saygı gösteren kişi
 232. ANDIR: Anısı ola hatıra
 233. ANGAY: Anılarına bağlı olan kişi
 234. ANGI: 1-Anı,hatıra,2-Yetki, yeterlilik
 235. ANGIM: Mamur, hakim
 236. ANGIN: Ünlü, anılan, adı duyulan
 237. ANGIŞ: Ünlü, meşhur
 238. ANGIT: Yaban ördeği
 239. ANIK: 1-Anlayış, yetenek, fehim 2- Hafıza, bellek 3- Hazır, mevcutlu
 240. ANLI: 1-Sakin, ağırbaşlı 2- Bellek, hafıza
 241. ANIT: Anı olsun diye yapılan yapı
 242. ANITGAN: Anıt yapan
 243. ANLI: Ünlü, tanınan
 244. ANNAK: Yadigar, hatıra
 245. ANT: And, Yemin
 246. ANTLIĞ: And içmiş, Yeminli
 247. ANUÇUR: Övülmüş, övülmeye layık
 248. ANUK: Yadigar, hatıra
 249. ANUŞ: Anış, anma eylemi, anı
 250. APA: Ulu, büyük, saygıyı ve hürmeti hak etmiş kişi (Bazı Türk bölgelerinde “baba” anlamına da kullanılmaktadır.
 251. APAĞ: Apak, temiz
 252. APAK: Temiz, namuslu,iffetli
 253. APATEG: (Apatek)birlApa/Tegtek(gibi,benzer)
 254. ARA: Orta yer, ortalık, boşluk, orta
 255. ARAL: 1-Ada 2- Aralık,orta, ortalık
 256. ARAS: 1- At kılı 2- Kalın yün 3- Talih,baht
 257. ARASLAN: Arslan (Çuvaşlarca söylenişi)
 258. ARAT: Cesaret, yüreklilik
 259. ARBIŞ: Büyü,efsun
 260. ARBUZ: Büyü, sihir
 261. ARCA: 1-Arıca, saf, temiz 2- Çam ağacı, çamdan yapılmış kutu
 262. ARDA: 1-Uzun değnek 2- Artçı, halife, ardı sıra giden
 263. ARDALI: (Ardalu) Yönetici, amir
 264. ARDIÇ: 1- Halife, artçı 2- Bir ağaç türü
 265. ARGA: Zeki, akıllı
 266. ARGAN : (Arkan) Kement, kement bağı
 267. ARGATU: Yaban koyunu
 268. ARGIÇ: 1- Kır, mera 2- Gurur
 269. ARGIN: 1-Yavaş, sakin 2- Gelecek yıl
 270. ARGUN: Pars cinsinden avcı bir hayvan
 271. ARGUŞ: (Arkuş)1- Edepli, terbiyeli 2- Haberci, haber veren
 272. ARGÜDEN: birlAr/Güden, Arlı, edepli
 273. ARI: (Arık) 1- Saf, arı, arınmış 2- Irmak, dere
 274. ARICA: Soylu, temiz, iyi huylu
 275. ARIÇ: Barış, sulh
 276. ARIĞ (Arı, Arık):
 277. ARIK: 1- Arı, arınmış, temiz 2- Narin, ince yapılı
 278. ARIL: Arınmış, temiz, pak
 279. ARIN: Saf, arınmış
 280. ARINÇ: 1-Barış, kurtuluş 2- Temizlik, saflık, günahsızlık
 281. ARINIK: Saf, şeffaf, billur
 282. ARINMIŞ: Temiz, gönüllü
 283. ARKIN: 1-Argın, yavaş, sakin 2- Halef, ardıç
 284. ARKIŞ: 1-Ulak, haberci 2- Kervan, kafile
 285. ARKUN: Halef, geriden gelen, takipçi
 286. ARKUY: Siper, mevzi
 287. ARKUZ: (Arguz) Edepli, iyi huylu
 288. ARLAĞ: Arlı, edepli
 289. ARLAT: Biricik oğul, anaların en çok üstüne düştükleri oğul
 290. ARMAGUN: Armağan, hediye
 291. ARMAĞAN (Yarmagun-Yarmagan)-:Hediye
 292. ARMAN: 1- Onurlu, arlı, edepli 2- Dilek, istek 3- Hayal, fantezi
 293. ARPA: 1- Büyü, tılsım, Şamanist gelenekte, Kamların okuduğu dua 2- Tahıl
 294. ARPAD (Arpa):
 295. ARSİN: (Ersin) Kurtuluş, istiklal
 296. ARSALAN: Arslan
 297. ARSLAN: Yırtıcı hayvan MecCesaret, atılganlık ve gözü pekliği sembolize eder.
 298. ARSLANBALA: birlArslan/Bala..Arslan yavrusu
 299. ARSLANCIK: Küçük arslan..Arslan yavrusu
 300. ARSLANÇA: Arslan gibi, arslan özelliklerine sahip
 301. ARSU: birlAr/Su mecNamuslu, dürüst
 302. ARSUN: 1- Efendi, ağırbaşlı 2- Rahata ermiş, huzurlu
 303. ARTAGAN: Bereket, artuk, fazlalık, bolluk
 304. ARTAM (Erdem):
 305. ARTIM: Bereket, bolluk
 306. ARTUÇ: Mızrak, mızrak ucu
 307. ARTUK: Fazlalık, üstünlük, bereket mecVarlık, zenginlik
 308. ARTUKDOĞAN: birlArtuk/Doğan Kırgızlarda, olağanüstü vasıflara sahip kişilere verilen bir unvan
 309. ARTUN: Vakarlı, ölçülü
 310. ARTUR: Cazibeli, çekici, işveli, fettan
 311. ARTURU: 1- Ekstrem, uç noktalarda 2- Bereket, bolluk
 312. ARTUT: Armağan, hediye
 313. ARVIŞ: Sihir, büyü, tılsım
 314. ARZIK: Fanatik, bağnaz, sofu
 315. ASAN: 1- Sağlıklı, zinde 2- Asma eyleminde olan
 316. ASENA: Efsanevi dişi kurtun adıYakın, Yakınlık duyulan
 317. ASIGLI: Faydalı,Gerekli
 318. ASIĞ (Ası,Asık) :1- Fayda, Çıkar 2-Kar,temettü
 319. ASPAR (Asbar) :Faydalı, işe yarayan
 320. ASRAK: Himaye, Koruma
 321. AŞAN: Aşmak’dan ...mecAzimli, engel tanımaz
 322. AŞIT: 1- Aşılacak, aşılması gerekli olan 2- İşitmekten...İşit, kulak ver
 323. AŞKAR: 1- Savaş atı 2- Kuyruk ve yelesi kara, vücudu kula renginde olan at
 324. AŞKIN: 1- Aşmış, üstün, faik,akranlarından ileride olan 2- Melodi,nağme
 325. AŞUK: 1-Aşık,aşmış, geçmiş 2- Tolga
 326. AŞULA: Yılmaz irade sahibi
 327. AŞUR: Aşırmaktan..mecYılmaz, gayretli
 328. ATA: 1- Ulu, saygıdeğer kişi 2- Baba, dede, ced 3- Adın ve soyun bağlı olduğu kök
 329. ATABAY: birlAta/Bay lala, beybabaHan, Kağan ve padişah çocuklarını eğitip yetiştiren kişilere verilen bir unvan
 330. ATAÇ: 1- Atasına bağlı, Atasının yolunda 2- Atadan intikal eden 3- Büyüklük gösteren çocuk
 331. ATADAN: Miras, manevi miras
 332. ATAERİ: birlAta/Eri mec.Atalarına ve geçmişine saygılı
 333. ATAGÜÇ: birlAta/Güç mecGücünü atalarından almış
 334. ATAĞ: (Atak) 1- Ün, nam, şöhret 2- Atılgan 3- Dağ yolu 4- Çağlayan 5- Bir şahin türü
 335. ATAHAN: birlAta/Han mecDevletin ilk kurucu büyüğü, devlete ad veren kişi
 336. ATALA: Tanınmış, ünlü ve zengin
 337. ATALAN: Ünlü, Meşhur
 338. ATALAY: Ad almış, ün almış, meşhur kişi (Atila’nın asıl adının bu ve bundan bozulup çevrilmiş hali olduğunu söyleyen bazı tarihçilerimiz de var.)
 339. ATALIK: Miras
 340. ATALMIŞ: Ünlü, meşhur
 341. ATAMAN: Ulu, Saygıdeğer kişi Bir kısım tarihçilere göre, Osmanlının, kurucusu olan Osman bey’in asıl adı budurBir kısmı Atman, bir kısmı Otman der.
 342. ATASAGUN: birlAta/Sagun Hekimlerin en ulusu başhekim Şamanist gelenekte de aynı ad, en iyi kamlar için kullanılmaktadır.
 343. ATAY: 1- Ünlü, tanınmış 2- Akın, hücum
 344. ATIGAY: Ünlü, tanınmış
 345. ATIĞ: Adı sanı belli, ününü arttırmış kişi
 346. ATIL: Ünlü, meşhur
 347. ATILGAN: Atak, gözüpek,cesur
 348. ATILMIŞ: Atılgan, gözüpek
 349. ATIŞ: Ünlü, meşhur
 350. ATİLAY: Türk tarihinin en önemli kişilerinden,Batı Hun imparatoru, Bu kişinin adı üzerinde tarihçi ve dilciler pek de anlaşamamışlardırBenim görüşüm de göç sırasında İtil ırmağı kıyısında doğmuş olmasından dolayı “İtil/Ay”dırAncak bununla birlikte bu kişi için bazı adlar söylenmekte (Atila,Atilla,Atılay,Atilay,Atalay,Atlıhan vb.) Anlamlar:1- Atacık,babacık 2- İtil ırmağı kenarında doğduğundan ve Türklerdeki eski bir gelenekten dolayı “İtil” çocuğu anlamında verilen İtilay’ın zamanla Atilay’a dönüşümü 3- Atlı/Ay 4- Atlı/Han 5- Macar dilinde çelik anlamına gelen “Atzel” den
 351. ATLIĞ: Ünlü,zengin
 352. ATMACA: Yırtıcı bir avcı kuş
 353. ATMAN: Ünlü, saygın
 354. ATMIŞ: Atma eyleminde bulunmuş (ok,kargı vb.)
 355. ATSAK: Ünlü, adı duyulan
 356. ATUK: Bolluk, bereket
 357. AVAR (Abar) :1- Heybet, büyüklük(Abartı) 2- Dirençlilik, dayanıklılık
 358. AVAZ: Nara, yüksek perdeli ses, çığlık
 359. AVCI: Av yapan, avlayan
 360. AVCIL: Avlayıcı, av işinin uzmanı
 361. AVGAN: Avuntu
 362. AVINÇ: Avuntu, teselli
 363. AVINÇA: Avunç
 364. AVINGU: Avunç,teselli
 365. AVLAK: Av yeri, av olanı
 366. AVKAR: Bozkır bıldırcını
 367. AVUNÇ: Teselli, avuntu
 368. AVUÇU: Avunç
 369. AVUNDUK: Avuntu, teselli
 370. AVUTMUŞ: Teselli eden
 371. AY: Dünyamızın uydusu olan gezegenAncak Türk kültüründe bu ad güzellik, temizlik, ahlaklılık vbdeğerleri de içeren birçok öğeyi içinde barındıran bir sembol ve mecaz olarak kullanılmıştırÇok önceleri erkeklerde kullanılmasına karşın, zamanla kız çocuklarına ad olarak verilmiş, gerek başta, gerekse de son da, birleşik ad olarak değerlendirilmiştirBununla birlikte bazen geçmiş örneklerde de görüleceği gibi hem erkeklerde hem de kızlarda kullanılmıştırAncak yine de ağırlık kız adlarındadır.Ve kız adlarında önemli bir konumdadır.
 372. AYAĞ (Ayak) :1-Uğur, şeref, şan 2- Devinim, hareket (ayaklanma sözü) buradan gelir.
 373. AYANA: birlAy/Ana Altay Türklerinin eski kutsal kadın ruhlar dan
 374. AYAS: Ay ışığı, mehtap, gece aydınlığı Altay, Tuva, Çuvaş Türklerinde Tanrı sıfatı olarak kullanılan bir ad
 375. AYATA: birlAy/Ata Şamanist gelenekte, göğün altıncı katına bakan Tanrı
 376. AYAZ: 1- Ay ışığı 2- saf, berrak hava 3- Kuru soğuk
 377. AYBAKIM: birlAy/Bakım, bakmaktan, bakış
 378. AYBAN: birlAy/Ban mecDebdebe, şaşa
 379. AYBANDI: birlAy/Bandı (Banmak)
 380. AYBAR: 1-Ay gibi parlak 2- Heybet,heybetlilik
 381. AYBI: İmdat, medet
 382. AYBIN: Onur,şeref
 383. AYÇIL: Ay ışığı, ay pırıltısı
 384. AYDA: 1- Ay’a eş değer güzellikte 2- Dere kenarlarında yetişen hoş kokulu bir çiçek
 385. AYDABOLDI: birlAyda/Oldu mecAy parçası
 386. AYDAN: Ay parçası
 387. AYDAR: (Aydar Han) saç perçemi, kakül
 388. AYDIN: 1- Aydınlık, ışık yoğunluğu 2- Açık, aşikar 3- Entelektüel , münevver
 389. AYGAN: İçten, samimi, yaren
 390. AYGAY: Nara, bağırtı
 391. AYGIN: Sınırsız, uçsuz, geniş
 392. AYGIR: Erkek at
 393. AYGIRAG : 1-Dağ keçisi 2- Bir geyik türü
 394. AYGUÇI: Yönetici, devlet görevlisi, danışman, yarıcı
 395. AYIM: Çekicilik, sempati
 396. AYIMÇA: Ay parçası
 397. AYINTAP: Mehtap, ay ışığı
 398. AYIR: Değişik, farklı, başka, fark
 399. AYIRBAŞ: birlAyır/Baş..Değişim, mübadele
 400. AYIRT: Fark, farklılık, ayırım
 401. AYITGU: Temyiz
 402. AYISIG: birlAy/Isıg..Ay ısısı, sıcaklığı
 403. AYIT: Söylemek, anlatmak
 404. AYITMIŞ: Söyleyen, bildiren, uyaran
 405. AYKAÇ: Konuşkan, Konuşmacı, Hatip
 406. AYKIN: Geniş, ferah, aydınlık
 407. AYKOYUN: birlAy/Koyun Yakut destanlarında adı geçen, eski dönem gücü simgeleyen kutsal ruh
 408. AYLA: 1-Ayın çevresindeki ışık halesi 2- Devir, dönüşüm
 409. AYLU (Aylı): Aydan
 410. AYMA: Duyarsız, başıboş vurdum duymaz
 411. AYMAN: Aya eş değerde
 412. AYMAZ: Vurdumduymaz, başına buyruk
 413. AYRAL: Kuraldışı, istisna
 414. AYRI: Başka, değişik, farklı
 415. AYRIÇ: Bölüşüm, taksimat
 416. AYRIKÇA (Ayıkşa): Derviş, mecnun
 417. AYRUK: 1- Farklı, değişik 2- Varlıklı, zengin
 418. AYSELİG (Aysiliğ) birl:Ay/Silig, dürüst, namuslu
 419. AYTAK: Konuşmacı, hatip
 420. AYTAR: Haberci, muhbir
 421. AYTEK: Konuşmacı, hatip
 422. AYTIN: Aydın, aydınlık
 423. AYTIŞ: Nutuk, anlatım, hitabet
 424. AYTIŞAN: Hatip, konuşmacı
 425. AYTUK: Hatip, konuşmacı
 426. AYUK: Söz söylenebilen ve sözün değer gördüğü yer
 427. AYUR: Konu, bahis, bahse konu olan
 428. AYÜN: birlAy/Ün Karahanlılar ve Uygurlar döneminde, han ve kağanların analarına verilen bir unvan
 429. AYZIT: Şamanist gelenekte “ Ayda ki Kutsal Kadın Ruh”
 430. AZBOY: Heyecan
 431. AZGIN: Zapt edilmesi zor, sınırı aşmış, tahrik olmuş
 432. AZLAĞ:Nadir, az rastlanır.
 433. AZRAK: Nadir, az rastlanır.
 434. AZUK: (Azuka, Azık): Geçimlik, yiyecek
 435. BABAT:Cins, Tür
 436. BABRAK: Hızlı, çevik, atletik
 437. BABÜR: Kaplan cinsi, yırtıcı bir hayvan
 438. BACI: Kız kardeş
 439. BAÇAK: Bir çeşit zırh (Dize geçirilen bir zırh)
 440. BAÇMAN: Başlık, Tolga
 441. BADAN: Batan (Batmaktan...Güneşin batışı)
 442. BADUR: Batur, bagatur, kahraman
 443. BADURUK: (Badruk) 1- Sadık, güvenilir 2- Batur, kahraman
 444. BAGA: 1- Alt, küçük, küçük rütbeli yönetici 2- Boğa
 445. BAGATUR: Kahraman, Batur, Bahadır
 446. BAGAY: Afacan, yaramaz, ele avuca sığmaz
 447. BAGRI: Kararlılık, azim
 448. BAĞAM: Destek,arka, kuvvet
 449. BAĞAN: Anıt, abide
 450. BAĞATUR: Bagatur, batur, bahadır, kahraman
 451. BAĞDAŞUK: Uyumlu, ahenkli, uzlaşmacı
 452. BAĞDU: Işık, şua, ışın
 453. BAĞI: Büyü, efsun, bağlılık
 454. BAĞIM: Bağlı, bağlılık
 455. BAĞIMSIZ: Bağlı olmayan, özgür
 456. BAĞIR: 1- Sine, göğüs, kucak 2- Kalp, gönül
 457. BAĞIRLAK: İri bir kırlangıç türü
 458. BAĞIŞ: 1- Veriş, ikram 2- Af, af ediş,3- Nezaret
 459. BAĞLAN: 1- Demet, deste 2- Bağlılık 3- Kızıl renkli bir su kuşu
 460. BAĞRI: Kararlı, azimli
 461. BAĞŞI: (Baksı) Kam, doktor
 462. BAHADIR: Bagatur, Batur, kahraman
 463. BAHŞİ: Baksı, doktor, bilgin, büyücü, hoca
 464. BAKAÇ: Bakıcı, bakan, nazır
 465. BAKAN (Bağan): 1- Anıt, abide 2- Bağlayıcı, birleştirici 3- Haşarı, afacan
 466. BAKAY: Haşarı, ele avuca sığmayan
 467. BAKIM: Bakma eylemi, nazar, bakış
 468. BAKIR: Bakır madeni
 469. BAKIRSOKUM:birlBakır/Sokum (Kuzey Türklerinde, Merih yıldızı anlamına kullanılmaktadır.)
 470. BAKIŞ:1- Bakış, nazar 2- İkram 3- af
 471. BAKSI (Bakşı): Bahşı,doktor, bilgin, büyücü
 472. BAKTI: Bakan, nazır
 473. BAKUY: Ulu, saygıdeğer kişi, tecrübeli, bilge kişi
 474. BAL: 1- Yapışkan sıvı 2- Arı balı 3- Çamur, balçık
 475. BALA: Yavru, çocuk
 476. BALABAN (Balıban): 1-Bala bandırılmış 2- İri başlı bir doğan türü Ayrıca mecaz olarak “ mahzun ve baygın bakış” anlamını içerir.
 477. BALACA: Yavrucak, ufaklık
 478. BALAK (Balak): manda yavrusu
 479. BALAMAN: Cüsseli, iri kıyım
 480. BALAMİR: (Balabir) Biricik yavru
 481. BALANDI: İri yarı, gösterişli
 482. BALASAGUN: birlBala/Sagun Özlenen, beklenen yavru (çocuk)
 483. BALBAL: 1- Heykel, anıt 2- Mezar taşı (Eskiden mezarlara dikilen ve üzerlerine öldürülen düşman sayılarının ve kimliklerinin yazıldığı mezar taşı)
 484. BALÇAK: Kabza, kılıç kabzasındaki siperlik
 485. BALDU: Balta
 486. BALDUK: Balta
 487. BALGAY: Ünlü, meşhur
 488. BALI: Değerli, yüksek, ulu kişi
 489. BALKAN: Ormanlarla kaplı, dağlık bölge
 490. BALKIN: Parlak, gözalıcı
 491. BALKIR: 1- Yağmur arasında çıkan güneş 2- Yağmurun hemen ardından çıkan güneş
 492. BALTA: Ağaç ve odun kesmek için kullanılan alet
 493. BALTEG: Çamur, çamurlu
 494. BALUG (Balık) :1- Balçık çamur 2- Ev, köy 3- Suda yaşayan balık
 495. BAMSI: 1- Yüksek, ulu, ulaşılmaz 2- Baksı, kam
 496. BANAR: Demet, tutam, deste
 497. BANGU: (Mengü, Bengü) Sonsuz, sonsuzluk, ebedi
 498. BANIÇİÇEK: birlBanı/Çiçek...çiçeğe bandırılmış
 499. BANLAK: Çağrı, davet, ezan
 500. BARADAN: 1- Boradan, bora parçası 2- Nara, yüksek ses, bağırtı
 501. BARAK: Türk mitolojisinde adı geçen çok tüylü, iri başlı köpek
 502. BARBOL: Varol
 503. BARÇA: 1- Parça 2- Tüm, tamam, eksiksiz
 504. BARÇIN: İpekli kumaş, kadife
 505. BARÇUK (Barçık) :Tahta ve keçeden yapılan küçük heykel
 506. BARÇUK ART TİGİN: birlBarçuk/Art/Tigin (Art,ardçı,halef)
 507. BARDAM: Varlık, ganimet, bolluk
 508. BARGAN: Varan
 509. BARDI: Vardı (Varmak...dan)
 510. BARGAN: Varan, ulaşan
 511. BARGI: Kadife
 512. BARGIT: Kadife
 513. BARGU: Nimet, ganimet
 514. BARGUŞ: Ganimet
 515. BARIK(Barı) : Esas, esas olan, mahfuz
 516. BARIM: Varım, servet, varlık
 517. BARIN: 1- Güç, kuvvet 2- Barınak
 518. BARUNDUK: Sığınılacak yer, barınak
 519. BARIŞ: 1-Varış, gidiş, gidişat 2- Sukunet, sulh 3- Servet, hazine
 520. BARK: (Barka) baraka, ev çok önceleri saray anlamına kullanılan bu sözcük, Uygurların kentleşmeye ağırlık vermesinden sonra, “taştan yapılan ev” anlamında kullanılmıştır.
 521. BARKAN:Oynak toprak, bataklık
 522. BARKAT: Heykel, büst
 523. BARKIN: 1- Gezgin, seyyah 2- Kararlı, azimli
 524. BARKUK: Servet, varlık
 525. BARLA: Parlak, göz alıcı
 526. BARLAK: Parlak
 527. BARLAS: 1- Çekici, cazip 2- Varlık, servet 3- Temiz, temizlik
 528. BARLI: Varlıklı, zengin
 529. BARLIK: Varlık
 530. BARMAK : (Varmak)
 531. BARMAKLAK: 1- Varıcı, ulaşıcı 2- Eldiven 3- Varlık
 532. BARMAN: Varlıklılık, mevcudiyet
 533. BARS: Pars, leopar
 534. BARSUK: Porsuk
 535. BARTIK: Heykel, büst
 536. BARTU:1- Varlık, servet 2- Menzil, varılacak yer
 537. BARUG: Mesned, dayanak
 538. BASAGAR: Ağırbaşlı, mütevazi
 539. BASAK(Basa):1- Cesur, gözükara 2- Baskın 3- Farklılık, ayırım
 540. BASAN: 1- Baskın yapan 2- Ölünün ardından verilen yemek 3- Yayan, yayıcı
 541. BASAR: Baskın, baskıncı
 542. BASAT:1- Mühür, 2- Yardım, muavenet 3- Busat, pusat,silah 4- başat
 543. BASGAN: Basan, baskıncı
 544. BASIK: 1- Gece baskını 2- Basınç, tazyik, baskı
 545. BASILGAN: Baskıncı
 546. BASIM: Enerji, güç
 547. BASIR: Basar
 548. BASKAK: Basak, cesur, farklı, Çengiz Kaan döneminde askeri valiler için kullanılan ünvanlardan
 549. BASKIN:1- Galp, muzaffer 2- Ani yapılan saldırı 3- Basık, yaygın genişlemiş
 550. BASMIL:1- Baskıncı 2- yardımcı, muavin
 551. BASRUK: Baskı, tazyik
 552. BASSIZ: Başsız, başına buyruk
 553. BASTI: Bastıran, baskın yapan
 554. BASTIK: Basdı, Baskıncı
 555. BASU (Basut) :Tokmak
 556. BASUÇ: Baskı, tazyik
 557. BASUT: 1-Yardım, yardımcı 2- Demir tokmak 3- Baskın yapan
 558. BAŞ: Oluş, doğuş, ortaya çıkış, uç nokta, doruk, birinci sıra gibi anlamların hepsini içeren bir söz
 559. BAŞACI: Reis, lider, öncü
 560. BAŞAD(Başat):
 561. BAŞAGUT:Önde gelen, önde bulunan, sevilen
 562. BAŞAK:1- Buğday başı 2- Ok ucu...okun ucuna takılan sivri demir 3- Sümbül çiçeği
 563. BAŞALMIŞ:1- Öncü,önder 2- Düşmanını yenip, yoketmiş
 564. BAŞAR: Başarı, kazanç
 565. BAŞARAN: Başarılı, muvaffak
 566. BAŞARI: Muvaffakıyet
 567. BAŞAT:1- Emsalleri arasında en üstün ve en önde gelen 2- Hanlık yapan bir soya mensup kişi
 568. BAŞA: (Paşa) Bazı tarihçilerimize göre ..Baş-ağa, bazılarına göre ise Baş-şad sözcüklerinin değişime uğramasıyla bu biçime gelmiş ve sözcük, bugünkü anlamıyla General ordu komutanı
 569. BAŞBAĞ:1- Başı bağlı, özgürlüğü kısıtlı 2- Gözde, sevgili, en değerli
 570. BAŞBUĞ: Ordu komutanı, orgeneral
 571. BAŞÇIL: Şef, lider, önde gelen
 572. BAŞDAŞ: Denk, akran
 573. BAŞDU: Başta olan, önde giden
 574. BAŞEL: birlBaş/İl..yol gösterici,mihmandar
 575. BAŞGAK: 1- Başkan,şef 2- Bir tatlı su balığı
 576. BAŞGÖZ: birlBaş/Göz 1-Birleşik, ayrılmaz 2- MecEvlilik
 577. BAŞGU: Alnında beyaz lekesi olan at
 578. BAŞIL: Önde giden, şef
 579. BAŞKAL: Emir, ferman
 580. BAŞKAN: Yönetici, şef, başta giden
 581. BAŞKARA: birlBaş/Kara...mecSert, acımasız,bir kişiliğe sahip olan kişi
 582. BAŞKIR: Başarı, muvaffakıyet
 583. BAŞLADAÇU: Başlatıcı, yönetici, hakem
 584. BAŞLAG: Başlangıç, ilk
 585. BAŞLAK:1- Başıboş, salınmış 2- Başlangıç
 586. BAŞLAMIŞ: 1- Kararlı, çalışkan 2-Lider, lider olmuş
 587. BAŞLIĞ: Başı dik gururlu
 588. BAŞLIK: Yönetici, şef
 589. BAŞNAK: Başlıksız, tulgasız
 590. BAŞŞAD: (Paşa) Ordu komutanı, general
 591. BAŞTIN: Selef, önceki
 592. BAŞTINKİ: Baştaki, öndeki, önder
 593. BAŞVEREN: Fedai
 594. BAŞVERMİŞ: Kurban, fedai
 595. BATAK:1- Çamur, bataklık 2- Gizli, gömülü
 596. BATIŞAD: birlBatı/Şad T...Göktürk ve Uygur ordularında, batı kanadının komutanlarına verilen unvan
 597. BATIM:1- Batma boyu, boy, derinlik 2- Sivri bir aletin saplanması
 598. BATIR: Batur’un şive farkıyla söylenmiş biçimi
 599. BATMAZ: 1-Diri, mücadeleci 2- Vücuduna sivri ve kesici aletler işlemez
 600. BATRAK: (Batırak) Mızrak, kargı
 601. BATSIK: 1- Bastıran, yanaştıran 2- Gün batısı, batı
 602. BATU: 1-Güçlü, yenilmez, gücüne dayanılmaz 2- Dayanıklı, metin 3- Gün batısı
 603. BATUGA: 1- Batu, kahraman 2- Gizli, gizlenmiş
 604. BATUR: Bagatur, Kahraman
 605. BATURGAN: 1- Saklayan, gizleyen, gizli 2- Batıran,saplayan
 606. BATUT: Gizli, saklı
 607. BAVIRGAN: 1- Şefkatli, koruyucu 2- Bağıran, nara atan
 608. BAY: Varlık, zenginlik, egemenlik, erklik, üstünlük, bolluk sözcüklerinin tümünü içeren önemli bir adTürk adlarının önemli birleşiklerinden başka sözcüklerle kullanılabilen, kullanılan sözcüğü bütünleyip, güçlendiren, hem başa gelerek hem de sona gelerek kullanılabilen bir ad.
 609. BAYA: Bay,baylanmış, zenginleşmiş
 610. BAYAK: Selef, daha önceki
 611. BAYAN: (Muyan, buyan) 1- Kalıcılık,sonsuzluk 2- Baht, mutluluk 3- Zenginlik, güçlülük,erklik 4- eski dönem Tanrı sıfatlarından 5- Uygur kağanlarının unvanlarından
 612. BAYAR: Ulu, yüce, kudretli, celil...Tanrı sıfatlarından Bulgar hanlığı dönemi,soyluluk ve üstün vasıflı yöneticiler için verilen bir unvan
 613. BAYAT: Tanrı sıfatlarından ,..1- Devletli, kısmetli 2- Kadim, ezeli
 614. BAYATLI: Devletli, bahtı açık, muktedir
 615. BAYATLUĞ: (Bayatlı)
 616. BAYAVUT (Bayagut) :Varlıklı, muktedir
 617. BAYÇA: Varlıklı, muktedir
 618. BAYÇU (Baycu): Varlıklı, devletli
 619. BAYDAK: 1- Bağımsız, hür 2- Bekar
 620. BAYDAN: 1- Cömert, eli açık 2- Şık, yakışıklı
 621. BAYDAR: Varlıklı, muktedir, egemen
 622. BAYGIN: Kendinden geçmiş
 623. BAYIK: 1- Varlıklı, egemen 2- Usta, eli yatkın 3- Doğru sözlü, saygılı, güvenilir
 624. BAYIN: Çekici, güzel, yakışıklı
 625. BAYINDIR: Güçlü,varlıklı, egemen
 626. BAYIR: Yamaç
 627. BAYITMIŞ: Zengin, kudret sahibi
 628. BAYLA: Varlıklı, refah içinde olan
 629. BAYLAK: Rahat, refah içinde
 630. BAYLAM: 1- Azim, kararlılık 2- Demet, bağ
 631. BAYLAMIŞ: Varlıklı, güçlü olmuş
 632. BAYLAN: Nazlı, şımarık
 633. BAYLANIŞ: İlişki, münasebet
 634. BAYLIK: 1- Varlık, Varlıklılık, güçlülük 2- Ganimet
 635. BAYMAZ: Mala mülke ilgi duymayan kişi
 636. BAYRAÇ: Varlıklı, zengin
 637. BAYRAK: Varlık, varoluş, erklik, güç, ve bağımsızlık
 638. BAYRAM: Güzellik, mutluluk, sevinç, bolluk
 639. BAYRI: 1- Ezeli, kadim 2- Emektar, tecrübe sahibi 3- Sonradan zapt edilip, yurda dahil edilen toprak
 640. BAYRIN: Kadim, ezeli, eskiye dayalı
 641. BAYSA: Madalya
 642. BAYSAL:1- birl.Bay/Sal 2- Bolluk, rahatlık 3- Asayiş, sükunet
 643. BAYSAN: Yakışıklı, levent, gösterişli
 644. BAYSİN: Zengillik, kudret
 645. BAYTAG: Bolluk, çokluk, kalabalık
 646. BAYUK: Hazır, amade
 647. BAYUR: Cesur, gözükara
 648. BAYUTMUŞ: birlBay/Utmuş (yenmiş, muzaffer)
 649. BAYÜLGEN: birlBay/Ülgen Şamanist gelenekte insanlar arası ilişkilerle ilgilenen “ödülü simgeleyen ruh”
 650. BAYÜLKEN: (Bayülgen)
 651. BAZ: 1- Emin, güvenilir 2- Merkeze bağlanmış, sonradan katılmış
 652. BAZDA: Hoş, latif, çekici
 653. BAZIR: Basar, baskıncı
 654. BAZMAN: Tabi, bağlı, muti
 655. BECERİ: (Beceriklik) Hüner, marifet, yeterlilik
 656. BECET: Süs, makyaj, tezniyat
 657. BEÇİRİK: Becerik, beceri, marifet
 658. BEÇKAN: İpekten yapılmış sancak
 659. BEDER: Ziynet, mücevher
 660. BEDİZ: 1- Resim, heykel, nakış, bezek 2- Taşlara yontularak yapılan süsleme
 661. BEDİZCİ: Ressam , heykeltıraş, nakışçı
 662. BEDÜK: Büyük, iri, cesim, ulu
 663. BEGEÇ: Beyliğe uygun olan
 664. BEGEN: 1- Beğeni, hoşluk 2- Şehzade, prens
 665. BEGENÇE: Şehzade, prens
 666. BEGESİN: Doğruluk, sevap, hayr
 667. BEGİ: 1- Yiğit, güçlü, 2- Eş- koca
 668. BEGİSİ:1- Doğru, sevap 2- Beğenilen, imrenilen
 669. BEGÜM: Hanımefendi, bayan, saygı duyulan hanım, eski Türkçe’de “beğ”’in tam olarak dişi karşılığı
 670. BEĞ: Bey, varlık, erklik, güç, yöneticili toparlayıcılık, liderlik, soyluluk vbanlamları içerir
 671. BEĞCEĞİZ: Beycik, Küçük bey
 672. BEĞÇE: Küçük bey
 673. BEĞÇEK: Küçük bey
 674. BEĞDAŞ: Akran,eş,denk
 675. BEĞDE:1- Aziz, saygıdeğer 2- Adil, adaletli
 676. BEĞDEŞ: Nazir,benzer
 677. BEĞDİ: Aziz,muterem, saygıdeğer
 678. BEĞDÜZ EMEN: birlBeğdüz/Emen (ruh,can)
 679. BEĞEÇ:1- Beğliğe layık 2- Beğ çocuğu, küçük bey
 680. BEĞENDİK: Beğenilen
 681. BEĞENİ: Hoşa giden, beğenilen
 682. BEĞENMİŞ: Hoşuna gitmiş
 683. BEĞER: Beyoğlu, prens, şehzade
 684. BEĞLEN: Bey soyundan olan
 685. BEĞLİK: Beylik, beyliğe uygun olan
 686. BEĞREK: Beyrek, bey çocuğu, küçük bey
 687. BEK: 1- Bey, beğ 2- Pek, sıkı
 688. BEKEM: Bey, beyim
 689. BEKEN: Dayanıklı, metin
 690. BEKET: Kuvvet, dayanıklılık
 691. BEKİ: 1- Yiğit,güçlü 2- Eş, koca 3- Şaman, baş şaman
 692. BEKİK: Güvenli, iyi korunan
 693. BEKİM: Azimli, kararlılık
 694. BEL: 1- Bilgi, bilim 2- Belirti,iz, damga 3- Tarlanın orta yeri 4- İki dağın arasındaki geçit
 695. BELÇİN: Belirti, iz, damga
 696. BELDEK: İz, işaret, emare
 697. BELEK:1- Kılavuz, rehber 2- hediye, 3-Kundak bezi
 698. BELEN:1- Bilen, alim 2- Geçit 3- Sırt, tepe, dağ yolu
 699. BELET: Belge, delil
 700. BELGE: Belge, doküman, delil
 701. BELGİ:1- Belge 2- Bilgi 3- Fark, farklılık, ayırt, alamet
 702. BELGİN: Belirgin, net, açık
 703. BELGÜ:1- Belge 2- Sınır taşı, sınır toprağı 3- Yüzük taşı, nişane
 704. BELİK:1- Doruk, zirve, şahika 2- Saç örgüsü
 705. BELLEK: Hafıza
 706. BENEK: 1- Armağan, hediye 2- Bakır para 3- İşlemeli kumaş
 707. BENGİ: Bengü, mengü sonsuz, sonsuzluk, ebediyet, ebedi
 708. BENGİLİK: Sonsuzluk
 709. BENGÜ: Bengi, mengü
 710. BENİCE: Sonsuzluk, sonsuzluğa giden
 711. BENK: Muhkem, iyi korunan
 712. BENLİ: Yüzünde ben olan
 713. BERDİ: Verdi,Kutsal güçler tarafından yollanan
 714. BEREGEN: Eli açık, cömert, verici
 715. BERGE: 1- Vergi 2- Berke, kamçı, değnek
 716. BERGİ: 1- Vergi 2- Eli açık, cömert
 717. BERGİLİK: Doğal, tabi
 718. BERİK: 1-Berk, sağlam, gürbüz, dayanıklı 2- Cömert, eli açık
 719. BERİL: Verici, cömert, eli açık, fedakar
 720. BERİN: Veren, cömert
 721. BERİŞ: Veriş, hibe
 722. BERK: 1- Katı, sıkı, sağlam, dayanıklı 2- Şiddet, şiddetlilik 3- Korunan, muhkem 4- Yıldırım
 723. BERKANT: birlBerk/Ant Altay dağları cıvarında bir başka dağın adı
 724. BERKE:1- Kamçı, değnek 2- Dövme 3- Naz, işve
 725. BERKEM: Düşmana karşı iyi korunan yer, müstahkem mevki
 726. BERKİN: Güçlü, güçlendirilmiş
 727. BERKİT: Güçlü, güçlendirilmiş, muhkem
 728. BERKLİĞ: Berkli, güçlü, dayanıklı
 729. BERKUK: Sert,cesur, dayanıklı
 730. BERMEK: Vermek, veriş
 731. BERŞE: Odun kömürü, kül
 732. BESEN: Bezen,süs, makyaj, gösteriş
 733. BETİK: (Bitiğ, bitik) Yazılı kağıt, mektup
 734. BEYBUT: Barış, sulh
 735. BEYGE: Bike, küçük hanım
 736. BEYGU: Bir şahin türü
 737. BEYLEM: Buket, demet, çiçek demeti
 738. BEYLEN: Beyli, beye bağlı
 739. BEYNEN: Beğenen
 740. BEYREK: 1- Tim, müfreze 2- Merkez ordu, ordugah 1- Ezeli, başlangıçsız 2- Emektar, tecrübeli
 741. BEZEK: Süs, takı, piraye
 742. BEZEN: Süs, makyaj
 743. BEZENMİŞ: Süslü
 744. BEZGİN: Bez...mekdenSarsılmış, bıkmış
 745. BIÇAK: Biçme aracı
 746. BIÇGIN: Kesen, biçen
 747. BIÇKAS: Kağan ve Hanlara yapılan bağlılık andı
 748. BIÇKI: Bıçak bileme aracı
 749. BİBİ: Kibar, eğitimli, sayıdeğer hanım (Anadolu’da birçok bölgemizde “hala” anlamında da kullanılır)
 750. BİÇEK: Bıçak, biçici
 751. BİÇİK: Biçilmiş, biçimlenmiş
 752. BİÇİM: Şekil, format, örnek, biçilmiş gibi
 753. BİÇİN: 1- Biçilmiş,biçime girmiş 2- Ekin, tahıl 3- Biçen, doğrayan
 754. BİGE: 1- Bakire, temiz kız 2- Bey kız saygıdeğer kız
 755. BİGEM: Sevilen, el üstünde tutulan kız
 756. BİGEN: Beğenilen
 757. BİGENDİK: Beğenilen, ilgi duyulan
 758. BİKE: Bige
 759. BİKET: Beylik, beyliğe uygun
 760. BİL: Bilgi, bilim
 761. BİLDİK: Bilinen, tanınan, ünlü
 762. BİLECEN: Bilgiç,çok bilmiş
 763. BİLEDA: Balta
 764. BİLGE: Bilgili, filozof, alim, bilgin, ulu kişi
 765. BİLGEKAĞAN: Bilge/Kağan (Aslı, Türk Bilge Kağan’dır) T...Türk tarihinin, bir çok nedenlerle en önde gelen kişilerindenTürk Milliyetçiliğini devlet siyasetine sokan, ona sosyal, ve siyasal bir kimlik vererek, devlet-millet bütünleşmesini sağlayan, milliyetçiliğe “zaman boyutu”nu kazandırıp, onu çağlar ötesine götürebilmeyi amaçlayan ve ilk defa “ Birleşik Türk Devletleri” fikrini ortaya çıkarıp bunu milli politika biçimine getiren,yönetimi döneminde sık sık kurultaylar toplayarak milletine “hesap veren” ve tüm bunları kardeşi Kül Tigin’in ölümünden sonra yazdırttığı “mengütaş’larda(Orkun anıtları) da bizzat anlatan ve son olarak da gerek Türk dili, gerek de edebiyatı ve içeriği açısından, dünyada bir eşi daha bulunmayan yazıları yazdırtan ulu kişi...İlteriş Kutluk Kağan’ın büyük oğlu, Kül Tigin’in ağabeyi.
 766. BİLGE TAMGAÇU: birlBilge/Tamgacı T...Göktürkler ve Uygurlar döneminde yüksek dereceli memurlara verilen bir unvan
 767. BİLGE TONYUKUK: birlBilge/Tonyukuk T...Göktürkler dönemi, ünlü, devlet adamı, siyaset bilimci ve tarihçisi...II Göktürk kağanlığının kuruluşunda önemli rolü olan, hem İlteriş Kutluğ Kağan’ın yakın yoldaşı ve başkanlığını, hem de Bilge Kağan’ın başbakanlığını yapan ve kendi adına da yazıtlara yazı yazdıran ulu kişi
 768. BİLGEN: Bilen, bilgin, alim
 769. BİLGİN: Bilim adamı
 770. BİLGÜ: Bilgi
 771. BİLİG: Bilgiler, bilim, bilim dalı (orj)
 772. BİLİK: Bilen, bilgili
 773. BİLUN: Esir, tutsak, (gönül ve akıl esiri, aşık)
 774. BİNİT: Binilecek nitelikteki, soylu at
 775. BİRBEN: birlBir/Ben Ben mecKendini beğenmiş
 776. BİRÇE: Biricik, yegane
 777. BİRÇEK: 1- Biricik 2- Saçın ortadan ayrılıp yana dökülmüş hali
 778. BİREBİN: Yegane, tek, biricik
 779. BİRGE: 1- Beraber, birlikte 2- Biricik 3-Berke
 780. BİRGEN: İçine kapanık, münzevi
 781. BİRİCİK: Tek, yegane, bir tane
 782. BİRİÇİM: birlBir/İçim mecİmrenilecek güzellik ve çekicilik
 783. BİRİDİN: Güneyli, güney bölgesinden
 784. BİRKİT: Birleşik, birleşmiş
 785. BİŞÜK: Nesil,soy-sop, kavim, kardeş
 786. BİTERGE: Gerek, hacet, ihtiyaç
 787. BİTEV: (Bidev) 1- Soylu, soylu at 2- El değmemiş bakir
 788. BİTİG: Yazı, yazıt
 789. BİTİGÇİ: Katip, yazıcı
 790. BİTİGEN: Anıt, yazıt, yazılı taş
 791. BİTİM: Gaye, hedef, ülkü
 792. BİTKİ (Bütkü) :yerden biten
 793. BİYAN: (Bayan) (Buyan) Varlıklı, cömert ,Eski Tanrı sıfatlarından
 794. BİYUM: Cömert, eli açık
 795. BOD: Boy,uruk
 796. BOGA: Boğa
 797. BOĞ: Hediye, armağan
 798. BOĞA: Boğa
 799. BOĞACA: Boğa gibi güçlü
 800. BOĞACI: Boğa deviren
 801. BOĞAÇUK: Küçük boğa, genç boğa
 802. BOĞAR: Boğucu, güçlü, kuvvetli
 803. BOĞARCIK: Güçlü, boğucu
 804. BOĞTAG: Şapka, başlık, hanım başlığı
 805. BOLCAL: Vade, müddet
 806. BOLÇAK: Gürz, topuz
 807. BOLDUÇAĞ: Uygun zaman, olan çağ
 808. BOLGAN: 1- Soylu at 2-Keşşaf, mucit 3- Olgun, olmuş, ermiş
 809. BOLGU (Bolgi): Orijinal, özgün
 810. BONCUK: Mücevher, takı
 811. BOR: Bora, fırtına
 812. BORA: Fırtına
 813. BORDAK: Semiz, şişman, balık etli
 814. BORDU: Üzüm, asma
 815. BORKA: Baraka,ev
 816. BORLA: Burla, üzüm, üzüm salkımı
 817. BOSUM: Endam, zerafet
 818. BOSUT (Basat) :anlayış, izan, hidayet
 819. BOŞGUR: Eğitmen, öğretmen, talimci
 820. BOŞGUT: Öğrenci, şakirt
 821. BOY: 1- Uruk, uyruk, oymaklar birliği 2- Eda, endam
 822. BOYDA(Ğ): Soyut, mücerred
 823. BOYDAŞ: Aynı boyun mensubu
 824. BOYLA: Unvan veren kişi
 825. BOYLA BAĞA TARKAN: birlBoyla/Bağa/Tarkan Bilge Tonyukuk’un öteki adı
 826. BOYLAN: Adına ve soyuna layık
 827. BOYLUĞ: 1- Soylu 2- Yakışıklı
 828. BOYSAN: Yakışıklı, heybetli
 829. BOZ:1- Sert, şiddetli2- Alaca renk,füme rengi3- Toprak rengi
 830. BOZAN: Bozmak...dan düşmanı yenip dağıtan
 831. BOZCA:1- Cesur, gözükara 2- Boz rengine kaçan
 832. BOZCAK: Cesur
 833. BOZÇİN: Dürüst, güvenilir
 834. BOZDOĞAN: birlBoz/Doğan Bir doğan türü
 835. BOZKIR: Step, çöl, vaha
 836. BOZKURT: birlBoz/Kurt T...Oğuz Kağan destanında, Oğuz’a yol gösteren efsane kurtGenel olarak Türk boylarının hemen tamamında, Türklerin karakteristik özelliklerini üzerinde taşıdığına inanılan “Milli sembol” pozisyonundaki hayvan (Önceleri “Gökbörü” olarak kullanılan bu ad, Selçuklular döneminden sonra, daha yaygın olarak “Bozkurt” olmuştur.)
 837. BOZLAK: 1- Boz ve kül renginde olan 2- Otlak, mera
 838. BÖBÜLÜK: Koca, gül
 839. BÖÇKE:1- Canavar 2- Böcek
 840. BÖDGE: Çağ, zaman
 841. BÖG(Bök): Kısmet, nasip
 842. BÖGÜ:1- Filozof, hikmet sahibi kişi 2- Büyü, sihir 3- Ejderha, canavar 4- Zehirli bir böcek
 843. BÖGÜR: 1- Ordunun kanatlarından her biri, cenah 2-Kaburga ile kalça arasındaki bölge
 844. BÖĞDÜN: Bürokrat, yüksek dereceli memur
 845. BÖĞREK: Ordugah, merkez ordu, merkez ordunun savaş pozisyonu
 846. BÖĞÜRMÜŞ: Şamatacı, gürültücü
 847. BÖĞÜŞ: Zeka
 848. BÖKEN: Ahu, ceylan
 849. BÖKEVUL: Aşçı, iyi yemek yapan
 850. BÖKLİ: Yakışıklı,Şık, iyi giyimli
 851. BÖKLİCE: Şık giyimli
 852. BÖLE: Pay, nasip, kısmet
 853. BÖLEN: Bölüm, pay
 854. BÖLEK: Hediye, armağan
 855. BÖLÜK: 1- Kısım, ekip, bölüm 2- Pay, nasip
 856. BÖLÜN: Yönetici, şef
 857. BÖNGE: Tekme
 858. BÖNGER: Tekmeleyici, iyi tekme atan
 859. BÖRÇE: Zülüf
 860. BÖRÇEK: Zülüf
 861. BÖRİ: Kurt Göktürkler ve Uygurlar dönemlerinde Kağan muhafızlarına verilen genel bir ad.
 862. BÖRİTEÇİNE (Börteçine) :Benekli bozkurt Ergenekon destanlarının çeşitli versiyonlarından birinde, Ergenekon’dan çıkışı gösteren dişi kurt,bir diğerinde ise bu addaki demirci ustası olarak geçer.
 863. BÖRK: Başlık, tüylü hayvan derilerinden yapılan başlık
 864. BÖRKLÜ(Ğ) :Saygıdeğer
 865. BÖRKLÜCE: Saygıdeğer, saygı gösterilen
 866. BÖRTE: Benek
 867. BÖRÜ: (Böri) Kurt
 868. BUBİK: Konca,gül
 869. BUCAK: 1-Gizli bölge 2- Uzak yer
 870. BUCUGA: (Buğucu, ceylan avcısı)
 871. BUDAK: Sert dal parçası mecGüç, sertlik, dayanıklılığı sembolize eder.
 872. BUDAN: (budun)
 873. BUDAY: Buğday
 874. BUDRAÇ: Gözü pek, cesur
 875. BUDULGAN: Yürekli,cesur
 876. BUDUN: Bütün, Ulu, millet “ Siyasi ve dini yapıları ne olursa olsun soy,dil, töre, kültür, tarihsel yapıları bir olup, psikolojik olarak birbirine bağlı insan topluluğu.Türkçe’de kullanılan millet ve ulus sözcükleri tam olarak bu anlamı içermektedirMillet, din ortaklıklarını daha ön planda tutan bir anlam içerirken Ulus ise, daha çok boy ve uruk anlamlarını içerir.Buna rağmen yakın zamana kadar millet, son zamanlarda ise ulus sözcükleri dilimize yer etmiştirOysa gerek günlük dilimizde gerek yazı dilimizde bu sözcüğün bir an önce kullanıma girmesi gerekmektedir.”
 877. BUDUNÇAR (Budunçu-Yir): Sözcüğünün tam anlamıyla” Ulusçu”, “milletçi” “Oğuz Töresi”’ni yeniden gündeme getirip, yürürlüğe koyan kişi
 878. BUDUNÇİ: Buduncu, Ulusçu
 879. BUDUNÇİYİR: birlBuduncu/Yir,yer toprak
 880. BUGA: Boğa
 881. BUGAN: 1- Boğan 2- Alamet, işaret, iz
 882. BUGATEG: Boğa gibi güçlü
 883. BUGAY: 1-Afacan, ele avuca sığmayan 2- Buğu, ceylan
 884. BUGU: 1- Buğu, ceylan 2- Böcek, örümcek 3- Canavar
 885. BUGUR: Sürekli,devamlı, devamlılığı olan
 886. BUGA: Boğa
 887. BUĞRA: 1- Genç aygır 2- Genç erkek deve
 888. BUĞU:1- Ceylan, 2- Yavru geyik 3- Buhar
 889. BUĞUÇAN: Boğucu, boğaç
 890. BUKA: Boğa
 891. BUKAĞI: Kelepçe, atların ayağına takılan bir çeşit köstek
 892. BURAK: Güçlü, yenilmez
 893. BUKAN: (Mokan, Büken) Güçlü, yenilmez
 894. BUKUK: Tomurcuk, filiz
 895. BULAÇ: Bulucu, keşşaf, mucit
 896. BULAGAN: 1- Olgun, kamil 2- Bulan, bulucu
 897. BULAK: Göze, kaynak, pınar
 898. BULAR: Bulur, mucit
 899. BULASI: Ülkü, bulunması istenen
 900. BULÇA: 1- Bolluk, ganimet, bereket 2- Bulucu, mucit
 901. BULÇU: Bulucu, mucit
 902. BULÇUM: Keşif, buluş
 903. BULDAN: Bolluk, refah
 904. BULDU: Önemli, değerli, az rastlanan
 905. BULDUR: 1-İri su damlası 2- Gözyaşı
 906. BULDAK: 1- Bulanık, karışık, karma 2- Kıyı, sahil
 907. BULGAN: 1- Olgun,kamil 2- Bulucu, mucit
 908. BULGANÇ: Karma, kırma, karışık
 909. BULGAR: Karışık, bulanık, karışmış, içiçe girmiş
 910. BULGAŞ: Karışıklık, karmaşa
 911. BULMAZ: 1- olgunlaşmamış 2- Sakin, tembel
 912. BULMUŞ: 1- Olgun, erdemli, oturaklı 2- Keşşaf, mucit
 913. BULU: Anlayış, idrak, izan
 914. BULUÇ: 1-Bulucu 2- anlayış, fehim
 915. BULUG: 1- Keşif bölgesi, keşfedilen yer, bölge 2- Fidye, haraç
 916. BULUGAN: Bulan, bulucu
 917. BULUM: İrfan
 918. BULUNG: Bulunulan yer, yön, taraf
 919. BULUŞ: 1-Feraset, buluculuk 2- Manevi destek
 920. BULUŞGAN: Maharetli, becerikli
 921. BUMİN: 1- Merkez ordu, çekirdek ordu 2- Puhu kuşu
 922. BUN: Üzüntü, keder, bunalım, kendinden geçiş
 923. BUNAK: Bunlu, üzüntülü, kendinden geçmiş
 924. BUNALMIŞ: Üzgün, mahzun
 925. BUNG: Bun, keder
 926. BUNLUĞ: Bunlu, kederli
 927. BUNSUZ: Mutlu, huzurlu
 928. BURAN: Burmaktan...Burucu
 929. BURCU: 1- Buruk, burucu 2- Güzel ve keskin koku 3- Biber
 930. BURÇAK: 1- Nohutgillerden bir tahıl 2- İrmiklik buğday
 931. BURÇİGEN: Böü/Tigin Moğol ağzındaki söylenişi (Türk ağızlarında Kuzey’e çıkıldıkça T ”ler Ç’ ye dönüşürÇigin, Tigin, Çengiz Tengiz vb.) Çengiz Kagan’ın aile adıUygur kökenli olup, sonraları kuzeye göç ederek,Moğol oymaklarının arasına karışmış bir oymak
 932. BURÇİN: Dişi geyik
 933. BURÇUGİN: Özü sözü bir, güvenilir
 934. BURÇUK: 1- Tahta veya keçeden yapılmış küçük heykel 2- Varlık, servet 3- Çiçek, gül
 935. BURKA: Yüz örtüsü, fular (Tozdan ve fırtınadan korunmak için yüze takılan örtü)
 936. BURKAN: 1- Totem, heykelcilik 2- Hüzün, iç burkuntusu
 937. BURKE: 1-Burka 2- Berke, kamçı
 938. BURLA(Hatun): Üzüm, üzüm salkımı
 939. BURTA: 1- Benek, ben 2- Altın tozu
 940. BURTAG: Burtak çakıllı, taşlı toprak
 941. BURUK: Kırgın, alıngan, mahzun
 942. BURUL: İçli, içten, samimi
 943. BURUNÇUK: Burulmuş, buruşuk
 944. BURUNDU: Atların terbiyesi için burunlarına takılan kıskaç
 945. BURUNGU: Geçmiş, mazi, hatıra
 946. BUŞKU:Telaş, heyecan
 947. BUYAN: (Bayan, Muyan) 1- Kut, baht, mutluluk 2- Sevap,hayır 3- Dayanıklılık, mukavemet
 948. BUYANDI: Kutlu, bahtı açık
 949. BUYRA: Kıvırcık, kıvrılmış, bürülmüş
 950. BUYRAÇ: Amir, buyuran
 951. BUYRAT: Engebe, engel
 952. BUYRUK: 1- Emir, buyruk, buyurma 2- Göktürkler döneminde vezir, (bakan) anlamına da kullanılmıştır.
 953. BUYURUK: Buyruk, emir
 954. BUZAÇ: Bozucu, bozguna uğratan
 955. BUZAN: Bozan, düşman birliğini dağıtan
 956. BÜBÜLÜK: Gül, konca
 957. BÜDENE: Bir bıldırcın türü
 958. BÜGÜ : 1- Büyü, sihir 2- Felsefe 3- ejderha
 959. BÜK: Kıyı, sahil
 960. BÜKE: 1- Genç kız, küçük hanım (Bike) 2- Bükü, ejderha
 961. BÜKE BADRAÇ: birlBüke/Badraç Mitolojideki, yedi başlı ejderha
 962. BÜKEÇ: Güçlü, bükücü
 963. BÜKEY: Büken, bükücü, güçlü
 964. BÜKİN: Hanımcık, küçük hanım
 965. BÜKLÜM: Kıvrım, büküntü, saçak
 966. BÜKÜ: Ejderha
 967. BÜKÜŞ: Bükme eylemi, bükmek
 968. BÜLEK: Bilek T...Kırgızların, Mürti oymağı beylerinden
 969. BÜLTE: Demet, deste, top
 970. BÜNGÜ: Tos atmak, kafa vurmak
 971. BÜR: Gonca; gonca gül
 972. BÜRÇE: Kurt yavrusu
 973. BÜRÇEK: 1- Kurt yavrusu 2- Saç kıvrımı
 974. BÜRGE: 1- Kellik 2- Bahşiş, hediye
 975. BÜRKEV: Himaye,vesayet
 976. BÜRKÜT: 1- Bahşiş, hediye 2-Bir kartal türü
 977. BÜRÜM: Bürülmüş, katlanmış
 978. BÜRÜNCÜK: İpekten yapılmış, şal, fular
 979. BÜTE: 1- Fidan 2- Bütünlük
 980. BÜVET: Baraj, set, su seti
 981. BÜYÜ: Sihir, gizliyi bilme işi, bilgelik
 982. BÜYÜK: 1- Olgun, saygıdeğer 2- Bilge 3- Büyü, büyücü
 983. CABADAK: Hayret, şaşma
 984. CABALAK: Yabalak, yaygın
 985. CAĞIMDA: Yaratıcı, üretken
 986. CAĞIMDI: Lütufkar, iltifat eden
 987. CAĞLI: Namuslu, dürüst
 988. CAKŞI: Yakşı, yakışıklı, güzel
 989. CALMAN: Yalman
 990. CAMAN: 1- Yaman, 2- Kam, büyücü
 991. CAMANBAY: birlCaman/Bay..Şamanist gelenekte, obanın büyücüsü,doktoru, kötü ruhları kovan kişi
 992. CAMUGA :(Camuka) Kızgın, asabi
 993. CANİK: Tüccar, ticaret erbabı
 994. CANKU: Meşveret
 995. CARIP: Yakın, dost, çok yakın arkadaş
 996. CARLIK: Yarlık, emir, ferman
 997. CARTI: Şık, alımlı
 998. CARUZ: Heyecan
 999. CATUK: Halim, haluk
 1000. CAV: Gösteriş, afi, fiyaka
 1001. CAVANKUL: Uygurlar döneminde ordunun sol cenahını ve oradaki askerlerin tümüne verilen ad
 1002. CAVILDAK: Neşeli, şen şakrak
 1003. CAVLI: Gösterişli, cafcaflı
 1004. CAYMAZ: Cesur, kararlı
 1005. CAYNAK: Pençe, Doğan pençesi
 1006. CEBE: 1- Silah,ok, cephane 2- Zırh
 1007. CEBEN: Gayretli, çalışkan
 1008. CEBENOYAN: Cebe/Noyan Çengiz Kagan’ın dünyaca ünlü komutanı ve yakın arkadaşı.(Çengiz’in bütün Türkleri bir bayrak altında toplama fikrinin mimarı bu ulu kişidir.)
 1009. CELASUN: (Çalasun) 1- Delikanlı 2- Cesur, savaşçı 3- Becerikli, eli tez.
 1010. CELAYIR: (Çalayır) 1- Bilgin, gün görmüş, tecrübeli 2- savaşçı
 1011. CELDEN: Yel, yel parçası
 1012. CELME: Çalım, fiyaka, gösteriş
 1013. CENGEL: Hafif, ince
 1014. CENGİZ: Çengiz, Tengiz, Deniz
 1015. CEREN: Ceylan, ahu, gazel
 1016. CERKİN: Hısım, yakın
 1017. CERKUDAY: birlYer/Kutay Eski dönem yerin kutsal ruhu
 1018. CETİK: Yetkin, uzman, olgun
 1019. CETİZ: Yetkin, becerikli
 1020. CEYRAN: Ceren
 1021. CIDA: Mızrak, kısa saplı mızrak
 1022. CIGI: Şamanist gelenekte ,iyi ruhBoy ve oymakları kötülüklerden koruduğuna inanılan ruh
 1023. CILDUZ: Yıldız
 1024. CILIMGA: Kağan ve Han’ların mektuplarını yazmakla görevli kişi
 1025. CİBELİK: Sonsuz, sonsuzluk
 1026. CİCİ: (Cicik, cicek) 1- Çiçek, gül 2- Konuk 3- Sevim, sevimlilik
 1027. CİDAGU: Yetkin, yetenekli, becerikli
 1028. CİDE: İri, uzun bir ağaç türü
 1029. CİGA: Taç, gelin başı
 1030. CİĞİL: Hafif, yeğni, kolay
 1031. CİLMAYA: Türk mitolojisindeki efsanevi kanatlı at
 1032. CİNGİL: 1- Galip, utkan 2- Güvenilir,sadık
 1033. CİNGÜ: Zafer, utku
 1034. CİVİL: İyi ruh, temiz , arınmış ruh
 1035. COLAY: (Yolay) birlYol/Ay...Kazaklarda “ayağı uğurlu” kişiler için kullanılır.
 1036. COLDA: Yolcu, yola çıkan
 1037. CUCİ: 1- Cici, çiçi, cicik, çiçek, çuçu, çuçi 2- Konuk..Bu ad daha çok, beklenmeyen doğumlar sonrası kullanılır ve bu yüzden “konuk” anlamını içerir
 1038. CULUM: Narin, nazik, hassas
 1039. CUMUK: Yumuk, yumulmuş
 1040. CUPAR: Parfüm, güzel koku
 1041. ÇABA: Gayret, enerji
 1042. ÇABACI: Gayretli, enerjik
 1043. ÇABAK: (Çaba)1-Çabuk,çevik 2- Küçük bir göl balığı türü
 1044. ÇABAR: 1- Çapar, davranır 2- Ulak, kurye, elçi
 1045. ÇABUK: (Çapuk) Çapan, çaba gösteren, çabalayan
 1046. ÇAÇA: 1- Savaş baltası 2- Gemici 3- Çiçi, çiçik
 1047. ÇAGAVUN: Bal arısı
 1048. ÇAĞ: 1- Zaman, vakit 2- devir, devran 3- su sesi, şırıltı
 1049. ÇAĞA: Yavru çocuk
 1050. ÇAĞAN: 1- Bayram, eğlence 2- Şimşek 3- gürz, çakan 4- Beyaza kaçan beyazımsı
 1051. ÇAĞANAK: Çalgı, enstrüman
 1052. ÇAĞAŞ: Kırlangıç
 1053. ÇAĞATAY: birlÇağ/Atay 1-Çağının en ünlüsü 2- çağdaş, çağının ilerisinde
 1054. ÇAĞDAŞ: Çağın insanı, aynı çağda yaşayan kişiler
 1055. ÇAĞIL: 1- Su sesi 2- Çakıl taşı
 1056. ÇAĞILDAK: Çağlayan, şelale
 1057. ÇAĞILTI: 1- Su sesi, suyun taş ve kayalara çarparken çıkarttığı ses
 1058. ÇAĞIN: 1- Şimşek , çakın 2- Gürz, topuz
 1059. ÇAĞIR: Çağırı, çağrı
 1060. ÇAĞIRGAN: Çağıran, davetkar
 1061. ÇAĞLA: 1- Namuslu, dürüst 2- Erik türlerinden bir yemiş
 1062. ÇAĞLAK: 1- Namuslu, dürüst 2- Çağlayan, şelale
 1063. ÇAĞLAR: Şelale, çağlayan
 1064. ÇAĞLASUN: Dürüst
 1065. ÇAĞLAV: Dürüst
 1066. ÇAĞLAYAN: Şelale
 1067. ÇAĞLAYIK: Şelale
 1068. ÇAĞLI: 1- Dürüst 2- Yakışıklı, güzel
 1069. ÇAĞLIN: Meşhur ve liyakat sahibi
 1070. ÇAĞRI:1- Mesaj, davet 2- Doğan kuşu, doğanın bir çeşidi
 1071. ÇAĞRUK: Katı, sert
 1072. ÇAKA: 1- Savaş baltası 2- Çakı 3- Fiyaka, çalım, gösteriş
 1073. ÇAKALOZ: 1- Fener 2- İlkel bir top silahı (Top mermisi yerine çakıl taşı atan)
 1074. ÇAKAN: 1- Gürz,topuz 2- Şimşek
 1075. ÇAKAR: 1-Deniz feneri 2- gürz
 1076. ÇAKI: Kesici, yontucu küçük bıçak
 1077. ÇAKICI: 1- Çakma eyleminde bulunan 2- Çakı ustası
 1078. ÇAKIL: Çakıl taşı
 1079. ÇAKIN: 1- Şimşek 2- Kıvılcım
 1080. ÇAKIR:1- Doğan türü bir avcı kuş 2- Gürz 3- Şarap, içki
 1081. ÇAKIRCA: Doğan türü bir avcı kuş
 1082. ÇAKIRCI: Eskiden saraylarda, özel olarak doğan terbiyeciliği yapanlara verilen bir sıfat
 1083. ÇAKMAK:..Çak kökünden türeyen, vurmak, kesmek, bölmek eylemi için kullanılan bir sözcük
 1084. ÇAKMUR: Tutumlu, eli sıkı
 1085. ÇAKTU: İri yapılı, gösterişli
 1086. ÇAL: Kılıç darbesi, darbe, vuruş
 1087. ÇALAP: Ulu ruh, Kadiri mutlak (Eski dönem Tanrı sıfatlarından)
 1088. ÇALGAR: Çalıcı, vurucu
 1089. ÇALGIÇAY: Taştan yapılmış el değirmeni
 1090. ÇALIK:1- Silahşör, iyi kılıç kullanan 2- Çelik 3- Mesaj, haber 4- Haşarı, yaramaz
 1091. ÇALIM: 1- Gösteriş, fiyaka, kurum 2- Kılıcın keskin tarafı
 1092. ÇALIMLU: Gösterişli, çekici
 1093. ÇALIN: Çiğ, jale
 1094. ÇALIŞ: Azim, ceht
 1095. ÇALIŞGAN: Çalışkan, işgüzar
 1096. ÇALKARA: Doğan türü bir avcı kuş
 1097. ÇALKIN: Darbeci, hamleci, vurucu
 1098. ÇALMA: Maden üzerine yapılmış oyma, işleme
 1099. ÇALMAN: Çalıcı, vurucu
 1100. ÇALUK: Çalık
 1101. ÇAM: Bir ağaç türü
 1102. ÇAMUR: Sazlık, bataklık
 1103. ÇANAYAZ: Berrak, billur
 1104. ÇANDAR: Karışık, karma
 1105. ÇANDIR: Karışık
 1106. ÇANGA: 1- Soylu 2- Pençe
 1107. ÇANGAL: 1- Çok sık ağaçlı bölge 2- Budaklı ağaç
 1108. ÇAPAN: 1- Ulak, haberci 2- Enerjik,- çalışkan 3- iş elbisesi, eski giysi
 1109. ÇAPAR: 1- Enerjik, çalışkan 2- Giysi 3- Saldırgan 4- ulak, haberci
 1110. ÇAPGIN: Enerjik, koşan, ardından giden
 1111. ÇAPGUR: Tufan, afet, deprem
 1112. ÇAPIN: Atak, hücum, savlet
 1113. ÇAPITGAN: Saldıran, saldırgan
 1114. ÇAPLAN: Bir şahin türü
 1115. ÇAPLI: Şahin türü bir avcı kuş
 1116. ÇAPTI: Koşan, seğirten
 1117. ÇAPTUĞ: Ünlü, çok tanınan
 1118. ÇAPUL: Çap...mak kökünden, vuran, saldıran, alıp götüren vbeylemlerin tümü
 1119. ÇARDU: Cinli, perili
 1120. ÇARMAGUN: Görevli, görevlendirilmiş , emir almış
 1121. ÇAŞKA: Sabi,bebek, yavru
 1122. ÇAŞUT: Haberci, muhbir, ajan
 1123. ÇAT: Yansıma, yayılma, ün
 1124. ÇATAK: Çatal, çatallı, iki kollu değnek
 1125. ÇATAL: İki kollu, iki kola ayrılmış nesne
 1126. ÇATGAL: 1-Yüksek dağlık bölge 2- Çatal
 1127. ÇATIK: Çatılmış, tersleşmiş
 1128. ÇATLI(ğ): 1-Ünlü, tanınmış 2- Gözü kara, cesur
 1129. ÇATUK: Bıçak sapı yapılan bir ağaç türü
 1130. ÇAV: Ün, şöhret, yansıma, duyuru, bildiri
 1131. ÇAVA: Ünlü, tanınmış
 1132. ÇAVAŞ: Ünlü, tanınmış
 1133. ÇAVLAK: Çağlayan, şelale
 1134. ÇAVLAN: Çağlayan
 1135. ÇAVLI: 1- Ünlü,meşhur 2- Doğan yavrusu
 1136. ÇAVUDUR: İyi üne ve şöhrete sahip olan
 1137. ÇAVUNT: Ün, şöhret
 1138. ÇAVUŞ: Bilgi veren, bilgi götüren, bilgi dağıtan (Çav...kökünden)
 1139. ÇAVUT: Duvar, sütun
 1140. ÇAY: Dere, ırmak
 1141. ÇAYAN: 1- Dövülmemiş, dökme demir 2- İşlenmemiş ham demir
 1142. ÇAYLAK: Kuyruğu uzun ve çatallı bir avcı kuş
 1143. ÇAYLAN: 1-Dere kenarı 2- Çağlayan
 1144. ÇEBER: 1- Usta, mahir 2- Hoş, latif
 1145. ÇEBİ : (Çepi,çepni) 1- Sert bakışlı 2- Usta eli yatkın, yetenekli 3- Cebe, çebe, silah
 1146. ÇEKEN: Cazip, cazibe, çekicilik
 1147. ÇEKİM: Cazibe, çekicilik
 1148. ÇEKİMLÜ: Çekimli, cazibeli
 1149. ÇEKLİ: Armağan, hediye, düğün hediyesi
 1150. ÇEKMERGEN: Nişancı, iyi vuruş yapan, silahşör
 1151. ÇELEK: Bülbül, güzel öten bir kuş
 1152. ÇELEN: 1- Becerikli, çalışkan 2- Fettan, yanıltıcı
 1153. ÇELİK: (Çelük,çuluk) Gücü arttırılmış sert demir
 1154. ÇELİKTEN: Çelik parçası
 1155. ÇELİM: Beden, endam, gösteriş
 1156. ÇELME: 1- Çalma 2- Başa örtülen bez (Bandana)
 1157. ÇENGİN: Gösterişli, dikkat çekici
 1158. ÇENGİZ: Deniz
 1159. ÇENGŞİ: Mucize, olağanüstülük
 1160. ÇEPEN: Hatip, iyi konuşan, güzel söz söyleyen
 1161. ÇERÇİ: Ulak, haber, bildiri ulaştıran kişi
 1162. ÇERİ(Ğ): Asker, savaşçı, toplanarak bir araya gelmiş erat
 1163. ÇEVEN: Çevre, muhit
 1164. ÇEVGEN: Cirit, değnek
 1165. ÇEVRİ: Çeviri,girdap, anafor
 1166. ÇEVRİM: 1- Girdap, anafor 2- Çevre, muhit
 1167. ÇIDAM: Dayanıklılık, metanet
 1168. ÇIDAMLI: Metin, dayanıklı
 1169. ÇIDIK: Güç, dayanıklılık
 1170. ÇIGAY (Çığay): 1- Fakir, varlıksız 2- Kurt yüzlü, kurt bakışlı
 1171. ÇIĞ:1- su damlası, kırağı 2- kar yığını, kar topu
 1172. ÇIĞAL: Omuz, omuz başı
 1173. ÇIĞIN: Çıkın, bohça
 1174. ÇIĞIR: 1- Çağ, devir 2- çığın açtığı yol 3- Dar yol, patika
 1175. ÇIĞLA: Saf, halis
 1176. ÇIĞLAN: Saf, halis
 1177. ÇIĞRI: 1- felek 2- melodi
 1178. ÇIKAN: 1- kaynak, kaynarca 2- yeğen, hala çocuğu
 1179. ÇIKMAK: 1- çıkma eylemi 2- Kaynak 3- çakmak
 1180. ÇILDIM: Seri- hızlı, enerjik
 1181. ÇIMRIN: Aktif, faal
 1182. ÇIN: (çin, çine) sağlam, dayanıklı, güvenilir
 1183. ÇINAK: 1- sevap, hayr 2- güvenilir,sadık
 1184. ÇINDAN: sandal ağacı
 1185. ÇINGAY: Özü, sözü bir, sözüne güvenilir
 1186. ÇINGILIÇ: birlÇın(sağlam, dayanıklı) Kılıç
 1187. ÇINGIR:1- Kopuza benzeyen bir saz 2- Çıngırak
 1188. ÇINTAY: Soylu, güvenilir
 1189. ÇIRAY: Yüz, eda, çehre
 1190. ÇIRGANIŞ: Zevk, haz, tat
 1191. ÇITIRKI: Işık, nur, ziya
 1192. ÇİBEK: Atmaca türü bir avcı kuş
 1193. ÇİÇEK: 1- Gül, gül çiçeği 2- Cici, cicik
 1194. ÇİÇİKAĞAN: birlÇiçi/Kağan Hun Kaganı (Ulusçuluğu, devlet siyasetine sokan ve bunun savaşını veren kişi)
 1195. ÇİGAN: Yoksul, fakir
 1196. ÇİGEN: Gayretli
 1197. ÇİGENDİK: Gayretli, çalışkan
 1198. ÇİGER: 1- Gayret,azim 2- Çökertiş,çökertme
 1199. ÇİGERMİŞ: Çökertmiş, düşmanı bozguna uğratmış
 1200. ÇİGİL: Olgun,gelişmiş, olmuş
 1201. ÇİGİLVAR: Kısa ve küçük ok, özel ok
 1202. ÇİĞDEM: Yaban çiçeği, (Itır çiçeğinin Türkçesi)
 1203. ÇİL: Dağ tavuğu
 1204. ÇİLDE: Kış mevsiminin en soğuk dönemi
 1205. ÇİLDU: Hızlı, seri, çabuk
 1206. ÇİLEN: 1- Çığ 2- Jale 3- Bir dağ çiçeği
 1207. ÇİLENTİ: Çığ, jale
 1208. ÇİMÇİK: Saf, masum
 1209. ÇİNE: (Çin) 1- Sadık, güvenilir 2- Öz, soy 3- Kurt, kurt yavrusu
 1210. ÇİNKAY: Sözüne güvenilir, özü sözü bir
 1211. ÇİPLİ: Narin, ince yapılı
 1212. ÇİRAY: Yüz, çehre, eda
 1213. ÇİT: Çizgi, sınır, limit
 1214. ÇİTER: birlÇit/Er (sınır muhafızı)
 1215. ÇİZGEN: Saban izi, karasabanın tarlada açtığı yol
 1216. ÇİZİM: Resim figürü
 1217. ÇOBAN: 1- Elinde cop (değnek, sopa) olan 2- Muhtar, oba beyi
 1218. ÇOBAR: Değnekli, değnek taşıyan
 1219. ÇOBAYIKMIŞ: Gönül kırıcı, haşin
 1220. ÇOGA: Vahşi hayvan
 1221. ÇOGAY: Yoğun, kesif
 1222. ÇOĞAŞ: 1- Debdebe, şaşa 2- Vahşi hayvan yavrusu
 1223. ÇOKAN: 1- Gürz, topuz 2- Hayvan yavrusu
 1224. ÇOKU: 1- Debdebe, şaşa 2- Bolluk, bereket
 1225. ÇOLAK :(Çalak) Silahşör, iyi kılıç çalan
 1226. ÇOLBANAK: 1- Uzak görüşlü 2- Törenin dışında kalan 3- Nikahsız ilişkiden doğan çocuk (Hakas Türklerinde)
 1227. ÇOLDU: 1- Bahşiş, mükafat 2- Ganimet
 1228. ÇOLPAN: 1-Kuzey yıldızı 2- Uzak görüşlü 3- Tanıdık, bildik, aşina
 1229. ÇOMAK: 1- İri ve yuvarlak değnek 2- Bir ucunda topuz bulunan sopa, silah 3- İnanmış, inançlı
 1230. ÇONGAR: Gürültü, şamata, nara
 1231. ÇOPUR: Geyik ve karaca yavrusu
 1232. ÇORA: (çura, çur) 1- Yerin kutsal ruhu 2- Cin, peri 3- Ruh
 1233. ÇORAMAN: Cinli, perili
 1234. ÇORLU: Cinli kötü ruhların etkisinde kalan kişiBu ad Şamanist gelenekten gelen bir ad dır.Eskiden bunalımlı ve toplum tarafından hoş karşılanmayan kişiler için bu ad verilirdi ve bu kişiler Kam ve Baksılar tarafından tedavi edilmeye çalışılırdı)
 1235. ÇOTAK: Kabza, kılıç kabzası
 1236. ÇOTUR: Kabza, kılıç kabzası
 1237. ÇÖKERMİŞ: Çökertmiş, düşmanı bozmuş
 1238. ÇÖKLÜ: Soylu, asil
 1239. ÇÖKÜL: Irmakların taşarak vadilere bıraktığı tortu
 1240. ÇÖMÇE: Ağaçtan oyulmuş su kabı
 1241. ÇÖZELİ: Kıpçak, merkezden uzakta olan
 1242. ÇÖZELTİ: Ayrılış, kopuş, firak
 1243. ÇUBAN: Çoban, muhtar, obabaşı
 1244. ÇUÇU: Şair, şairane konuşan
 1245. ÇUĞA: (çuka) 1- Yürekli, cesur 2- Arınmış, duru 3- narin
 1246. ÇUĞAY: Narin ve alımlı kız
 1247. ÇULÇU: Serçe, Turgay kuşu
 1248. ÇULUK: 1-Çelik 2- çalık, kılıç çalan 3- aceleci, heyecanlı
 1249. ÇURAN: Ruhlarla ilgilenen
 1250. ÇUTUR: Kılıç kabzası
 1251. ÇUVAŞ: 1-Sakin, rahat 2- dindar, dünyaya değer vermez
 1252. ÇÜCEN: Akıllı, aklını kullanan
 1253. ÇÜNÜK: Çınar ağacı
 1254. DADAK :değme, dokunma, tatma
 1255. DADAL: Tat alan, sezen, farkına varan
 1256. DAĞ: (Tağ,tağ,tak,tav) Dağ...mecgenişlik, büyüklük, ululuk,heybet
 1257. DAĞAÇA: Dağ gibi heybetli
 1258. DAKAK: Ucu ataşli ok
 1259. DAL: 1-Ayrı, bölünmüş 2- saldırı, büyüme, yayılma 3- batma, çıkma 4- yalınlık, çıplaklık
 1260. DALAN: koridor, dehliz
 1261. DALAŞ: Döğüş, karşılıklı saldırı
 1262. DALAY: (Talay) Genişlik, ululuk, sonsuzluk mecaz eden, asıl anlamı , büyük deniz, okyanus
 1263. DALBAY: 1- Vasi, ardına sığınılan kişi 2- Çuhadan yapılmış şapka Kırgızlarda- 3- avcı kuşları yakalamak için, tuzaklara bağlanarak bırakılan küçük kuş
 1264. DALBOY: Vasi, ardına sığınılan kişi
 1265. DALKILIÇ: birlDal/Kılıç mecZırhsız ve korunmasız
 1266. DALKIRAN: Kırıcı, ayırıcı
 1267. DAMLA: Su damlası , tane
 1268. DANA: İnek yavrusu, iki yaşındaki genç inek
 1269. DANİŞMAN: Müşavir, bilgi ve tecrübesine danışılan kişi
 1270. DANSIK: (Tansık) Olağanüstü, fevkalade
 1271. DARGA: Vali, üst düzey, bürokrat
 1272. DARGUN: Alıngan, kırılan, narin
 1273. DARI : 1- Bir tahıl türü 2- sıkı, sıkıntı, zorluk
 1274. DARICA: 1- Darı gibi, darı niteliğinde mecBereketli 2- sıkı, sıkıcı, zorlu
 1275. DARSIK: Öfkeli, hiddetli
 1276. DARUKA : (Darga) Vali, yönetici, bürokrat
 1277. DARULGAN: alıngan, nazlı
 1278. DAŞKI: Taşkı, taşmış, dışarı çıkmış, dışarıda olan
 1279. DAYAK: Değnek, baston, dayanılan nesne
 1280. DAYANÇ: 1- Dayanak, destek, güven 2- Dayanma gücü tahammül
 1281. DAYANGAN: Dayanıklı, metin
 1282. DAYANGI: Köşe minderi
 1283. DAYAR: Hazır, hazırlıklı
 1284. DEBRET: Kımıldayış, devinim
 1285. DAĞER: Kıymet, para, nafız
 1286. DEĞERBİLİR: birlDeğer/Bilir Kadirşinas, vefalı
 1287. DEĞERLÜ: Değerli, kıymetli
 1288. DEĞİRMİ: Çevreli, yuvarlak, toparlak
 1289. DEĞNEK: Dayanak, dayanılacak nesne
 1290. DELİ: Usu gitmiş, azmış, dellenen, mec.gözü kara, yiğit
 1291. DEMİR: Demir madeni
 1292. DEMİRAĞ: Zırh, örgülü göğüslük birlDemir/Ağ
 1293. DEMİRDEN: Demir parçası
 1294. DEMİRDÖĞEN: birlDemir/Döğen mecAcı kuvvet sahibi
 1295. DEMİRGEN: 1- Demir, ham demir 2- temren, okun ucundaki demir parçası
 1296. DEMİRHAN: birlDemir/Han Şamanist gelenekte “ Madenlerin kutsal ruhu”
 1297. DENERİ@Dikkat, itina
 1298. DENGİZİK: Denizcik, küçük deniz, göl
 1299. DENİZ: Deniz, büyük göl
 1300. DENLİ: Edepli, terbiyeli
 1301. DEPEGEN: Tekmeleyen, iyi tekme atan
 1302. DEPREM: Zelzele, sarsılma, kımıldama (Kişisel görüşüme göre bu ad çocuklara deprem sırasında yada deprem felaketi sonrası yaşanan, çileli günler sırasında doğan ve o günlerin anısına verilen bir addır.)
 1303. DERİN: Derinlik...den mecOlgunluk, bilgelik
 1304. DERMEK: Dirilik, canlılık, bir arada tutmak
 1305. DERNEK: Eğlence, toy, birliktelik
 1306. DEVİN: Hareket, kımıldanış, davranış
 1307. DEVRİM: Devirme, yıkma, devirip yerine geçme,..ihtilal
 1308. DEYİM: Söyleniş, darbımesel
 1309. DEYİŞ: Söyleyiş, şiirsel anlatım, ozan dili
 1310. DIVRAK: Yakışıklı, alımlı, civan
 1311. DİBEK: 1- Ağaçtan oyulmuş büyük havan 2- Yayık ağaç
 1312. DİK: 1-Yükseklik, yükseliş 2- kararlılık, yıkılmazlık, caymazlık 3- inat
 1313. DİKEÇ: Sütun, dikil, dikilmiş
 1314. DİKMEN: İnatçı, kararlı
 1315. DİLEK: Dil ile istenen, dile getirilen istek, arzu, murat, dilek
 1316. DİLER: Dileyen, dileyici
 1317. DİLİM: kesik, bölüm, bölünmüş, biçimlenmiş
 1318. DİNÇ: Zinde, sağlam, dirençli
 1319. DİNLER: Terbiyeli, munis, muti
 1320. DİP:Baht, talih
 1321. DİPÇİN: 1- Bahtı açık 2- Sağlam, dayanıklı
 1322. DİREK: 1- Dirilik, sağlamlık, ayakta kalmak 2- Temel, dayanak 3- Vezir,bakan
 1323. DİREN: Direnç, karşı koyuş, dirilik
 1324. DİRENÇ: Direnme gücü
 1325. DİRENGEÇ: Destek, dayanak
 1326. DİRGEN: 1-Dirilik,2- harmanda kullanılan demir çatal
 1327. DİRİ: (diri, dirik, Tiri, tirik) Can, ruh, canlılık, canlı
 1328. DİRİL: Can, ruh, tin
 1329. DİRİM: Yaşam, sağlık, canlılık
 1330. DİRLİG: Yaşam, hayat
 1331. DİRSE: Derse, söylerse, konuşkan
 1332. DİZİK: (dizi) Kolye, takı
 1333. DİZLEK: Hazır cevap, konuşkan
 1334. DODURGA: 1- Dolgun, doyumlu 2- doyuran, doyurucu 3- açık, net, berrak
 1335. DOĞA: 1- Tabiat,doğallık, ortaya çıkış 2- Huy, yaradılış, fıtrat
 1336. DOĞAN: 1- Soylu bir av kuşu 2- Doğmuş, olmuş, ortaya çıkan
 1337. DOĞRU: Dürüst, yalansız, sözüne güvenilen
 1338. DOĞRUL: 1-Doğruluk, dürüstlük 2- Ayakta duran, dirençli
 1339. DOĞU: Güneşin doğuş yönü
 1340. DOĞUÇ: Doğuş,doğma, ortaya çıkış
 1341. DOĞUDAN: Doğulu, doğu yönünden gelen
 1342. DOĞUŞ: Doğma, ortaya çıkış
 1343. DOKUNAK: Dokunuş, değiş, mecAğır, mahsun,yürek sızlatan, yüreğe dokunan
 1344. DOKUNÇ: Dokunak, hüzün
 1345. DOKUZ: Dokuz sayısı, Türklerin en çok eskilerden beri uğurlu sayılarındandır
 1346. DOKUZ ARKA: Dokuz/Arka (...Eski dönemlerde soyluluk gösterme ve belli etmesi açısından, bir kişinin babasından itibaren geriye doğru dokuz atasının sayılıp açıklanması..)
 1347. DOLANDI: Dolanan, gezgin
 1348. DOLU: 1-Bilgin, tecrübeli, öğretmen 2- Bütün, tam, eksiksiz 3, Şamanist gelenekte ve Alevi_Bektaşi gelenekte, içki, şarap 4- kısa süren, iri taneli yağmur
 1349. DOLUN: Tam, bütün, eksiksiz Eski Yakut Türklerinde bereketi simgeleyen kutsal ruh
 1350. DOLUNAY: Ayın on dördü, ayın en güzel hali
 1351. DOMANİÇ: 1-Dumanlı bölge 2- Tümsek, engebeli arazi
 1352. DONAT: Giyim, kuşam, zenginlik, cömertlik
 1353. DOMURCUK: Gül, tomurcuk
 1354. DONATMIŞ: Giydirip, kuşatmış, sevindirmiş, cömertlik göstermiş
 1355. DONATUR: Cömert, eli açık, bağışlayıcı
 1356. DONSUZ: Çıplak, fakir, varlıksız
 1357. DORA: Doruk, zirve, şahika
 1358. DORAN: (Duran) Diri, canlı, yaşayan
 1359. DORU: 1- Doruk, zirve 2- Kara ile kızıl arası renk (At rengi)
 1360. DORUK: Zirve, uç, şahika
 1361. DOYMADUK: Doyumsuz, sevilmeye doymayan, doyulmayan
 1362. DOYUM: 1- Doymak, tatmin 2- Ganimet, bereket
 1363. DOYURAN: mecCömert, hayr sahibi, iyilik sever
 1364. DÖĞEN: 1- Dövüşçü,döven 2- Ekin saplarını ezmeye yarayan, altında çakmaktaşı bulunan geniş tahta
 1365. DÖĞER: 1- Döver 2- değer, kıymet 3- Kalın, enli bir ağaç
 1366. DÖĞERLİ: Değerli
 1367. DÖĞÜŞ: Dövüş, savaş, kavga
 1368. DÖĞÜŞGEN: Kavgacı, savaşçı
 1369. DÖKÜMHAN: birlBöküm/Han 1- Dökmekten döküm 2- Düğüm, bağ
 1370. DÖLEK: 1- Çok döl veren 2- Koyunun kuzuladığı yer 3- İtibarlı, saygıdeğer, maharetli
 1371. DÖLEN: Muti, sevgi gösteren
 1372. DÖNDER: (Döne, döndü gibi “dönmek” fiilinden türetilmiş, çocukları ölen ailelerin, yeni çocukları olduğunda kullandıkları adlardan)
 1373. DÖNDÜ: Dönüş yapan (Reenkarnasyon) çocukları ölen ailelerin verdiği adlardan
 1374. DÖNGEL: Saat
 1375. DÖNGÜ: Dönüşüm, başa dönüş
 1376. DÖNGÜN: Dargın, gönlü kırık
 1377. DÖNMEZ: Kararlı, cesur, azimli
 1378. DULAK: Dolu, olgun, tecrübeli
 1379. DUMAN: 1- Sis, kırağı 2- ateşten çıkan gaz
 1380. DUMLU: 1- dumanlı, sisli bölge 2- Soğuk ve ayaz alan yer
 1381. DUMRUL : 1- Okun sivri ucu 2- Başı dumanlı, efkarlı
 1382. DURA: (Durak) 1- yaşam, hayat 2- Sağlamlık, dayanıklılık, kalıcılık 3- ev, yaşanılan yer, barınak (Bu ad, çocukları ölmüş ailelerin yeni çocukları olduğunda yaşamda kalıp uzun yaşaması ve sağlıklı olması dileğini içeren adlardandır ve çok eskilere dayanan bir gelenekle bu gün de sürdürülmektedir.Durak, Dursun, Durmuş, Durdu, Yaşar, Tokta, Tok, Toka, Toktamış, Turan vbadlar da hep aynı psikoloji ve geleneğin ürünüdür.
 1383. DURAK: (Dura) Yaşam, hayat
 1384. DURAN: (Turan) Durucu, kalıcı, yaşayan, canlı
 1385. DURCU: Durucu, kalıcı canlı
 1386. DURDU: 1- Duran, kalıcı, canlı, yaşayan 2- Yaşam, hayat
 1387. DURGAÇ: Durak, durulan, yaşanılan yer
 1388. DURGUN: 1- Durulmuş, süzülmüş, arınmış 2- Sakin, sükuna ermiş, kendi halinde
 1389. DURMUŞ: 1- Duran, yaşayan, canlı 2- Yaşam, hayat
 1390. DURSUN: Durması, yaşaması istenen
 1391. DURU: 1- saf, sade, berrak 2- Duran, durgun
 1392. DURUK: Duru, durucu
 1393. DURUL: 1- Sükun bulmak, huzura kavuşmak 2- Günahsızlık, arınmışlık
 1394. DURULCA: Masum, günahsız
 1395. DURULMAZ: Afacan, yaramaz
 1396. DURULMUŞ: Tatminkar, sakin
 1397. DURUM: Yaşam, hayat, süreğenlik, duruş
 1398. DUVA: (Düve)
 1399. DUVAK: Örtül kapanmış, gelin başı
 1400. DUVAN: (Doğan)
 1401. DUYAN: Duyucu, hissedici
 1402. DUYAR: Duyarlı, hisli, duygulu
 1403. DUYARI: Duyarlılık, hislilik
 1404. DUYGU: His, duyum
 1405. DUYUŞ: Duyum, hissediş, duyarlılık
 1406. DUYUŞAN: Duyan, hisseden
 1407. DÜĞÜN: (Töğün, Toygün) Toy günü, yemekli eğlence
 1408. DÜŞ: Rüya, aniden ortaya çıkış
 1409. DÜŞELGE: Pay, hisse
 1410. DÜŞERGE: Miras, pay
 1411. DÜŞÜNGÜ: Düşünerek üzülme, kafaya takma, üzülme, teessür
 1412. DÜVE:1- Genç inek, dananın büyüğü 2- Döven, dövüşçü
 1413. DÜVECİ: Dövücü, dövüşçü
 1414. DÜVEHAN: birlDüve/Han
 1415. DÜVEN: (Döven)
 1416. DÜYECİ: Dövüşçü, döğüşçü
 1417. DÜZ: (Tüz) 1- Doğru, doğruluk, gerçek 2- Soy, kök, döl 3- Kural,kaide
 1418. DÜZE: Düzen, uslup, tarz
 1419. DÜZEN: Kural, kurallar bütünü
 1420. DÜZGE: Süs, makyaj
 1421. DÜZGÜN: 1- Düzülü, düzenli, muntazam 2- Gidişat, teamül
 1422. EBİN (Evin) :Tane, öz
 1423. EBİNÇ: Refah, huzur
 1424. EBİRİ: Erim, erdem, fazilet
 1425. EBREK: Dayanıklı, sebatkar
 1426. EBREN: 1- Evren, kainat 2- Felek, talih
 1427. EBRET: Ayrılım, ihtilaf
 1428. EBRÜK: Dayanıklı, sebatkar
 1429. ECE: (Eçe)
 1430. ECEVİT: 1- Çalışkan ,, aktif 2- haşarı, yaramaz
 1431. EÇE: 1- Dahi, çok akıllı, çok zeki 2- Saygıdeğer, görgülü hanım
 1432. EÇİNE: Doğru sözlü, sözüne güvenilir
 1433. EDE: (Edi, Ata) Atalık, hatırı sayılan, sözü dinlenen kişi
 1434. EDERKON: birlEde/Kon (Konmaktan can, ruh)
 1435. EDGÜ: 1- İyi, güzel, hoş 2- Adil, adaletli 3- Eğitmen, öğretmen
 1436. EDGÜDİ: 1- Eğitici, öğretici 2- İyi, ala
 1437. EDİ: Eda, ata, saygıdeğer ulu kişi
 1438. EDİGE: 1- İyi, iyi kalpli 2- öğretmen
 1439. EDİK: Kısa konçlu çizme
 1440. EDİL: (İdil,etil, atil) iyilik, güzellik
 1441. EDİZ: 1- Kıymet, kıymetli 2- Yüksek, Yükselmiş
 1442. EGE: (Eke,Öke)1- Dahi, çok akıllı 2- Egemen, sahip 3- Bakıcı, eğitici
 1443. EGEMEN: 1- Hakim, sahip, kendinden başkasını dinlemeyen, buyrukçu 2- bilge kişi, dahi 3- ağa, ağabey
 1444. EGİT: Göz değmesi ve nazara karşı göz kenarlarına sürülen bir ot
 1445. EĞBER: Eğri, eğrilmiş
 1446. EĞİLMEZ: Gururlu, mağrur, dik başlı
 1447. EĞİN: Eğirilmiş
 1448. EĞİR: 1- Sarış, çeviriş, kuşatma 2- bükme, kıvırma
 1449. EĞNEZ: Narin, zayıf, ince
 1450. EĞREK: Sık, bol
 1451. EĞRİ: Eğik, bükük mecSaygılı, alçak gönüllü
 1452. EĞRİM: Pınar, göze, küçük çağlayan
 1453. EKE:1- Dahi, çok akıllı 2- Sahip, egemen 3- bakıcı, eğitici
 1454. EKEÇ: Cana yakın ve çekici kız
 1455. EKELİK: Deha, kıymet
 1456. EKİM: 1- Ekin ekme eylemi 2- Yarım, ziraat
 1457. EKİN: 1- Mahsul, tarla ürünü 2- tarlaya ekilip olması beklenen her türlü bitki
 1458. EKİNCİ: 1-İkinci (erkek, ya da kız) 2- Rençber, çiftçi
 1459. EKSÜK: Azlık, yokluk, yoksulluk
 1460. EKŞİ: Eksi,eksik, azlık, yokluk
 1461. EL: 1- İl, Ülke, Memleket 2- İlgi, bağlantı 3- Barış, Sukunet 4- Kolun, bilekten aşağısı
 1462. ELA: (Ala) Renkli alacalı
 1463. ELBAN: (İlban) Devletçi, devletine bağlı, sadık
 1464. ELBİR: birlEl/Bir mecElbirliği, işbirliği, imece
 1465. ELCEK: 1- Ekin biçme aracı 2- Munis, sessiz
 1466. ELÇİK: Eldiven
 1467. ELÇİ: 1- Devletine bağlı, devletçi 2- Devleti adına aracılık eden, haberci, temsilci
 1468. ELÇİM: Demet, tutam
 1469. ELÇİN: 1- Demet, bağ, buket 2- Ekin biçerken kullanılan bir alet 3- Devlet görevlisi, devletine bağlı
 1470. ELDEK: 1- basiret, kabiliyet, eylem gücü 2- Yedek, elde bulunan
 1471. ELDEM: 1-Alışkın, yetişkin 2- Sevimli, cana yakın 3- evcil koyun
 1472. ELDÜZ: birlEl/Düz Yurtsever
 1473. ELEZ: (Eliz)Arı,duru, temiz, munis, uyumlu Yakut destanlarında bekareti simgeleyen kutsal ruh.(Ulu Tuyun’un kızı)
 1474. ELGAY: Yurtsever
 1475. ELGİN: 1- Konuk, öncelik verilen kişi 2- Gurbetçi, yurdundan uzak
 1476. ELGÖRMÜŞ: Gezgin, seyyah
 1477. ELGÜN: Halk, avam, halktan kişi
 1478. ELİBOL: Cömert, eli açık, sahi
 1479. ELİK: Usta, eli yatkın
 1480. ELİŞ: Usta, maharetli
 1481. ELİTAŞ: Cimri, eli sıkı
 1482. ELİTEZ: Becerikli
 1483. ELKATMIŞ: birlEl/Katmış Ülke fethetmiş, algan
 1484. ELKİN: 1- konuk 2- Yolcu
 1485. ELÖVER: Yurtsever
 1486. ELTUTAR: birl1- El/Tutar mecYardımsever, hayırşinas 2- Fatih, Algan
 1487. ELVEREN: Olgunlaşan, yeterlilik kazanan
 1488. EMÇİ: Doktor,eczacı
 1489. EMEÇ: Amaç, gaye
 1490. EMEK: 1- Gayret, cehd, zahmet 2- Güç, enerji
 1491. EMEN: 1-Can, ruh, hayat 2- Ağaç dikmek için açılan çukur 3- meşe ağacı
 1492. EMET: Sınır, mesafe
 1493. EMGEK: Emek, zahmet, güçlük
 1494. EMLEK: Duygulu, merhametli
 1495. EMRE: (İmre) Düşkün, aşık, hayallerle yaşayan
 1496. EN: (Yen)1- Derinlik, genişlik 2- Av 3-Kıyı 4- Arka
 1497. ENÇU: Sükun,huzur,ruh derinliği
 1498. ENDEŞ: Eşit, müsavi
 1499. ENEÇ: Meyil, meyilli
 1500. ENİK: (enük, enek)Genişçe, yayık
 1501. ENGİN: 1- Genişlik, derinlik, yayıklık 2- ufuk, ufuk çizgisi
 1502. ENİCUK: Hısım, kavim- kardeş
 1503. ENİŞ: (Enuş) 1- İniş, yokuşun karşılığı mecRahata ve huzura erme 2- Uçlarda, ekstrem
 1504. ENKİŞ: Tecrübeli, deneyimli, olgun
 1505. ER: 1- Olgun,olmuş, ergin, yetişkin erkek 2- Asker, çeri
 1506. ERÇE: birlEr/Çe...Erkeğe yakışır biçimde
 1507. ERÇİN: Ülkenin idari bölümlerinden her biri (İl, ilçe, kasaba vb.)
 1508. ERDEM: ( Ertem) Fazilet, bilgelik, yücelik, hünerlilik
 1509. ERDEMÇİ: Erdem sahibi
 1510. ERDEMLÜ: Erdem sahibi
 1511. ERDEN: Er parçası, erden olma
 1512. ERDİN: Ermiş, olgun
 1513. EREK: Erişilmek istenen, ülkü, hedef
 1514. EREKLİ: (Ereğli) Ereği olan
 1515. EREM: Müjde, iyi haber
 1516. EREN: 1- Olgun, 2- Hür, bağımsız 3- Din ile bütünleşmiş
 1517. ERENTÜZ: birlEren/Düz T...Tuva ve Çuvaş Türklerinde, “Terazi Yıldızı”
 1518. EREZ: 1- Erişilen, mutlu olunan 2- Cesur, gözü kara, dayanıklı
 1519. ERGEN: Olgun, deneyimli
 1520. ERGENE: 1- Güçlülük, egemenlik 2- Maden dağı 3- Dağlar arasındaki geçit
 1521. ERGENEKON: 1- Maden dağı 2- Dağlar arasındaki yurt
 1522. ERGİ: Eriş, olgunluk, deneyim
 1523. ERGİL: 1- Bilgili, deneyimli, yetişkin 2- Savaşçı, cengaver
 1524. ERGİN: 1- Ermiş, olgun, irfan sahibi 2- Savaşçı, cengaver
 1525. ERGUN: 1- Yumuşak huylu kişi 2- Hızlı koşan at 3- Argun
 1526. ERİK: Ermiş, olgun, bilge, filozof, becerikli
 1527. ERİKEN: Ermiş, olgun, bilge
 1528. ERİM: 1- Müjde, iyi haber 2- Felsefe, derin bilgi 3- Vade, zaman
 1529. ERİNCİK: Mahçup, utangaç
 1530. ERİNÇ: 1- Olacak, olması gereken, kaçınılmaz sonuç 2- Nimet, bolluk
 1531. ERİŞ: Gaye, erişilmesi istenen
 1532. ERİŞEK: Ülkü, gaye
 1533. ERİŞEN: Ulaşan, vasıl olan
 1534. ERİŞKİN: Olgun, kamil, ermiş
 1535. ERK: 1- Güç, kudret 2- İktidar, erklik, hükümranlık 3- Bağımsızlık,egemenlik
 1536. ERKE: 1- Egemen, güç 2- İşve, naz, cilve 3- Çekicilik, çekiciliği kullanma istek ve yeteneği Türk mitolojisinde, Ülgen’in dokuz kızından biri ve namusu simgeleyen kutsal ruh
 1537. ERKELİ: Egemen
 1538. ERKEM: Nazlım, işvelim, edalım
 1539. ERKİ: 1- Güçlü, egemen, erke 2- Atik, çevik
 1540. ERKİN: 1- Bağımsız, otorite tanımaz 2- Başına bıuruk, kendi bildiğini okuyan 3- Sürekli, süreklilik
 1541. ERKİNDİK: Erkinlik, bağımsızlık, hürriyet
 1542. ERKLİG: Egemen, kuvvetli, şevkatli
 1543. ERKMEN: 1- Bağımsız, başına buyruk 2- Bekar, evlenmemiş
 1544. ERLİK HAN: birlErlik/Han Şamanist gelenekte “Cezalandırmayı simgeleyen kutlu ruh”
 1545. ERMAN: 1- Erdemli, güç, mert 2- Kutsal, mukaddes
 1546. ERMİŞ: Olgun, müdrik
 1547. ERNEK: Küçük parmak, serçe parmağı
 1548. ERSE: Ermesi, olgunlaşması istenen
 1549. ERSİN: 1- Uzun ömürlülük dileği 2- Olgunluk, bilgelik dileği
 1550. ERSÜ: Fazla, çok fazlalık
 1551. ERTE: 1- Seher, şafak 2- Yarın, gelecek, sonraki, halef
 1552. ERTEGİ: Destan, lejant
 1553. ERTEN: Tan, şafak
 1554. ERTİK: Meslek, sanat
 1555. ERTİM: Olgun, erişkin, bilge
 1556. ERTİN: 1- Mahsun, hüzünlü 2- Kendine yeten
 1557. ERTİNGÜ: 1- Olağanüstü, fevkalade 2- Efsane, mit
 1558. ERZENE: Doruk, zirve, en üst
 1559. ERZİ: Veli, vasi, yönetici
 1560. ERZİK: 1- Asıl, ana, temel 2- Soylu ve yiğit
 1561. ESBOL: birlEs/Bol ...Çok zeki, çok akıllı (Usu-bol)
 1562. ESE: 1- Mutluluk, sağlık 2- Yel, esinti
 1563. ESELİK: Selam, selamet
 1564. ESEN: 1- Sağlık, selamet 2- Yel, yumuşak yel
 1565. ESENLÜ: Esenli, sağlıklı
 1566. ESER: Esinti, yel
 1567. ESİ: Yel, esinti
 1568. ESİM: Esinti
 1569. ESİN: 1- Esinti, yel 2- soluk, sağlık, nefes 3- İlham
 1570. ESİNTİ: Yel, hafif yel
 1571. ESİRGEN: 1- Arkadaş, dost, yaren 2- korunan, yakınlık duyulan
 1572. ESİRGENÇ: Nazlı, nazenin
 1573. ESİRKİŞ: Merhamet, acıma duygusu
 1574. ESKİN: Yel, yel alan
 1575. ESLEK: 1- Yumuşak başlı, uysal 2- Selam, selamet
 1576. ESNEK: Uzayan, genişleyen, esen
 1577. ESRİGÜN: birlEsri/Gün...fırtına
 1578. ESRİK: Mecnun, kendinden geçmiş
 1579. ESRİMİŞ: Kendinden geçmiş
 1580. ESTELİK: Yadigar, hatıra
 1581. ESTİ: Yel, esinti
 1582. EŞİM: Çalışkan, becerikli
 1583. EŞİNGEN: 1- Çalışkan 2- Eşit, müsavi
 1584. EŞİTGEN: İşitken, işiten, dikkatli
 1585. EŞKİN: 1- Hızlı, atik 2- Dayanıklı, metin 3- Rüzgarlı bölge, rüzgar alan bölge
 1586. EŞLİK: Dost, yaren, refik
 1587. ETGÜ: 1- İyi, iyilik 2- Etki, şiddet
 1588. ETİGE: Öğretmen, mürebbiye
 1589. ETİL: İtil- idil
 1590. ETİNGÜ: Olağanüstü, fevkalade
 1591. ETİZ: Yüksek, ulu
 1592. EVCİL: Evine bağlı, evcimen
 1593. EVCİM: 1- Evcimen, evcil 2- İşgüzar, hamarat
 1594. EVCİMEN: Evine bağlı
 1595. EVCİMİK: Ekonomist, muktesit
 1596. EVDEŞ: Hanım, erkeğin eşi
 1597. EVGİ: İvedi, acele
 1598. EVGİN: 1- Aceleci, telaşlı 2- Evcil, evine bağlı
 1599. EVİN: Cevher, öz, nüve
 1600. EVİRGEN: 1- Tedbir, tedbirli 2- Dönüşüm, çevirim
 1601. EVREN: 1- Kainat 2- Ejderha, canavar 3- Baht, talih
 1602. EVRENSEL: Evreni kaplayan, evreni içine alan
 1603. EYGİ: İyi, salih, temiz
 1604. EYGİŞ: İyi kişi, iyi insan
 1605. EYGÜ: İyi, iyice
 1606. EYİN: Vücut
 1607. EYİNÇ: Refah, mutluluk
 1608. EYLEM: 1- İş, iş görme, çalışma 2- Etkileyici davranış 3- Durdurma, önünü kesme
 1609. EYLETMEZ: Amansız, aman vermez
 1610. EYLETÜR: İyilik sahibi, cömert
 1611. EYLİK: İyilik, yardım, iane
 1612. EYMEN : 1- Alçak gönüllü, mütevazı 2- Yardımsever, hayırşinas
 1613. EYMÜR: (Eymir) İyilik sahibi, hayırşinas
 1614. EYTEMİŞ: Güzel konuşan, tatlı dilli, hatip
 1615. EYÜGE: İyi,iyice
 1616. EZDİ: Ezen, ezici, baskıcı
 1617. EZGİ: 1- İyi, iyilik, 2- Uyum, ahenk 3- Acı, üzüntü 4- Name, hoş sada
 1618. EZGİN: Ezik, ezilmiş, acı çekmiş, mahzun
 1619. EZİLGEN: Mazlum, zulüm görmüş
 1620. EZİM: 1- Belirti, iz 2- Zorunluluk, mecburiyet
 1621. EZİNÇ: 1- Belirti, iz 2- Ezginlik, mahzunluk
 1622. GALI:Kalın, Hediye, bağış, çehiz
 1623. GALIN: Hediye, çehiz
 1624. GAMAĞ: Bütünlük, bütün, tüm
 1625. GARA: Kara
 1626. GARACU: Sivil, resmi olmayan
 1627. GARGILI: Kargılı, mızraklı
 1628. GASPAK: Süslü, müzeyyen
 1629. GAYIR: (Kayır) 1- Taraf, destek, kayırma 2- Lütuf, ihsan, hediye
 1630. GAYURMUŞ: Kayırmış
 1631. GAZAN: (Kazan) 1- Kazanma, kazanç, üstünlük 2- Kızgın, kızgınlı celallenmek
 1632. GEÇE: Geçmiş, mazi, geçen
 1633. GEÇEK: Geçit, köprü
 1634. GEÇER: Geçeli, caiz
 1635. GEÇGEL: Makbul, nafız
 1636. GEÇGİL: Geçerli, makbul
 1637. GEÇGİN: Geçmiş, kendinden geçmiş, feda etmiş
 1638. GEÇİM: 1- Yaşam, dirlik 2- Anlaşma, uyuşma 3- rısk, yiyecek, nafaka
 1639. GEÇİMLÜ: Munis, yumuşak huylu
 1640. GEÇİMLÜK: Geçinmek için gerekli olan
 1641. GEDEK: 1- Görev, vazife 2- Oyuk, kırılıp, yıkılarak açılan yol
 1642. GEDİZ: Su birikintisi, gölet
 1643. GEGEZ: Mümkün, uyumlu
 1644. GEĞİN: Set, şiddetli
 1645. GELBERİ: Ocaklardan,ateş çekmek için kullanılan ucu eğri demir çubuk
 1646. GELDEÇ: Gelecek, ati, istikbal
 1647. GELEK: (Gelik) halef, sonraki
 1648. GELGEÇ: Geçici, kalıcı olmayan
 1649. GELGEL: Çekim, cazibe
 1650. GELDİ: Gelecek, istikbal
 1651. GELİN: Gelen, dışarıdan içeriye gelen
 1652. GELİNCİK: Kır çiçeği
 1653. GELİK: Halef, sonraki
 1654. GELİKLİ: Halef
 1655. GENCE: (Gençek, genç) Taze, yavru, genişleyen, gelişen
 1656. GENEŞ: Müşavere, meşveret
 1657. GENGŞİ: Cengşi, mucize
 1658. GENİŞ: Yaygın, enli, engin
 1659. GENSU: birlGen/Su Deniz, büyük göl
 1660. GER: 1- Söz verme, ant içme, bağlama, anlaşma, birleşme 2- Vahşi hayvan yavrusu 3- Dev, devasa
 1661. GERAY: birlGer/Ay Uygun, münasip, layık
 1662. GERAYHAN: birlGeray/Han Kırım hanlığının kurucusu ve ilk hanıDaha sonra gelen hanlar bu adı, birer unvan olarak kullanmışlardır.
 1663. GEREZ: Dilber
 1664. GERGÖZ: 1- Zabit, zabıta 2- Geyik gözü
 1665. GERİM: 1- Yön, cihet 2- Hicap, utangaçlık
 1666. GEYİK: (Geyük) Yabani, vahşi, yabancıl
 1667. GEZ: 1- Nişan, işaret 2- Giz, sır
 1668. GEZGİN: Seyyah
 1669. GEZGİNSU: birlGezgin/Su ...Irmak
 1670. GEZLER: Nişancı, iyi atıcı
 1671. GIYIN: Gamze, çukur
 1672. GİCİK: Taze, hoş, sevimli
 1673. GİDİK: Uç, kenar, sınır, limit
 1674. GİRAY: Uygun, layık
 1675. GİRGİN: Girişken, müteşebbis, cana yakın
 1676. GİRİK: Girişken, müteşebbis
 1677. GİRİŞKEN: Girgin
 1678. GILAV: Teşvik, destek
 1679. GILIG: (Kılık) Huy, yaradılış, tabiat
 1680. GIRGIÇ: Çalışkan, aktif, faal
 1681. GİRÇEK: 1- Gerçek, hakikat 2- Bağlı, sadakatli
 1682. GİRTİNE: İman, inanç
 1683. GİZ: Sır, Gizlilik
 1684. GİZEM: Sır, esrar
 1685. GİZLENÇ: Hazine, define
 1686. GONÇA: Bahşiş, hediye
 1687. GORAL: Kısmet, nasip
 1688. GİCİK: Minyon, sevimli
 1689. GÖCEK: Taze, hoş, güzel
 1690. GÖÇELGE: Konup göçülen yer
 1691. GÖÇER: Göçmen
 1692. GÖÇMEN: Muhacır
 1693. GÖÇÜNCÜ: (Göçküncü) Geçici, fani
 1694. GÖĞEN: Gök rengi, maviye çalan, mavileşmiş
 1695. GÖĞKUTLUĞ: birlGök/Kutlu
 1696. GÖĞNÜK: 1- Yanmış, kavrulmuş 2- Mavi, maviye kaçan
 1697. GÖK: 1- Tanrı, Tanrıdan..Tanrısal, kutsal 2- Mavi ,Gök rengi 3- Yer üstü, gökyüzü 4- Ezel-ebet, başsızlık ve sonsuzluk 5- Güzellik, göz alıcılık, üstünlük
 1698. GÖKBEN: 1- Tanrıdan gelen, gök parçası 2- Masmavi
 1699. GÖKBÖRİ: birlGök/Böri Tanrısal kurt..(Bozkurt)
 1700. GÖKBÖRİ: birlGök/Böri (..Bazı kaynaklarda “Bozkurt” olarak da geçer.)
 1701. GÖKÇE: Güzel, zarif, çekici, gözalıcı
 1702. GÖKÇEK: Gökçe, çekici, güzel
 1703. GÖKÇEL: Mavimsi, maviye çalan
 1704. GÖKÇELİ: Güzel, Yakışıklı
 1705. GÖKÇEN: Gökçe, güzel, alımlı, dilber
 1706. GÖKÇİL: 1- Gökten gelen, göksel 2- Mavi, maviye çalan
 1707. GÖKÇİN: Mavi
 1708. GÖKLEN: Ulu, mübarek
 1709. GÖKMEN: Tanrısal, Tanrıdan gelen
 1710. GÖKTÜRK: birlGök/Türk Tanrıdan kut almışKutsanmış Türk...(Tanrısal Türk, Tanrı tarafından gökte yaratılıp, yeryüzüne yollanan Türk)
 1711. GÖL: Göl, deniz mecUluluk, geniş gönüllülük
 1712. GÖLEĞEZ: birlGöl kenarında yetişen bir su çiçeği
 1713. GÖLET: Küçük göl, gölcük, yapay göl
 1714. GÖMEÇ: Kuyuda (Toprak fırında pişirilen ekmek)
 1715. GÖMEK: Kömek, yardım, inayet
 1716. GÖMÜÇ: Hazine, define, mücevher
 1717. GÖNDEM: İtaatkar, muti, sadık
 1718. GÖNDER: Mızrak, direk
 1719. GÖNE: Onur, iftihar
 1720. GÖNEN: 1- Feyz 2- Onur, iftihar 3- Bolluk, bereket
 1721. GÖNENÇ: Açık, talih, mutluluk, iftihar
 1722. GÖNÜL: 1- Can, ruh, duygu merkezi 2- Kalb, vücudun kan pompası
 1723. GÖNÜLDAŞ: Gönül birlikteliği, aynı inanç, duygu ve düşünceleri paylaşıp savunan bireylerin her biri
 1724. GÖRCEĞİZ: Ufuk çizgisi
 1725. GÖRÇEK: Ufuk, ufuk çizgisi
 1726. GÖRÇÜM: Geçici, fani
 1727. GÖREGEN: Görgülü, görüp geçirmiş, deneyimli
 1728. GÖREK: Görüntü, peyzaj, manzara
 1729. GÖREZ: Meltem, hafif yel
 1730. GÖRGÜ: Terbiye, muaşeret
 1731. GÖRGÜÇ: Dürbün
 1732. GÖRGÜLÜ: Terbiyeli
 1733. GÖRGÜN: Görgülü, deneyimli
 1734. GÖRK: İhtişam, olağanüstü güzellik ve çekicilik, ihtişam, debdebe
 1735. GÖRKEM: İhtişam, debdebe, heybet, olağanüstülük
 1736. GÖRKEN: Hürmetli, Hürmete layık
 1737. GÖRKLÜCE: İhtişamlı, heybetli, yakışıklı, güzel
 1738. GÖRKLÜĞ: Çok güzel, çekici, ihtişamlı
 1739. GÖRÜMCÜK: Görülmesi, ilgilenilmesi gerekli olan
 1740. GÖRÜK: Gözetleyici, casus
 1741. GÖRÜN: Görüntü, Açıklık, netlik
 1742. GÖRÜNDÜK: Aşikar, gizlisiz, saklısız
 1743. GÖVEL: Gök rengini almış, göğe ermiş
 1744. GÖVERİ: Yeşermiş, gururlu
 1745. GÖVEZ: Mağrur, gururlu
 1746. GÖY: Taze, genç
 1747. GÖYMEN: Yanık, yanık tenli
 1748. GÖYNÜK: Yanık, kavrulmuş
 1749. GÖZ KAMAN: birlGöz/Kaman Gözde, seçkin, göz kamaştırıcı
 1750. GÖZAL: Göz alıcı, farklı, seçkin, el üstünde
 1751. GÖZBAY: birlGöz/Bay Sihirbaz
 1752. GÖZBAYCI: Sihirbaz, illüzyonist
 1753. GÖZDE: Beğenilen, göze girmiş, el üstünde tutulan, emsallerinden daha üstte bulunan
 1754. GÖZE: (Gözek, Köze) Kaynak suyu, menbaa
 1755. GÖZEBE: Tahmin, beklenti
 1756. GÖZEGER: Çekici, cazibeli
 1757. GÖZEGÜ: Gözde, çekici
 1758. GÖZEĞEN: Ufuk, ufuk çizgisi
 1759. GÖZEĞİR: birlGöz/Eğir Çekici, cazip, göze hoş gelen
 1760. GÖZEK: Göze
 1761. GÖZEN: Cazibeli, çekici, göze hoş gelen
 1762. GÖZERİ: Dürbün
 1763. GÖZGEÇ: Ayna
 1764. GÖZGÖR: Ayna
 1765. GÖZGÜ: Ayna
 1766. GUNA: Kına
 1767. GONCUK: (Göncük) Kısa gün, kış günü
 1768. GUR: (Gür,Kür) 1- Şiddet, kızgınlık, öfke 2- Ateş, ateşlilik
 1769. GURSAÇTI: birlGur/Saçtı (Kızgın, celalli, hiddet ve öfke saçan)
 1770. GUVA: Geyik
 1771. GUYUK: Canavar, ejderha, vahşi ve yırtıcı hayvan
 1772. GUYULDAR: Uyumlu, ahenkli, geçimli
 1773. GUZ: 1- Güzel, çekici, yakışıklı 2- Oğuz
 1774. GÜCENİR: Alıngan, mahçup
 1775. GÜCENMİŞ: Alıngan
 1776. GÜÇ: (Güçü, küç, küçlük) Enerji, kuvvet
 1777. GÜÇEYÜ: Çok güçlü, yenilmez
 1778. GÜÇLÜK: Güç, zorluk, meşakkat
 1779. GÜDEK: Güdülenme, motivasyon
 1780. GÜDER: Murat, emel, beklenti
 1781. GÜDÜL: 1- Saç üzerinde pişirilmiş mısır ekmeği 2- Kısa, kalın 3- Gözü pek
 1782. GÜDÜR: Hayal, kurgu
 1783. GÜLEÇ: Güler yüzlü, mütebessim
 1784. GÜLEGEN: Güler yüzlü, mütebessim
 1785. GÜLEK: 1- Handan, mütebessim 2- Gölcük, küçük göl
 1786. GÜLEN: Mutlu, mütebessim
 1787. GÜLER: Mütebessim, güler yüzlü mecTalihi açık
 1788. GÜLESİN: Mutlu, sıkıntısız, tasasız olma dileği
 1789. GÜLGÜN: Gülen, mütebessim
 1790. GÜLSÜN: Mutlu, sıkıntısız olma dileği
 1791. GÜLÜK: Gülen, mütebessim
 1792. GÜLÜMSER: Mütebessim, sevimli
 1793. GÜMÜL: Demet, buket, deste
 1794. GÜMÜŞ: Gümüş madeni
 1795. GÜN: Güneş, gündüz, afitap
 1796. GÜNANA: birlGün/Ana Sogay Türklerinde eski dönem, Güneşte ki kutlu kadın ruh.
 1797. GÜNÇE: Güneşlik, şemsiye
 1798. GÜNÇEK: Güneşlik
 1799. GÜNÇÜ: 1- Güneşe benzeyen, güneş gibi 2- Güneşi seven
 1800. GÜNDAŞ: Gün/Daş ..Aynı güneşi paylaşan, gün ortağı
 1801. GÜNDEM: Ağır başlı, mülayim
 1802. GÜNDEN: El üstünde tutulan, revaçta..
 1803. GÜNDER: birlGün/Der (..Derlemekten..)
 1804. GÜNDÖNDÜ: birlGün/Döndü bir çiçek türü
 1805. GÜNDÜ: Gündüz, gün ortası
 1806. GÜNDÜZ: Gün içi, gün ortası, güneşli gün
 1807. GÜNEŞ: Güneş
 1808. GÜNEY: (Küney) Güneşe bakan, güneş gören
 1809. GÜNGEN: Takvim, vakit
 1810. GÜNGÖR: birlGün/Gör “mecBahtı açık olsun, mutlu olsun”
 1811. GÜNGÖRMÜŞ: birlGün/Görmüş “mecDeneyimli, dolu yaşamış
 1812. GÜNLÜK: Güneşlik, şemsiye
 1813. GÜNTÜLÜ: birlGün/Tülü (...Gündüz düşü)
 1814. GÜNÜÇ: Nafaka, günlük
 1815. GÜNYELİ: birlGün/Yeli ..doğudan gelen yel, doğu rüzgarı
 1816. GÜR: (Kür) 1- Sağlam, sıkı 2- Sık, yoğun 3- Yiğit, korkusuz
 1817. GÜRBOĞA: (Kürboğa) birlGür/Boğa Türkistan’ın Araplarca işgal edildiği dönemlerde, özellikle o sıralarda Genel vali olan, “ İbni-kuteybe” adlı çapulcuya karşı, kahramanca direnen ve her defasında Yeni direnişler örgütleyerek, Türkleri işgallere karşı uyanık ve diri tutmaya çalışan bir Türk beyi
 1818. GÜRBÜZ: Sağlıklı, kuvvetli, dayanıklı
 1819. GÜRE: Güç, enerji
 1820. GÜRELİ: 1- Enerjik, çalışkan 2- Haz, doyum
 1821. GÜRGEN: Bir ağaç türü
 1822. GÜRÜZ: (Gürz) Topuz
 1823. GÜVEN: İtimat
 1824. GÜVENÇ: Güvence, garanti
 1825. GÜYÜK: Canavar, vahşi hayvan
 1826. GÜZ: Sonbahar
 1827. GÜZEL: (Gözel) Yakşı, alımlı, çekici, göze hoş gelen
 1828. GÜZEY: 1- Taze, körpe, yeni 2-Destek, fırsat 3- Sonbahar 4- Kuzey yönü
 1829. GÜZİN: (Güzün) Güz vakti, güz vaktinde doğan
 1830. GÜZLEK: Güz döneminde kalınan yer Türkçe'de h harfi yokturAncak zamanla "K" harfi ile başlıyan bazı kelimeler H harfi ile başlamıştır.
 1831. HAN:1- Devlet başkanı 2- Kağana bağlı, özerk devlet başkanı 3- beylik başkanı, yönetici
 1832. HANIM: 1- Han’ın dişisi 2- Soylu kadın 3- Han’ın evdeşi (Hatun) 4- Türk töresinde, kadınlara olan saygıyı ifade eden genel bir sıfat
 1833. HANLI: Yurttaş, Bir Han’a bağlı kişi, Bağımsız bir devletin mensubu
 1834. HATUN: (Katun) 1- Kağan’ın evdeşi, kraliçe 2- Saygı duyulan, görgülü hanım Türkçe’deki, kadın sözcüğü buradan gelir.
 1835. HOMAR: (Humar) Yakışıklı, çekici, güzel, süslü, fiyakalı
 1836. HUN: (Kul) Koyun, koyunlu
 1837. HUŞ: Bir çam ağacı türü
 1838. IDAÇU: Muhafız, koruma
 1839. IDUĞ: (Iduk) Kutsal, tanrısal
 1840. IĞAÇ: 1- Ağaç, ağaçlıklı bölge 2- Fersah
 1841. IĞAR: Kıymetli, ağır
 1842. IĞDIR: 1- İyi, hoş, hoşluk 2- Yetkin, ehil
 1843. IĞIRCIK: Fecir
 1844. ILAÇIN: Laçin, şahin kuşu
 1845. ILANKU: 1- Kıvrak, atletik 2- Ulu, Ululanmış, yüce
 1846. ILDIR: 1- Ürküt, ürkütücü 2- Berk, sert
 1847. ILDIRIM: Yıldırım, berk
 1848. ILDUZ: Yıldız, necm
 1849. ILGAR: 1- Gayret, cehd 2- Atın, dört nala gitmesi hali
 1850. ILGAT: Kapalı, müphem, belirsiz
 1851. ILGIM: Serap
 1852. ILGIN: Hoş kokulu bir bitki
 1853. ILGIT: Ilık, tatlı, sakince, yumuşakça
 1854. ILICA: 1- Ilımlı, ılık, ılıkça 2- Yunak, hamam
 1855. ILIK: Soğukla sıcak arası
 1856. ILIMAN: 1- Ilık, ılık hava 2- Uyumlu, sakin, mutedil
 1857. ILKI: 1- At yavrusu 2- At sürüsü
 1858. ILKICI: At çobanı
 1859. IMIRGI: Taze, körpe
 1860. IMRAĞ: (Imrak, İmre, Emre) Aşık, şayeste, geçkin
 1861. INAÇ: Yar, canan
 1862. INAK: 1- Han ve Kağanlara yakın olan kişi “Hasbey” 2- Gamsız 3- Canan, yar
 1863. IRAZ: (Irıs, uraz) 1- Baht, talih, mutluluk 2- Cesaret, gözü pek olma
 1864. IRGA: Talihli, şans, şanslı
 1865. IRIM: 1- Büyü, efsun 2- İçinden su akan toprak, arazi
 1866. IRLAYU: Irlayan, yırlayan, akarak uzaklaşan, ırmak
 1867. IRMAK: Akarsu
 1868. ISIK: (Issıg-Issık) Isı, sıcaklık, hararet
 1869. ISIYEL: birlIsı/Yel...meltem
 1870. ISRIK: Okşayıcı, sarıcı, ısıtıcı
 1871. ISSIK: Isık, ısı
 1872. ISSIZ: Soğuk, tenha, cansız, kimsesiz
 1873. ISTIK: Sıcak, ılıman
 1874. IŞBARA: 1- Çalışkan, hamarat 2- birlIsı/Bora
 1875. IŞIK: Aydınlık, nur
 1876. IŞIL: Yarul, nur, ziya, ışık parıltısı
 1877. IŞILTI: Işık parçası
 1878. IŞIN: Güneş parıltısı, ışık parıltısı, yansısı
 1879. IYIŞ: Armağan, hediye, ihsan
 1880. İBAR: Parfüm, koku, misk
 1881. İÇ: 1- Öz, görünmeyen yan, bir nesnenin öz yapısı 2- İçerde kalan kısım, iç kısım
 1882. İÇBUYRUK: birlİç/Buyruk Saraylardaki iç hizmetle görevli kişi
 1883. İÇEN: (İçin) İçli, duygusal
 1884. İÇER: İçeride, kapalı, mahfuz
 1885. İÇERGE: (İçergu) İçten, samimi
 1886. İÇGE: İçeri, içerde, dahili
 1887. İÇGELİK: birlİç/Gelik ..İçten gelen, doğal davranış, samimiyet
 1888. İÇGER: İçe alan, içe bağlayan, tabi kılan
 1889. İÇGİN: İçli, içten, samimi
 1890. İÇİGEN: 1- İç geçiren, içli 2- Sabırsız, aceleci
 1891. İÇİK: 1- İçli, duygulu 2- İçerde, dahilde, devlete tabi
 1892. İÇİM: 1- Duygu, hassasiyet 2- Yudum, yudumluk
 1893. İÇİNGİR: İçli, hassas
 1894. İÇİT: İçilecek nitelikte, içimi güzel
 1895. İÇKUR: Savaş meydanı
 1896. İÇLEK: İçli, narin, hassas
 1897. İÇLİ(K): Duygulu, hassas
 1898. İÇTEN: Samimi,açık, dürüst
 1899. İÇTENLÜK: Samimiyet
 1900. İDE: (Ede, İdi) Ululuk, nüfuz, kudret
 1901. İDEGE: Ulu, nüfuz sahibi, edici, yapıcı
 1902. İDEGER: Eder, yapar
 1903. İDEKLİ: Yapıcı, edici, güçlü
 1904. İDER: 1- İzci, takipçi 2- Yapan, yapıcı, edici
 1905. İDGÜ: 1- İyi, güzel 2- Tanrısal, mübarek
 1906. İDİ: (İdik) 1- Tanrı, rab, sahip, efendi 2- Tanrısal, Tanrıdan gelen, mübarek, kutlu
 1907. İDİKUT: birlİdi/Kut...Kut sahibi, Tanrıdan gelen, Tanrıya yakın, Tanrıya benzer, Tanrı tarafından görevlendirilmiş vbanlamları içeren ve Uygur kağanlarının büyük çoğunluğunun kullandığı bir unvan
 1908. İDUK: İdi, Tanrısal, mübarek
 1909. İGAN: Yıkan, yıkıcı, deviren
 1910. İGİT: 1- Yiğit 2- Bakıcı, eğitici
 1911. İĞDİ: (İğdir) Yetkin, ehil, iyice
 1912. İĞREK: Saf, temiz, duru, arı
 1913. İĞSEN: Kayıtsız, ilgisiz
 1914. İĞSİZ: Salim, selametli
 1915. İKİNÇ: İkinci
 1916. İKİZER: İkizlerden her biri, benzer
 1917. İKŞİT: Yürekli, bagatur
 1918. İL: 1- Doğuş, oluş, oluşum 2- Bitişme, bütünleşme, doku 3- Devlet 4- Yurt, yer, konak, memleket,diyar 5- Halk, ahali, insan topluluğu 6- Barış, sulh
 1919. İLAÇAN: birlİl/Açan ..İl almış, fatih, algan
 1920. İLAÇİN: Laçin, şahin
 1921. İLBAY: birlİl/Bay .Vali, bakan, beylerbeyi
 1922. İLBEY: birlİl/Bey Osmanlılar döneminde asker toplayıp, onların eğitim ve lojistiğini sağlayan kişilere verilen bir unvan
 1923. İLBİ: Büyü, sihir
 1924. İLBİLGE: birlİl/Bilge ( Devlet yönetiminde bulunmuş ve devlet tecrübesi olan)
 1925. İLBİLİG: 1- Devlet bilgisi ve deneyimi 2- Devlet arşivi
 1926. İLBİLMİŞ: birlİl/Bilmiş Yurtsever, yurduna bağlı
 1927. İLÇİ: Devlete hizmet eden, devletin hizmetinde olan
 1928. İLÇİN: Devlet görevlisi, devlete iş gören
 1929. İLDAŞ: Yurttaş, hemşehri
 1930. İLDEM: Pişman, nadim
 1931. İLER: Oluşum, bitişim
 1932. İLEY: Civar, etraf
 1933. İLGEN: Kanıt, delil, ispat
 1934. İLGERÜ: 1- İleri, ileride 2- Doğu, doğudan 3- Bolluk, refah
 1935. İLGEZDİ: birlİl/Gezdi, Gezgin, seyyah
 1936. İLGEZER: birlİl/Gezer, Gezgin
 1937. İLGİ: Bağlantı, bitişim, alaka, özen
 1938. İLGİK: Barışsever, barışçı
 1939. İLGİNÇ: İlgi çeken, ilgi duyulan,enteresan, sıra dışı
 1940. İLGİR: Barışçı, barışsever
 1941. İLGÖRMÜŞ: birlİl/Görmüş, Gezgin
 1942. İLGÜ: Amaç, hedef
 1943. İLGÜY: Nazlı, nazenin
 1944. İLHAN: birlİl/Han...Bölge Hanı, Kağanlığa bağlı özerk han
 1945. İLİDİ: Yarar, fayda
 1946. İLİG(ğ): 1- Ünlü, tanınmış, meşhur 2- İlk, birinci, başlangıç, ortaya çıkış
 1947. İLİK: İlk, birinci, önce
 1948. İLİNGİ: Devletine bağlı, devletinin hizmetçisi
 1949. İLİŞ: Bitişik, yakın
 1950. İLK: Başlangıç, doğuş, çıkış, öncelik
 1951. İLKE: (Ülke) Kurucu, yapıştırıcı, oluşturucu..(Günümüz Türkçe’sinde,”prensip, düstur” anlamında)
 1952. İLKİ: ilk, ilkin, birinci
 1953. İLKİN: Birinci, öncelikli
 1954. İLKUŞ: birlİl/Kuş Kartal türü bir avcı kuş
 1955. İLLİ: Bağımsız, özgür, devleti olan
 1956. İLMEN: Devletç devletine sadık
 1957. İLSİRET: birlİl/Siret ..Düşmanın devletini yıkıp, esir eden, devletsiz bırakan
 1958. İLTEMİŞ: birlİl/Demiş ..Yurtsever
 1959. İLTER: Yurt koruyucusu, yurduna sahip çıkan, yurtsever, yurdunu toparlayan
 1960. İLTERİM: birlİl/Terim
 1961. İLTERİŞ: birlİl/Teriş, Yurdunu ve budunu derleyip, toparlayan, bir aya getiren ve yücelten
 1962. İLTÖRE: birlİl/Töre, ..Devlet geleneği
 1963. İLTUTMUŞ: birlİl/Tutmuş, Algan, fatih
 1964. İLUN: 1- Ulu,yüce 2- Soylu 3- Genç, cıvan
 1965. İLYIĞDI: birlİl/Yığdı, Algan, fatih
 1966. İME: Em, çare, derman
 1967. İMEÇE: Birliktelik, emek ortaklığı
 1968. İMEN: 1- Emen, can, ruh 2- Kayın ağacı
 1969. İMER: Hayırsever, iyilik sahibi
 1970. İMGE: 1- İyi, yararlı 2- İz, belirti 3- Tasavvur, zihinsel sembol
 1971. İMİŞÇİ TUNGATAR: birlİmişçi/Tunga/Tar..Kaplanlarla dövüşen cesur kişi
 1972. İMRAG (imrağ-İmrak): Aşık, derviş, dost
 1973. İMRE (Emre-İmrağ): 1- Ağabey,ağa 2- Beylerbeyi 3- Aşık, derviş, dost
 1974. İMREN: İmrenmekten...imrenilen, iç geçirten
 1975. İNAK: 1- Kardeş, kardeş çocuğu 2- Han ve beylerin en güvenilir adamı ve yardımcısı
 1976. İNAL: 1- Soylu, Kağan yada Hanların ana tarafından akraba 2- Anası Kağan yada Han soyundan olup babası kara budundan, halktan olan kişi 3- Avrupa’daki, kont, baron vbunvanların Türkçe’deki karşılığı 4- Emin ve güvenilir kişi
 1977. İNALÇIK: Küçük İnal T...1- Uygur kağanlığı dönemi bey ve komutanlarından 2- Haverezmler devleti bey ve
 1978. İNAN: İman, inanç 2- Kural, akide 3- Emniyet, güvenlik
 1979. İNANGU: İnanılan, güvenilen, mutemet
 1980. İNANIR: İmanlı, inançlı
 1981. İNCE: Hafif, yeğni, nazik
 1982. İNCESEN: Huzur ve güvenlik, sükunet
 1983. İNCİ: (Yinçi, yinçgü) 1- işve, naz,eda 2- Sessizlik, ıssızlık 3- İstiridye türü deniz kabuklusundan çıkan tane, takı
 1984. İNÇGÜ: İnce, narin
 1985. İNER: İnmek...den mecAlçak gönüllü, mütevazı
 1986. İNERBAŞ: birlİner/Baş mecAlçak gönüllü
 1987. İNİ: Kardeş, karındaş,kayın birader
 1988. İNİSİ: Küçük erkek kardeşi
 1989. İPAR: Parfüm, misk
 1990. İPEK: (Yipek) İpek böceğinin ipeği (İp...kökünden)
 1991. İRÇİ: 1- Yırcı, halk ozanı 2- İr.ik, iricik 3- Yirçi, yerci, toprak sahibi
 1992. İRÇİK: 1- İricik 2- Er, küçük er
 1993. İREN: 1- Sert, katı2- Araç, vasıta 3- Ürek, yürek
 1994. İRENÇİN: 1- Bağımsız, başına buyruk 2- Güçlü, dayanıklı
 1995. İRGE: 1- Yırlama, söyleme, okuma 2- Ergin, olgun
 1996. İRGİN: (İrge) Uygurlar ve Karluklar dönemi memuriyet unvanlarından
 1997. İRİK: Sert, katı, iri
 1998. İRİM: Müjde, iyi haber
 1999. İRİS: 1- Kurtuluş, hürriyet 2- Iras, ıraz Türk mitolojisindeki kutlu kadın ruh adlarından “kötü ruhları kovup, tamuya gönderen’’
 2000. İRKİL: 1- Ululuk, heybet, cesaret 2- Aksakal,kam, baksı
 2001. İRKİN: Olgun, bilge, ulu
 2002. İRKİT: Ürküt, ürkütücü, heybetli
 2003. İRKLİ: 1- Güçlü, muktedir 2- Yüksek dereceli memur
 2004. İRNEK: (Emek) Serçe parmak
 2005. İRŞİ: Peri, peri kızı
 2006. İRTEGÜN: birlErte/Gün Sabah
 2007. İRTEM: 1- Erdem, fazilet 2- Marifet, hüner
 2008. İRTİŞ: Hüner, hünerlilik
 2009. İRTÜK: Değer, kıymet
 2010. İSEN: 1- Esen, yel, rüzgar 2- Doğa, tabiat 3- Açık, net, sahih
 2011. İSTEK: İsteyiş, arzu
 2012. İSTEM: İrade, dileme erki
 2013. İSTEMİ: İstem, irade, dileme ve buyurma erki
 2014. İŞBARA: (iş, devinme, davranma) Bara /Var, varlık) birlİş/Bara
 2015. İŞÇEN: İşgüzar, hamarat
 2016. İŞGÜN: (İçgün) Kızıl yapraklı bir yayla çiçeği
 2017. İŞİM: (İçim) İçtenlik, samimiyet
 2018. İŞİTGEN: İşitici, dinleyici,öğüt dinleyen
 2019. İŞLEK: 1- İdmanlı, eğitimli 2- İşgüzar, çalışkan
 2020. İTBARAK: birlİt/Barak (Barık, baraka) Türk mitolojisinde adı geçen köpek
 2021. İTGÜÇİ: İteleyen, itici, yapıcı, destekçi
 2022. İTİK: Yetik, yetkin, uzman
 2023. İTİMGEN: İteleyen, itici, destekçi
 2024. İTMAÇ: Alet, edevat, takım
 2025. İTMİŞ: (Etmiş) Yapıcı, uzman, uzmanlaşmış
 2026. İVECEN: Aceleci, telaşlı
 2027. İVGİN: (Evgin) Ateşli, sabırsız, telaşlı
 2028. İYBA: Utangaç
 2029. İYE: Güç, kudret, erklik, sahip olma
 2030. İYEUZA: birlİye/Uza, Güçlü, egemen ve uzman
 2031. İYİ: İyi, yararlı ve uğurlu
 2032. İYİK: 1- İyi, uğurlu 2- Heves
 2033. İYİM: 1- Güzellik,hüsn-i niyet 2- Dost, canan, yaren
 2034. İYİMSER: Olayları iyi gözle gören ve yorumlayan
 2035. İYNEM: Dost, ahbap, yaren, canan
 2036. İZ: Basma, ezme, sıkıştırma, kesmek, yarmak...bildiren kökten; yarık, yara, kalıntı, belirti
 2037. İZGİ: (İZGÜ) 1- İyi,kutlu 2- Akıllı, zeki 3- Adil, adaletli
 2038. KAAN (Kagan) :Kagan sözcüğünün Moğol ağzındaki söylenişi
 2039. KABA: Büyük, iri, şişkin
 2040. KABAK: 1- Kapalı, kabuklu 2- Kabarık
 2041. KABAL: Kapalı, zindan, mahpus
 2042. KABAMIŞ: Kapalı, güçlü, mahfuz
 2043. KABAN: 1- Kapan, kapıcı 2- Kabarık, asi, isyankar 3- Dik yokuş
 2044. KABAR: 1- Kabarık, asi, kabadayı 2- Kapan
 2045. KABARTU: Şişik, kabarık, kabarcık
 2046. KABIŞ: Kavuş, kavuşma, birleşme, toplanma
 2047. KACIR: Kaçır, kaçırıcı, korkutucu, ürkütücü
 2048. KAÇ: (Kaçı, kaş) Kaçan, koşan
 2049. KAÇAĞLI: Kaçaklı, kaçıcı, koşucu
 2050. KAÇAN: 1- koşan, kaçan 2- Vakit, saat, vade
 2051. KAÇGAR: (Koçgar,kaşgar) 1- Koç gibi, koç yiğit 2- koç başı
 2052. KAÇIR: Kaçıran, kaçırtıcı
 2053. KAÇIRA: (Kaçır) 1- Kaçıran, ürküten 2- Çalışkan, aktif
 2054. KAÇMAS: 1- Kaçmaz, ürkmez, korkmaz 2- Evcil, munis
 2055. KAÇUT: 1- Savaş, dövüş 2- Kısa mızrak, kargı
 2056. KADAGAN: Buyruk, ser, emir, komut
 2057. KADAK: (Katak,Katık) 1- Katı, sert 2- Mıh, çivi 3- Armağan, hediye
 2058. KADAŞ: Arkadaş, yaren, yakın
 2059. KADIR: (Katır) mecGüçlü, dayanıklı, metin, inatçı
 2060. KADIRCA: Katır gibi
 2061. KAGI : (KAKI) Öfke, şiddet
 2062. KAĞAN: İmparator, hanların hanı
 2063. KAĞANLI(G) : İmparatorluk, imparatorluğa mensup olma
 2064. KAĞBA: Koruyucu, muhafız
 2065. KAKIĞAN: Öfkeli, gözü kara
 2066. KAKINÇ: 1- Kılıç ve kargı hamlesi 2- İhtar, ikaz 3- Hiddet, öfke
 2067. KAKIZ: Gözü pek, hiddetli
 2068. KAKŞA: Seri, aceleci, hızlı
 2069. KAKUMAKLU: Gazaplı,şiddetli
 2070. KAL: Ulu, saygıdeğer, hatırı sayılır
 2071. KALABA: 1- Ulu, saygıdeğer 2- Sayıca çok, kalabalık, bolluk
 2072. KALAKLI: Ulu, yüksekte
 2073. KALANÇA: Bakiye, arta kalan, artık
 2074. KALÇAV: Şakacı, nüktedan
 2075. KALDUN: Kalan, artan, bakiye
 2076. KALGAN: (Kalkan) Ok, kargı, kılıç gibi savaş aletlerine karşı koruma sağlayan siperlik
 2077. KALGAY: Veliaht, şehzade
 2078. KALIN: 1- Sert, dayanıklı 2- Mal, servet, varlık 3- Çeyiz 4- Yararlılık, fayda
 2079. KALINGU: (Kalın) Kalıng, güçlü, dayanıklı
 2080. KALISIZ: Şüphesiz, kararlı
 2081. KALMUK: Güç gösterisi, güçlülük, kabadayılık
 2082. KAM: Şamanist gelenekte, ulu kişi (Hekimlik, filozofluk, büyücülük, duacılık dahil olmak üzere, oba ya da oymakların, her türlü sorunuyla ilgilenen kişi)
 2083. KAMALAG: Sedir ağacı
 2084. KAMAN: 1- Kuman, kumanlı 2- Gözü kara, cesur, aman vermeyen
 2085. KAMAŞIG: Melez, karışmış
 2086. KAMAZ: Sarsıcı, sallayıcı,ürkütücü
 2087. KAMÇI: Kırbaç
 2088. KAMDU: Para yerine geçen eşya, emanet
 2089. KAMŞAT: Şaşırtıcı, ürkütücü
 2090. KAMU(Ğ): 1- Bütün, tam, hep 2- Halk, ahali 3- Destek, dayanışma
 2091. KAN: 1- Soy, sop, kaynak, can, canlılık, soyluluk 2- Damarlardaki sıvı 3- Kağan, han
 2092. KANAT: 1- Tüy, telek 2- Taraf, yön, cenah
 2093. KANCI: 1- Kan güden soylu 2- Kanıcı, kanmış, inanıcı
 2094. KANDI: İnançlı, kanık
 2095. KANDUK: (Kanduk) Kandı, kanık
 2096. KANDUKYURT: birlKanduk/Yurt Gurbet
 2097. KANG: (Kang, kan) Kan, soy, ata
 2098. KANGSIK: 1- Kardeş gibi..kardeş yakınlığında 2- Üvey kardeş
 2099. KAYNAK: (Kanak) mecSoylu
 2100. KANIĞ: 1- Kanmış, kanık 2- Sevinç, neşe
 2101. KANIK: 1- Kanma, inanma, kabul, ermek 2- Sevinç, neşe
 2102. KANIŞ: Kandırış, cilve, işve
 2103. KANITGAN: Şevk veren, kan kaynatan
 2104. KANK: 1- Kan, soy 2- Ata, baba
 2105. KANKLI: Soylu, soyu sopu belli, kanlı
 2106. KANLI: Soylu
 2107. KANTIK: 1- Kandırıcı, işveli 2- Uzakta, gurbette olan
 2108. KANYUMAZ: birlKan/Yumaz (Yumak, yıkamak...dan)
 2109. KAPALAN: Kaplan
 2110. KAPAR: 1- Akıl, can, ruh 2- Kalkan, zırh 3- Kapan, tuzak
 2111. KAPGAN: 1- Kanlı, soylu 2- Kalkan, zırh 3- Algan, fatih 4- Kaplan 5- Kapan, tuzak
 2112. KAPGIŞAY: Saf, sade, halis
 2113. KAPKIR: Hassas, imtizaçlı
 2114. KAPLAN: Kapan, kedigillerden bir yırtıcı hayvan
 2115. KAPURTU: Kabartı, kabarık, kabadayı
 2116. KAR: Kar tanesi
 2117. KARA: Siyah renk, ak’ın karşıtı Ancak...Bu sözcükte de Türkçe ad ve sıfatlar arasında özel bir yere sahiptirÇünkü birçok mecaz anlamı içinde barındırması ilgi çekicidirBirçok birleşik adın, başında ya da sonunda kullanılabildiğinden, çeşitli anlam değişiklikleri de ortaya çıkabilmektedirBu yüzden, içerdiği tüm anlamları açıklamakta yarar vardırBu durum,ayrıca Türklerin, sosyal yaşamlarında, renklere ne derece önem verip, ne derece zengin anlamlarla bezediğinin de önemli ipuçlarını verecektirÖrneğin: Ak:Temizlik, güzellik, soyluluk, merkezGök(mavi): Kutsallık, özgürlük, Kızıl(kırmızı): Dikkat, özen,tedbir, değişiklik, devrim, şiddetYeşil: Doğum, tazelik, huzur, sükun anlamlarını içinde barındırmaktadırRenklerle yönler de anlatılabilirAk: güney, Kızıl: Doğu, Sarı: Batı, Kara: Kuzey yönlerini anlatırKara’nın öteki anlamlarına gelince: 1- Güç, şiddet 2- Olağanüstülük, harikuladelik 3- Ululuk, büyüklük, ulaşılmazlık 4- Cesaret, atılganlık, yiğitlik 5- Yas, keder, üzüntü, ölüm 6- Fakirlik, sıradanlık, (soylu olmamak) 7- Kötülük, bela, uğursuzluk 8- Esmer ten, yanık ten 9- Aşırı soğuk, kış
 2118. KARAALMAZ: birlKara/Almaz..Namuslu
 2119. KARABAŞ: birlKara/Baş 1- Evlatlık 2- Kul, köle
 2120. KARABATAK: birlKara/Batak...Bir deniz kuşu
 2121. KARACA: 1- Karaya çalan, esmer 2- Gözü kara, cesur, şiddetli 3- Bir ceylan türü 4- Halktan soylu olmayan
 2122. KARACIK: 1- Esmer, kar tenli 2- Gözbebeği
 2123. KARAÇIL: Kumral, karaya çalan
 2124. KARAGA: Karga, kuzgun
 2125. KARAĞLI: 1- Yaslı, matemli 2- Bakışları etkileyici
 2126. KARAHAN: birlKara/Han 1- Türk mitolojisinde “En kutsal ruh” 2-Devletlerinde, soylu olmayıp, kara budundan (halktan) biri olarak devlet kuran kişilerin takındığı unvanlardan
 2127. KARAK: 1- Kara/Ak 2- Gözbebeği 3- Bakış, nazar
 2128. KARAKÇI: 1- Gözlemci, bakıcı 2- Karakeçi
 2129. KARAKIRK: birlKara/Kırk (..Kırk sayısı da, üç ve dokuz gibi, Türklerin uğurlu sayılarındandır.)
 2130. KARAKITAY: birlKara/Kıtay (Çinliye benzeyen, Çinlilerle kanı karışıp, melez olmuş)
 2131. KARAKOL: birl1- Kara el 2- Gözetleme yeri, gözetim alanı
 2132. KARAKUŞ: birlKara/Kuş (Mizan Yıldızı)
 2133. KARAKÜNE: Kara gün
 2134. KARAL: Vade, müddet
 2135. KARAMIŞ: Bakmış, görmüş, açık göz
 2136. KARAMAN: 1- Kara tenli 2- Yiğit, gözü kara
 2137. KARANÇI: Bakıcı, gözlemci
 2138. KARAOTAĞ: birlKara/Otağ Eski dönem, toy ve şölenlerde, çocuğu olmayan beylerin oturduğu kısım, tribün (...oğlu olanlar,Ak otağa, kızı olanlar kızıl otağa, konuk edilirlerdi.)
 2139. KARAOZAN: birlKara/ozan (halk ozanı)
 2140. KARASAGU: ağıt, mersiye
 2141. KARASÜYÜK: birlKara/Süyük (kemik) (avam, halktan)
 2142. KARAŞAMAN: birlKara/Şaman T...Şamanist gelenekte, kötü ruhlarla uğraşan şamanlar
 2143. KARAŞIN: Esmer, karaya çalan
 2144. KARAUL: Bakış, gözlem yeri (Karakol sözcüğü buradan gelir)
 2145. KARAÜREK: birlKara/Yürek Cesur, korkusuz
 2146. KARAV: Bakış, nazar, bakan
 2147. KARAVUL: (Karaul) 1- Gözcü, keşif kolu 2- Muhafız
 2148. KARAY: yardımcı, yararlı, yardımsever
 2149. KARAYIŞ: bakış, bakan
 2150. KARAYİR: birlKara/Yer (kara toprak)
 2151. KARÇAK: 1- Pençe 2- Büst, yarım heykel
 2152. KARÇIGA: Bir şahin türü
 2153. KARDAŞ: Kardeş, kardeş yakınlığı
 2154. KARGI: Mızrak
 2155. KARGIN: Meşbu
 2156. KARGUY: 1- Bir atmaca türü 2- Gözetleme kulesi, dağ başlarına yapılan yüksek yapı
 2157. KARIK: Karışık, melez
 2158. KARIKSIZ: Saf, temiz, karışık olmayan
 2159. KARIMIŞ: karışık, karışmış
 2160. KARINÇIK: Bakış, nazar, göz kaçamağı
 2161. KARINDAŞ: 1- Kardeş, kardeşlik 2- Kız kardeş, bacı (Kazak ve Kırgızlarda)
 2162. KARLIGAN: karlar eriyince açan bir dağ çiçeği
 2163. KARLIK: Karlı arazi, karlı dağ
 2164. KARLU: Karlı, kar almış
 2165. KARLUGAÇ: Kar çiçeği
 2166. KARMAS: Karıştırmaz (Soyunu, neslini)
 2167. KARŞI: Karşıt, zıt
 2168. KARŞIT: Karşı Türk mitolojisinde, Ülgen’in yedi oğlundan biri ve Temizliğin kutlu ruhu
 2169. KARTAL: İri kanatlı avcı kuş (Karatal)
 2170. KARUÇ: 1- Karış, karışık 2- Kara uç
 2171. KARYAĞDI: birlKar/Yağdı (...Doğumu, kar yağdığı sırada olan)
 2172. KASAR: 1- Keser 2- kasıntı, afili 3- Fırtına
 2173. KASMIŞ: Afili, fiyakalı, kasıntı
 2174. KAŞ: Kaş, korkusuzluk, cesaret
 2175. KAŞGAR: Cesur, üstün vasıflı
 2176. KAŞKA: 1- Yiğitlik, mertlik 2- Üstün vasıflılık 3- Dayanıklılık, metanet
 2177. KAŞUK: Dayanıklı, metin
 2178. KATAK: Katı, sert
 2179. KATAN: 1- Sert, katı 2- Saplayan, (Kargı, ok) 3- Ekleyen, artıran
 2180. KATGI (katkı): 1- Katı, sert, haşin 2- Yarar, yararlılık 3- Neşe, şenlik
 2181. KATGIÇ: Katı, sert, dayanıklı, haşin
 2182. KATI: sert, dayanıklı, haşin, güvenli, adamakıllı, etraf
 2183. KATLICAK: Katıca,sertçe,şiddetli
 2184. KATIGU: Çalışkan, gayretli, azimli
 2185. KATIĞDI: Çok katı, şiddetli, kuvvetli
 2186. KATIK: 1- Katı, sert, güçlük, şiddet 2- Katılan, katılım 3- Ekmek, yemek
 2187. KATILGAN: Dayanıklı, metin, sert
 2188. KATILIK: Güçlük, sertlik, dayanıklılık, haşinlik
 2189. KATIRAK: Katıca, haşince
 2190. KATIYEL: birlKatı/Yel (Kuru rüzgar)
 2191. KATIZ: 1- Ağaç kabuğu 2- Tarçın
 2192. KATLAV: Zırh, siper
 2193. KATLIG: Katılık, sertlik
 2194. KATMIŞ: 1- Saplamış 2- Katılaşmış 3- Eklemiş
 2195. KATUN: (Hatun) İmparatoriçe, Kağan eşlerine verilen bir unvan(Kadın sözcüğü buradan gelir)
 2196. KAVAN: Kovucu, defedici
 2197. KAVÇIN: Konuk, kısa süreli misafir
 2198. KAVŞIT: 1- Kavuşma, vuslat, kavuşulan yer
 2199. KAVURT: 1- Kurt 2- Haşmet, ihtişam 3- Dayanıklılık, kalıcılık
 2200. KAVUŞ: 1- Menzil, kavuşulacak yer 2- Buluşma, buluşma yeri
 2201. KAY: 1- Tipi, kar fırtınası 2- Masal, hikaye
 2202. KAYA: Taş bloğu mec1- Sertlik, sağlamlık, yıkılmazlık, dayanıklılık 2- İhsan, inayet
 2203. KAYAK: Kayık, sandal
 2204. KAYALAK: 1- Kayık, sandal 2- kaya, kayalık
 2205. KAYAN: 1- Çığ, çığ kümesi 2- Sel, sel suyu
 2206. KAYAR: 1- Sel, sel suyu 2- Gurur, onur
 2207. KAYAŞ: Hısım, akraba, kavim kardeş
 2208. KAYÇI: Masalcı, destancı
 2209. KAYDU: 1- Katı, sert, şiddetli 2- Kaygı, hüzün 3- Sel, sel suyu
 2210. KAYGAÇ: Kayık, sandal
 2211. KAYGAŞ: Mucize, olağanüstülük
 2212. KAYGIN: 1- Üzgün, kaygılı 2- İsyankar, isyan halinde
 2213. KAYGU: Kaygı, endişe, titizlik
 2214. KAYGULU: Kaygılı, mahzun
 2215. KAYGUN: Mahzun, üzgün, müteessir
 2216. KAYGUSUZ: Vurdumduymaz, gailesiz, umursamaz
 2217. KAYI: 1- Sel 2- Kar fırtınası 3- Muhkem, iyi korunan
 2218. KAYIR: 1- Kayırma, hamilik, destek 2- Heybet, gösteriş 3- Azim, kararlılık
 2219. KAYIRGAŞ: 1- Deste, demet 2- Kayırıcı, koruyucu
 2220. KAYIRMIŞ: Kayıran, kayırıcı, destekçi
 2221. KAYIRŞI: 1- İçli, merhametli 2- Karşı, muhalif, hizip
 2222. KAYITGAN: Dik başlı, boyun eğmeyen
 2223. KAYITMAS: Adil, adaletli
 2224. KAYMAS: Adaletli, düzenli
 2225. KAYNAK: Pınar, göze
 2226. KAYNAR: 1- Pınar, göze 2- Ateşli, kızgın
 2227. KAYNARCA: 1- Kaynak, pınar, menbaa 2- Ilıca, banyo
 2228. KAYRA: Yardım, inayet
 2229. KAYRAL: Yardım, destek
 2230. KAYRALDIĞ: 1- Destekli, torpilli 2- Eli açık, cömert
 2231. KAYRIM: Arka, destek, inayet
 2232. KAYRU: Geri, arka, destek
 2233. KAYTAG: Aldatıcı, adaletsiz, hilebaz
 2234. KAYTBAY: Adil, adaletli, hakkaniyetli
 2235. KAYTMAZ: Adil
 2236. KAYTUN: Yardımsever
 2237. KAYURTAR: Kurtarıcı, yardımsever
 2238. KAZAK: 1- merkezden uzak kalan 2- Otoriteye bağlı olmayan,başına buyruk 3- Gezgin
 2239. KAZAN: 1- Kazanç, kazanım, birikim, artı değer, bolluk 2- Kızan, kızgın
 2240. KAZANCUK: 1- Kazanç, kar, getiri 2- Yemek kazanı, tencere
 2241. KAZANÇ: Gelir, kar, artı değer, getiri
 2242. KAZGAN: Kazan, kazanç
 2243. KAZILIK: 1- Kazık 2- Kazma aleti 3- Kızgın, celalli
 2244. KAZIRGAN: Şamanist gelenekte, kötü ruhların, doğruluğa gelmesi için,geçici bir süre için kaldığı ateş çukuruBir nevi cehennem
 2245. KAZU: Nimet, kazanç
 2246. KAZUK: (Kozu, Kazık) 1- Kazma 2- Kazık, sırık
 2247. KEBEK: Kabuk, ağaç kabuğu
 2248. KEBENÇ: İtimat, güven, hoşnutluk
 2249. KEBENÇÜ: Hoşnut, bahtiyar
 2250. KEÇİG: 1- Geçit, köprü 2- Mutlu, sevinçli
 2251. KEÇİKLİĞ: Mutlu, sevinçli
 2252. KEÇİR: Bağışlayıcı, affedici
 2253. KEÇÜRGEN: Bağışlayıcı, affedici
 2254. KEDİMLİG: 1- Zırh, demir ağ 2- Giyimlik, giysi
 2255. KEKMEN: Olgun, ergin, ermiş
 2256. KELEŞ: Alımlı, yakışıklı, cıvan
 2257. KELEZTİ: Hayal, serap
 2258. KELGİN: Gelgin, suyu kabaran ırmak
 2259. KELİŞTÜ: Olgunluk, gelişim, suhulet
 2260. KELTEÇİ: Gelici, gelecek olan, halef
 2261. KEMEÇ: Asker, askeri görevli
 2262. KENÇEK: (Gençık, Genç)
 2263. KENÇLİYÜ: Oğuz beylerinin, özellikle güz kurultayların dan sonraki toy ve şölenlerde, kendi mallarını yağmalatıp, halka dağıtılması için kurdukları büyük sofraYağma sofrası
 2264. KENDÜZ: Nefs, can, ruh
 2265. KENEŞ: İstişare, müşavere
 2266. LENGEŞ: Keneş
 2267. KENGEŞLÜ: Danışık, anlaşık, dayanışmalı
 2268. KENDİL: Gönül, gönüllü, temiz yürekli
 2269. KENİ: (Kuni) Adaletli, adil, dengeli
 2270. KEPKE: Örnek, numune
 2271. KEPTİK: 1- Latif, şakacı 2- Eşit, müsavi
 2272. KERAMUN: Karaman, esmer tenli
 2273. KERAYET: Sahil, kıyı, plaj
 2274. KEREGÜ: Ev, çadır, barınak
 2275. KEREKLİ: Gerekli, elzem, ihtiyaç
 2276. KEREKTÜ: İhtiyaç, lüzum, zaruret
 2277. KEREKÜLÜG: Çadırlı, göçebe
 2278. KERELTİ: Tanıklık, şehadet
 2279. KEREN: Ulu, kebir, kadir
 2280. KEREŞ: Kiriş, yay kirişi
 2281. KERİ: 1- Eski, kadim, geride kalan 2- Germekten, gerilmiş, gergin
 2282. KERİNÇSİZ: Eşsiz,emsalsiz
 2283. KERKİ: Balta, nacak
 2284. KERKİT: Nacak
 2285. KERTÜK: (Kertik) 1- Ağaca bıçakla çizilen çizgi 2- yapay, suni
 2286. KESEN: 1- keskin, kesici 2- Bölüm, ara
 2287. KESİ: Keskin, kesen, kesici, sert
 2288. KESİK: Kesi, keskin
 2289. KESKİN: 1- Sert mizaçlı, asabi 2- Uç, ekstrem 3- Kesici
 2290. KEŞİKÇE: 1- Muhafız, koruyucu 2- Defa, sıra, adet
 2291. KEŞİKÇİ: 1- Israrlı 2- Nöbetçi
 2292. KET: 1- Darbe 2- Yılmaz, azimli, kararlı
 2293. KETÇİK: Darbecik
 2294. KETE: Ulu, büyük
 2295. KEYİK: Baht, mutluluk
 2296. KEZEGEN: Gezgin, çapkın
 2297. KEZGEN: Gezgin, çapkın
 2298. KEZGİÇ: Gezgin
 2299. KEZİK: Cesaret, atılganlık, cüret
 2300. KEZİR: (Kizir, keser) Cesur, cüretkar
 2301. KIBI: Keşif, buluş
 2302. KICIR: Öç duygusu, intikam
 2303. KICURGAN: Gösterişli, mağrur
 2304. KIDIK: Gedik, güdük
 2305. KIĞILCIM: Kıvılcım, şerare
 2306. KIĞITDUK: Davet, ikram
 2307. KILAĞI: Kılıç ve bıçakların bilendikten sonra ağız kısmında meydana gelen çizgi
 2308. KILAĞUZ: Kılavuz, rehber
 2309. KILAVUN: Düğün hediyesi
 2310. KILDI: 1- Yaratıcı, yapıcı 2- Etken, amil
 2311. KILGI: 1- İstem, irade 2- Yaratılmış, kılınmış
 2312. KILICI:Yaratıcı, yapıcı, halik, kadim
 2313. KILIÇ: (Kıl-Uç) Silah
 2314. KILIG: 1- yaradılış, huy, karakter 2- Beceri, iş, yapıcılık
 2315. KILIGLI: 1- İyi huylu, ahlaklı, görgülü 2- Becerikli, çalışkan, işgüzar
 2316. KILIN: 1- Huy, yaradılış 2- Naz, işve
 2317. KILINÇ:Kılınış, huy, karakter
 2318. KILIVAN: Hediye, bahşiş, ödül
 2319. KILUÇ: Kılıç
 2320. KIMAÇA: Engel, mania
 2321. KIMAR: Komar, homar, yakışıklı, cezb edici
 2322. KIMIRTU: Kıpırdanış, devinim, jest
 2323. KIMIZ: Ekşi, mayhoş anlamına gelen ve kısrak sütünden yapılan bir içki
 2324. KIMNA: Sürekli, daima, her zaman
 2325. KIN: 1- Silah muhafazası 2- Gayret, çalışma 3- Suç, cürüm, ayıp
 2326. KINAGU: 1- Ceza, cezalandırma 2- Çalışma, aktivite
 2327. KINAY: Aktif, çalışkan
 2328. KINCAL: İnce, narin, zayıf
 2329. KINÇAK: Bıçak kılıfı
 2330. KINGAL: İnce, narin
 2331. KINGIR: Metin, dayanıklı, sebatkar
 2332. KINIK: 1- Gayret, gayretli, çalışkan 2- Muhterem, şerefli, hakim
 2333. KIP: Baht, talih
 2334. KIPÇAK: 1- Merkezde kaçmış, uzaklaşmış ve bir otoriteye bağlı bulunmayan 2- Çayırlık, geniş toprak,sahipsiz boş ve geniş arazi 3- Ağaç kovuğu 4- Bahtı açık, talihli
 2335. KIR: 1- Kırmak...dan Kırış, kesiş, kırma, yarma eylemleri 2- Ak’a yakın kirli beyaz renk 3- mecOlgunluk, tecrübe
 2336. KIRAÇ: 1- Kırlaşmış, kıra çalan, kır gibi 2- Kırıcı, kırık, yarık 3- Verimsiz toprak, yaşlı toprak
 2337. KIRAN: 1- Bozgun yapan, düşmanı yok eden 2- Dağ yamacı 3- Yön, kenar, kıyı
 2338. KIRAY: 1- Genç, delikanlı 2- Kıran, kan dökücü, vurguncu
 2339. KIRCA: Kıra çalan, ,kırlaşmış mecOlgun, bilge
 2340. KIRCI: 1- Kırıcı, sert mizaçlı 2- Kenar, uç, sahil
 2341. KIRGI: 1- Kırım 2- Bir atmaca türü
 2342. KIRGIL: Kırık, üzgün, kırgın
 2343. KIRGIN: 1- Gönül kırgınlığı 2- Bozgun
 2344. KIRGIZ: 1- Kırgıncı, bozguncu, geçimsiz 2- Kırk/Uz 3- Numune, örnek
 2345. KIRICI: 1- Kıran, bölen, yaran mecSert mizaçlı, gönül kırıcı 2- Kenar, sahil
 2346. KIRIK: Kırılmış, bölünmüş
 2347. KIRIM: 1- Kırış, bozgun, katliam 2- Kırgınlık, küskünlük 3- Uç nokta, kenar
 2348. KIRIY: Sahil, kenar
 2349. KIRKIN: Bahşiş, hediye
 2350. KIRKLI: Eski, Şamanist gelenekten, bazı değişiklikler yada dinsel motiflerin de eklenmesiyle, bugünlere kadar gelen bir inanca göre; gerçek anlamı “kırk ünlü ata ruhunun koruması altındaki kişi”
 2351. KIRMAN: Kırma yeri, Kırman, harman
 2352. KISIG: 1- Hapis, dar yer 2- Kısıtlı, bağımlı
 2353. KISIGLU: Hapis, mahpus, kıstırılmış
 2354. KISRIK: Utangaç, mahçup
 2355. KISTAVUL: Acele, aceleci, telaşlı
 2356. KIŞIL: Kışlık, kış için ayrılmış
 2357. KIŞLAK: Kışın kalınan yer, ez, kışlık ev
 2358. KITAY: 1- Çinliye benzeyen , Çinliye karışmış 2- Kutay
 2359. KIVANÇ: Gurur, kıvanma, sevinme, öğünme, mutlu olma, kendine güvenerek ve öğünerek sevinme hali
 2360. KIVAM: Olgunluk,yeterlilik
 2361. KIVANDUK: Kıvançlı, mutlu
 2362. KIVIK: Ara, fasıla
 2363. KIVILCIM: Ateş parçası, şerare
 2364. KIVLIK: Kıvanç ve mutluluk nedeni
 2365. KIVRAK: 1- Kıvançlı 2- Hareketli, dayanıklı
 2366. KIVRIM: Hare, iltiva
 2367. KIYAK: 1- gaddar, acımasız 2- Kayak, kaydıraç 3- Çekicilik, cazibe
 2368. KIYAL: İmge
 2369. KIYAN: 1- Dağdan hızla akan sel suyu 2- Gaddar, acımasız, kıyıcı
 2370. KIYAT: Çekici, cazibeli
 2371. KIYGA: Zeki, çok akıllı
 2372. KIYGI: Zeka, deha
 2373. KIYIK: 1- Zeka, dahi 2- Çekici 3- Kaçak, kapçak
 2374. KIYIKSIZ: Kaçmaz, sözünden dönmez, düz
 2375. KIYIN: 1- Akit, sözleşme, anlaşma 2- Güç, kudret, otorite
 2376. KIYIŞKAN: 1- Sözünün eri, sözünde duran 2- Cesur, gözü pek
 2377. KIYMAÇ: Gamze
 2378. KIYNAK: 1- Ünlü, meşhur 2- pençe, kartal pençesi
 2379. KIYUK: 1- Mutluluk 2- Geyik
 2380. KIZARIK: 1- Kızıl, kızıllaşmış 2- kızgın
 2381. KIZGAN: Kızgın, kızışmış
 2382. KIZGIN: Kızıllaşmış, asabi
 2383. KIZI: Şiddet, asabiyet, kızama, kızgınlık
 2384. KIZIK: 1- Kızgın, asabi 2- Kısık, hapis
 2385. KIZIL: 1- Kırmızı, al 2- Altın 3- Kızmış, kızarmış, kızgın
 2386. KIZILALMA: birlKızıl/Elma Olgun, kızarık elma anlamı, bir sembol ve imgedirÜlkü’yü motivasyonu içerirBazen, fethedilmesi gereken illeri ifade eder, çoğu kez ise bütün Türklerin, tek bayrak altında toplandığı devletin, “Birleşik Türk devletleri”nin imgesi
 2387. KIZILGU: Kızarmış, kızgın T..Kırgızların, Mürdi oymağı, dip dedelerinden.
 2388. KIZILHAN: birlKızıl/Han Şamanist gelenekte Tanrı sıfatlarından
 2389. KIZILOTAĞ: birlKızıl/Otağ Kağan ya da Han’ların verdikleri, toy ve şölenlerde, kız çocuk sahiplerinin oturduğu, şeref tribünü
 2390. KIZIMTAY: birlKızım/Tay (Kızmaktan kızgınlık) Tay
 2391. KIZIRAK: (kızarık, kızrak) Nadir, ender rastlanan
 2392. KİÇİ: 1- Kişi, adam, insan 2- Küçük, minyon 3- Geçmiş, geçik, eski 4- Keçi
 2393. KİÇİCİK: 1- Kişicik, insancık 2- Küçük, minyon
 2394. KİÇİK: 1- Küçük, minyon, Geçik, geçmiş
 2395. KİÇİN: Zincir
 2396. KİÇKİ: 1- Eski, kadim 2- Kişi, insan
 2397. KİÇKİNE: (Giçgine) Geçkin, geçmiş kadim
 2398. KİDGÜ: Giyim, giysi, elbise
 2399. KİLÜKEN: Gülen, güleç, güleryüzlü, mütebessim
 2400. KİNDİK: Orta, odak, merkez
 2401. KİNEŞ: Şura, meşveret, kongre
 2402. KİRİŞ: Sinirden ve bağırsaktan yapılan sicimOk yayı olarak da kullanılır.
 2403. KİRTİ: Doğruluk, gerçekçilik
 2404. KİŞİLİK: Karakter, şahsiyet, insan olma özelliği
 2405. KİŞKEN: (Kiçgen) 1- Küçük, minyon 2- Geçen, geçmiş
 2406. KİÇKENTAY: birlKiçken/Tay ...minyon, minik
 2407. KİYE: Kut, talih, ululuk
 2408. KİYELİ: Mübarek, saygıdeğer, ulu
 2409. KİZEK: 1- Kesik 2- Nöbet 3- Seyran, gezinti
 2410. KİZİR: 1- Keser, kesici 2- Gever, gezgin 3- Atılgan, cesur
 2411. KOBRAT: (Kubrat) Derlemek, toparlamak, örgütlemek
 2412. KOBU: (Kovu) Buket, demet
 2413. KOBURCUK: Kabarcık, kabarık, kabadayı
 2414. KOCA: 1- Ulu, saygıdeğer, hürmete layık 2- Bilgili, tecrübeli, görüp geçirmiş 3- Gösterişli, azametli 4- Mert, düz, koç gibi
 2415. KOCABAŞ: birlKoca/Baş ...Koruyucu, muhafız
 2416. KOCAMAN: 1- Akıllı, bilge 2- İriyarı, cüsseli, heybetli
 2417. KOÇ: Erkek koyun mecDüz, mert, yüz yüze dövüşen, hilesiz, yiğit, dayanıklı, yılmaz
 2418. KOÇA: 1- Koç gibi..2- Kibar, centilmen
 2419. KOÇAK: Koç gibi, cesur yürekli
 2420. KOÇAN: 1- Centilmen, kibar 2- Koşan, koşucu
 2421. KOÇAŞ: Rehber, yol gösteren, önde giden
 2422. KOÇGAR: (Kaçgar,kaşgar) 1- Koç başı 2- Koç gibi, koç yiğit
 2423. KOÇİ: Koç gibi, koç yürekli
 2424. KOÇLUĞ (Koçluk) :Koç olacak kuzu
 2425. KOÇO: Kibar, mert
 2426. KOÇU: 1- Koç gibi 2- Kibar, centilmen
 2427. KOÇUM: 1- Yiğit, mert 2- Koşum, koşma
 2428. KOÇUN: Düz, hilesiz, temiz yürekli
 2429. KOÇUGAR: Mert, yiğit, özü sözü bir
 2430. KODAR: Mağrur
 2431. KODAZ: Mağrur
 2432. KOKLUĞ: Koku, parfüm
 2433. KOKULUG: Koku, Parfüm
 2434. KOKUM: Parfüm
 2435. KOKUŞ: Dalları, ok yapımına elverişli bir ağaç türü
 2436. KOLAN: 1- Hediye, bahşiş 2- Kollayan, koruyan 3- At, eşek,katır gibi hayvanların, eyerini bağlamaya yarayan kemer
 2437. KOLBAG: Kadınların, aksesuar olarak bileklerine taktıkları, boncuklu halka
 2438. KOLBAŞ: Askeri birlik başı, komutan, askeri koruyup kollayan kişi
 2439. KOLBAY: Askeri danışman
 2440. KOLCUK: Kolcu, muhafız, koruyucu
 2441. KOLÇAK: Kolcu, koruyucu, kollayıcı
 2442. KOLÇU: Muhafız, bekçi
 2443. KOLDAGÜÇ: Hami, koruyucu, şefkatli, merhametli, yardımsever
 2444. KOLDAŞ: 1- Silah arkadaşı 2- Arkadaş, birbirini kollayan
 2445. KOLGAK: İstek, heves, talep
 2446. KOLGAY: Veliaht, şehzade (Kırım ve Kazan hanlıkları döneminde kullanılan bir aksesuar
 2447. KOLKA: 1- Kolgu, kol takısı 2- Refika, hanım, eş
 2448. KOLTAG: Arka, himaye, destek
 2449. KOLUÇ: Kolcu, kolbaşı, komutan
 2450. KOLUNÇUĞ: Yakarış, niyaz
 2451. KOMAN: (Kaman,kuman) 1- Yurduna yabancı sokmayan 2- Aman vermeyen 3- Kumral
 2452. KOMAS: Komayan, bırakmayan, aman vermeyen
 2453. KOMUK: 1- Kabuk, ağaç kabuğu 2- Hazine, define
 2454. KOMUR: Cesur, gözüpek
 2455. KON: 1- Yurt, vatan 2- Konak, yerleşim, mekan
 2456. KONAÇ: Aşiyan
 2457. KONAG: 1- Konuk, misafir 2- Konuk ağırlanan ev
 2458. KONALGA: 1- Konuk yeri, baş köşe 2- Menzil, konulacak, varılacak yer
 2459. KONAT: 1- Cana yakın, munis, sokulgan 2- konuk ağırlayıcı, konuksever 3- Birlikte göç eden oba birliği
 2460. KONCA: 1- Armağan, bahşiş 2, Gül
 2461. KONÇUK: 1-Aşina, tanıdık 2- Konuk
 2462. KONÇUY: Kağan kızı, prenses, soylu kız
 2463. KONDU: Yerleşik, yerli
 2464. KONDUR: Konuksever, cömert
 2465. KONGAR: 1- Koyu kırmızı renkteki at 2- Kızıla yakın renk tonu
 2466. KONIK: Can, ruh, yaşam
 2467. KONŞUK: 1- Konşu, komşu 2- Yerleşim yeri 3- konuşma, laf
 2468. KONUK: 1- Misafir 2- Can, ruh 3- Varılacak yer, menzil
 2469. KONUL: 1-Kerevetlerin altındaki, yük konan boşluk, yüklük
 2470. KONULGA: 1- Konuk yeri, baş köşe 2- Konuğa verilen yemek, değerli yemek
 2471. KONUR: 1- Yakışıklı, civan 2- Gururlu, onurlu, mağrur 3- Kara ve kızıl karışımı renk, at rengi, doru at
 2472. KONUŞ: 1- Yerleşim, karargah 2- Menzil, varılacak yer
 2473. KOPAN: 1- Galip, utkan 2- Ulu, yüksek
 2474. KOPTURU: Saygı duruşu, tören duruşu
 2475. KOPU: Kop, çok, çokluk
 2476. KOPUN: Çoklu, bereket, bütünlük
 2477. KOPUZ: Saz, bağlama (Kop_Uz)
 2478. KOR: 1- Öz, maya, asıl 2- Ateş parçası, ateş
 2479. KORBA: Filiz
 2480. KORCU: Korucu
 2481. KORGAN: Korunan yer, kale, kurgan
 2482. KORGAVUŞ: Savunucu, müdafi
 2483. KORIÇI: Korucu, koruyucu, bekçi, yasak bölgeleri bekleyen ve koruyan kişi
 2484. KORIG: 1- Koru, ağaçlık, yeşil bölge 2- korunan, yasak bölge
 2485. KORKMAZ: Korkusuz, cesur
 2486. KORKUNÇ: Korkutucu, ürkütücü
 2487. KORKUT: 1- Heybetli, korkutucu, korku salan
 2488. KORUĞ: 1- koru, koruluk, ağaçlıklı bölge 2- Koruma bölgesi 3- Yasak bölge, askeri bölge
 2489. KORUKÇU: Koruyucu, korucu, muhafız
 2490. KOŞ: 1- Koç 2- Dizi, sıra, dize
 2491. KOŞAK: 1- Koşulan, koşturan 2- Neşide, destansı şiir
 2492. KOŞAR: 1- Emredici, buyurucu 2- Koşucu, çalışkan, hareketli 3- Dizen, düzenleyen
 2493. KOŞMA: Ölçülü, uyaklı söz
 2494. KOŞUK: 1- Yan yana, birlikte, yaren, dost 2- Koşma, şiir
 2495. KOŞUL: Hüküm, şart
 2496. KOŞULGAN: Koşul koyan, buyurucu
 2497. KOŞUM: 1- Koçum 2- Bağlı, yan yana 3- Atın, eyer, kulan, üzengi vbmalzemelerinin tümü
 2498. KOŞUN: 1- Asker, savaş birliği 2- Halk, ahali 3- Dizi, dize
 2499. KOTKU: Alçak gönüllü, mütevazı
 2500. KOY: 1- Koyun 2- Merhamet, acıma duygusu
 2501. KOYLU: 1- Merhametli 2- İstikamet, yön, yönünü bilen 3- Koyunlu
 2502. KOYU: Merhamet
 2503. KOYULDAR: 1- Merhametli 2- Hürmetli
 2504. KOYULMUŞ: 1- Merhametli 2- Çalışkan
 2505. KOYUNLU:Merhametli
 2506. KOYURGA: 1- Hürmet, lütuf 2- Acıma duygusu, merhamet
 2507. KOYURTANG: Özgürlük, Hürriyet
 2508. KOZAN: Kozalak
 2509. KOZALAK: Çam, selvi gibi ağaçların sert çiçeği
 2510. KOZAN: Kazan
 2511. KOZGAV: Kıyam, isyan, başkaldırma
 2512. KÖPÜRGE: 1- Köprü, geçit 2- Savaş davulu
 2513. KÖÇET: Filiz, sürgün
 2514. KÖÇMEN: Göçmen, göçücü
 2515. KÖDÜRGÜ: Kurban, adak
 2516. KÖGMEN: (Gökmen) 1- Tanrısal, ilahi 2- Sayın, saygıdeğer 3- Gücünü Tanrıdan alan
 2517. KÖĞÜZ: 1- Göksel, Tanrısal 2- Göğüs, sine
 2518. KÖK: 1- Gök 2- Aile, soy
 2519. KÖKDAŞ: Emsal, örnek
 2520. KÖKEN: Göğen, gelen, 2- Köken, soy, aile
 2521. KÖKİM: 1- Göğüm 2- Soyum, ailem
 2522. KÖKLÜ: 1- Tanrıdan gelen 2- Soylu
 2523. KÖKTEM: 1- Bahar 2- Gençlik 3- Deha, akıl
 2524. KÖL: Göl mecUluluk, sonsuzluk, derinlik, bilgelik
 2525. KÖLMÜK: Halk, ahali
 2526. KÖLÜK: Yük hayvanı
 2527. KÖMEK: 1- Yardım, arka, destek, inayet 2- Ahali, halk
 2528. KÖMEN: 1- Hayal, düş 2- Irk, soy 3- Cevher, damar
 2529. KÖMEY: Gerdan, döş
 2530. KÖMÜÇ: Hazine, define
 2531. KÖNG: (Könk) Cariye, odalık
 2532. KÖNGÜL: Gönül, can
 2533. KÖNİLİK : Adalet, doğruluk
 2534. KÖNKAŞ: Künkaş, kenkeş, meşveret
 2535. KÖNÜ: Adalet, doğruluk
 2536. KÖNÜL : Gönül , can
 2537. KÖP: Çok, gür, çokluk, bolluk
 2538. KÖPTÜK: 1- Bereket, bolluk 2- Kalabalık
 2539. KÖPÜK: Kabarcık, köpürcük, çoklu, artış
 2540. KÖREGEN : Gören, görücü
 2541. KÖREM: 1- Körpe, taze 2- Görgülü, terbiyeli
 2542. KÖRGEN: Gören, görücü
 2543. KÖRGÜZ: Görgülü, centilmen, beyefendi
 2544. KÖRKE: Ağaçtan yapılmış tabak
 2545. KÖRKEM: 1- Görkem, ihtişam 2- Hoş, güzel, latif
 2546. KÖRKLÜĞ: Güzel, alımlı, cemile
 2547. KÖRPE: Taze, cıvan
 2548. KÖRÜ: (körüg) Gözcü, haberci, casus, gözlemci
 2549. KÖRÜM: 1-Bakış, nazar, gözlem 2- Düş, rüya 3- Zeka, fehm
 2550. KÖRÜMÇİ: Astronom, rasat, gözlemci, yıldızları inceleyen kişi.
 2551. KÖRÜMDÜK: Bakıcı, nezaretçi
 2552. KÖRÜNÇ: 1- Görgü, muaşeret 2- Bakan, nazır
 2553. KÖSEMEN: Tas artan koç.
 2554. KÖŞÜK: Dilek, temenni
 2555. KÖTÜZ: Kıymetli
 2556. KÖVENÇ: 1- Güvenç, güvence, teminat 2- Azamet, gurur
 2557. KÖVEZ: Afi, çalım, fiyakalı.
 2558. KÖYMEN: 1- Yanıcı, yanık 2- Hayal
 2559. KÖYMEZ: Yanmaz, ateş almaz.
 2560. KÖZLÜK: At kuyruğundan yapılan, göz kamaşması ve göz ağrılarının tedavisinde kullanılan bir dokuma.
 2561. KUANÇ: Kıvanç, sevinçli gurur
 2562. KUANÇI: Kıvanç
 2563. KUBAL: Gürz, demir topuz.
 2564. KUBAN: Kapan
 2565. KUBAT: Kapalı, gizli
 2566. KUBAY: birlKubi/Ay Yakutlarda eskiden “Temizliği simgeleyen kutlu ruh”
 2567. KUBİ: (Kubil) Gökyüzü, feza, semaMecBaşsızlık ve sonsuzluk.
 2568. KUCAN: Göçen, göçer
 2569. KUCAR: Göçer, göçücü
 2570. KUÇAM: Deste, demet, bağ
 2571. KUÇAR: Göçer, göçmen
 2572. KUDA: Sihir, büyü
 2573. KUDAGAÇI: Büyücü, doktor
 2574. KUDAK: Kadak, katı, sert
 2575. KUDEKAN: Buyruk, sert, emir, azar
 2576. KUKUN:kıvılcım, ateş parçası
 2577. KUKUŞ: 1- Gonca, gül 2- Şaka, latife
 2578. KUL: Bağımlı, bağlı, köle mecBağlılık, sadakat
 2579. KULA: 1- Kızıl ve karışımı renk, doru, bordo 2- Yelesi, ve kuyruğu kara, gövdesi kızıla çalan at 3-Yabani at 4- Gözü kara,atılgan
 2580. KULAÇ: 1- Açıklık, mesafe 2- İki kol arasındaki ara
 2581. KULAGU: 1- Yaratıcı, kılıcı, hükmedici 2- Kula gibi 3- Korkusuz, gözü kara
 2582. KULAN: 1- Galip, utkan 2- Vahşi at 3- Yaban eşeği
 2583. KULANŞI: 1- At terbiyecisi 2- Musikişinas, müzisyen
 2584. KULBAK: Merhametli, yardımsever
 2585. KULDAM: Sadık kul
 2586. KULGA: Güvercin
 2587. KULGU: 1- Müfettiş, murakıp 2- Güvercin
 2588. KULİ: (kulıg) Cesur, gözü kara
 2589. KULPU: 1- Kilit 2- kulluk, kulluk eden
 2590. KULUGA: Güvercin
 2591. KULUN: Tay, süt emen çağdaki at yavrusu
 2592. KUMAÇ: Solgun, soluk
 2593. KUMAK: 1- Yardım, kömek 2- Sevda, aşk
 2594. KUMAN: 1- Solgun 2- Kumral, sarı ile kahverengi arası renk 3- Aman vermeyen, dirayetli
 2595. KUMANDI: Mutlu, sevinçli
 2596. KUMARAL: Kumral, buğday tenli
 2597. KUMARGA: Kuşatma, muhasara
 2598. KUMRAL: Buğday tenli
 2599. KUL: 1- Koyun 2- Can, ruh 3- Uçurum 4- Adalet
 2600. KUNAN: 1- İki yaşına gelmiş kısrak 2- Adaletli, adil
 2601. KUNAR: Bereket, bolluk
 2602. KUNARLI: Bereketli, münbit
 2603. KUNDUZ: Dere kenarlarında yaşayan, kürkünden börk yapılan bir hayvan
 2604. KUNİ: Adalet, hakkaniyet, adaletlilik
 2605. KUNT: 1- Dayanıklı, metin 2- Sade, gösterişsiz
 2606. KUNUK: 1- Mahzun, elemli 2- Konuk
 2607. KUPÇI: İnce, zarif
 2608. KUPTAN: Niyaz, dua, yakarış
 2609. KUR: Düzen, sıra, hiyerarşi, düzenleme
 2610. KURAL: Düzen, düzenlilik, kaide
 2611. KURALAY: Ceylan, ahu
 2612. KURAR: Organizatör, düzenleyici
 2613. KURAY: Bir çeşit bozkır bitkisi ot
 2614. KURÇ: (kuruç) Kılıç yapımında kullanılan, iyi bir çelik türü
 2615. KURÇAK: Heykel, yontma taş
 2616. KURÇI: 1- Kürçü 2- Kurucu
 2617. KURÇIK: Kurum, kuruluş, yapılanma
 2618. KURGA: 1- Tecrübeli, bilge 2- İnce, narin
 2619. KURGAN: 1- İstihkam, kale 2- Anıt, anıt mezar
 2620. KURIDIN: Batılı, batı bölgesinden
 2621. KURUM: Figür, dans
 2622. KURIMLAK: Cilveli, hareketli, kıvrak
 2623. KURIKAN: 1- Kürkan, damat 2- Hisar, kale 3- Ağaçlık bölge
 2624. KURLAS: Düzen, işleyiş, ahenk
 2625. KURMAN: Düzgün, düzenli, düzenleyici
 2626. KURMUŞ: Planlı, düzenli, örgütlü
 2627. KURT: Bağımsızlığına olan düşkünlüğü, evcilleşmeyen tek hayvan oluşu, mücadeleciliği, hareketliliği,gururlu ve zeki oluşu, özellikle de sosyal ve örgütçü oluşu ve daha bir çok özellikleriyle, Türklere benzeyen ve Türklerin de çok eskiden beri kutsayarak, sembolleştirdiği hayvan
 2628. KURTAK: Kurulu, ayarlı
 2629. KURTAR: Kurtarıcı
 2630. KURTARAN: Kurtarıcı
 2631. KURTGA: Tecrübeli, gün görmüş
 2632. KURTUL: Haraç, vergi, cizye
 2633. KURTULGU: 1- Vergi, haraç 2- Kurtuluş, istiklal
 2634. KURTULMUŞ: Özgür, bağımsız, azade
 2635. KURTUN: Batılı, batıdan
 2636. KURUĞÇIN: Kurşun
 2637. KURUK: Koru, park, koruluk
 2638. KURULTAY: birlKurul/Tay Kongre, divan, oturum Gerek seçim, gerekse devlet için önemli kararların alındığı seçkinler meclisi
 2639. KURUM: 1- Kuruluş, düzen, düzenleme 2- Çalım, jest, afi 3- Kaya parçası
 2640. KURUT:1- Kurt 2- Kale burcu 3- Kurutulup, suyu alınmış peynir topağı
 2641. KUSKUN: Atın kuyruğundan geçirilip, eyere bağlanan kayış
 2642. KUŞ: Kuş
 2643. KUŞÇAK: Kuşçu, kuş eğiticisi
 2644. KUŞÇU: Kuş eğiticisi
 2645. KUT: 1- Uğur, talih, baht 2- Tanrısal, mübarek 3- Can, ruh, dirilik, yaşam kaynağı, yaşam gücü 4- kader, yazgı 5- Erk, iktidar 6- Bereket, nasip
 2646. KUTADGU: Kutsanmış, kutlu, değerli, yararlı
 2647. KUTALAN: birlKut/Alan mübarek
 2648. KUTALDI: birlKut/Aldı kutlu, mübarek
 2649. KUTALMIŞ: birlKut/Almış kutlu, mübarek, kutsanmış
 2650. KUTAMIŞ: Kutsamış, değer vermiş, mübarek eylemiş.
 2651. KUTAN: 1- Dua, yakarış, niyaz 2- Bir avcı kuş 3- Saban, pulluk
 2652. KUTAR: Kutsar, kutsayan, kut veren
 2653. KUTAŞ: Kutlu, mübarek
 2654. KUTAY: birlKut/Ay T..1- Ateş parçası, ateş 2- Şamanist gelenekte,”Ateşteki Kutlu Ruh” 3- İpek, ipekli kumaş 4- Kurlu Kadın Ruh 5-Paha biçilmez, değerli T..İlhanlı hanlarından, Argun Han’ın evdeşi ve Keykatu Han’ın anası.
 2655. KUTGARU: Buyruk, fermen
 2656. KUTKU: Ağırbaşlı, alçak ,gönüllü
 2657. KUTLU: 1- Mübarek, Tanrısal 2- Bahtiyar 3- Kabul görmüş, saygıdeğer
 2658. KUTLUCA: Uğurlu, bahtı açık
 2659. KUTLUĞ: Kutlu, mübarek
 2660. KUTLUĞ İNANÇ: (Kutluk İnanç) Kutlu/İnanç
 2661. KUTLUK: Kutlu
 2662. KUTLUK : (Kutluğ) Kutlu, mübarek
 2663. KUTSANDI: Kutlu, mübarek
 2664. KUTUN: 1- Mesut, mutlu, nurlu 2- Mukaddes, kutsal
 2665. KUTUNMUŞ: Kutlu, mübarek
 2666. KUTUR: Kutlu, mübarek
 2667. KUTUZ: birl1- Kut/Uz 2- Yaban öküzü
 2668. KUVANÇ: Kıvanç, gurur, mutluluk, iftihar
 2669. KUVANDUK: Kıvanç, mutluluk, iftihar, gurur verici
 2670. KUVART: 1- Kurt 2- Dayanıklı, kavi, metin
 2671. KUVAT: Sevinç, mutluluk
 2672. KUVRAG: Toplum, toplumcu
 2673. KUYAK: Zırh, demirağ
 2674. KUYAN: Tavşan, bozkır tavşanı
 2675. KUYAŞ: Güneş ışığı
 2676. KUYDUNG: Beden, vücut
 2677. KUYMU: Sevinç, neşe
 2678. KUYTAK: Mahfuz, siper
 2679. KUYTURKA: Bağış, ihsan, lütuf
 2680. KUYULDAR: Saygıdeğer, saygıya layık
 2681. KUYUM: Aksesuar, küpe, bilezik
 2682. KUZ: Dağın, güneş görmeyen yamacı
 2683. KUZAY: Kuzey yönü, güneşin az olduğu yer,Karanlık ve soğuk yer
 2684. KUZLAK: Bebe, yavru
 2685. KUZU: 1- Koyun yavrusu 2- Yavru, bebe
 2686. KÜÇ: Güç, dirayet, kudret
 2687. KÜÇKARA: birlKüç/Kara (Acı kuvvet)
 2688. KÜÇEM: 1- Güç, kudret 2- zorba
 2689. KÜÇEY: Güçlü, gücü yeten
 2690. KÜÇİ: Güç, güçlük, zorluk
 2691. KÜÇİN: An, kısa zaman parçası
 2692. KÜÇKEY: Güçlü, zorlu
 2693. KÜÇLÜK: Güç, güçlük, zorluk, kudret
 2694. KÜÇÜK: Ufak, minyon
 2695. KÜÇÜLÜ: Güçlü, zorlu
 2696. KÜÇÜLÜK: Güçlük, güç, zorluk
 2697. KÜÇÜM: Güç, kudret
 2698. KÜKLER: Müneccim, yıldız falcısı
 2699. KÜKREK: 1- Onur, gurur 2- Kükreyiş, kükreyen
 2700. KÜL: 1- Ateş, ateşlilik, yakıcılık, yok edicilik 2- Yenilmezlik 3- Ulu, ünlü 4- Cesaret, gözü karalık 5-Göl, göl gibi geniş ve büyük
 2701. KÜL TİGİN: birlKül/Tigin Birkaç anlam: 1- Ateş prensi 2, yenilmez prens 3- Ulu prens 4- Yok edici prens
 2702. KÜLÇUR: Ululuk, yüksek mevki, saygıdeğerlik.
 2703. KÜLE: 1- Güle , gülüş 2-Demet,bağ, deste
 2704. KÜLEGEÇ: 1-Güleç, güler yüzlü 2-Name, melodi
 2705. KÜLEGEN: Gülen, güler yüzlü
 2706. KÜLEK: 1- Fırtına, kum fırtınası 2-Bakraç, tahtadan yapılmış yoğurt kabı
 2707. KÜLEM: Bereketli, münbit
 2708. KÜLER: birlKül/Er ..Ulu, saygın kişi.
 2709. KÜLTEM: Deste, demet, buket
 2710. KÜLÜG: (Külük) 1-Ünlü, meşhur, çok tanınan 3-Hızlı,seri
 2711. KÜLÜNK: Kazma
 2712. KÜMÜŞ: Gümüş
 2713. KÜN: Gün, güneş
 2714. KÜNANA: birlGün/Ana Şamanist gelenekte, göğün yedinci katına bakan kutsal kadın ruh
 2715. KÜNÇEK: Güneşlik, şemsiye
 2716. KÜNDEŞ: 1- Gündeş, güneşe eş değerde 2- İzci, takipçi, halef
 2717. KÜNDÜN: Gün ışığı
 2718. KÜNDÜZ: Gündüz
 2719. KÜNEŞ: Güneş
 2720. KÜNGERÜ:Arzu, dilek, temenni
 2721. KÜNG: Cariye, dişi köle
 2722. KÜNİ: 1- Adil, adaletli, hukukçu, yasalara bağlı 2- İtaatkar, muti
 2723. KÜNKAŞ: Danışma, nasihat
 2724. KÜNTEM: Günlük, gündelik
 2725. KÜNÜÇEN: Muti, itaatkar, saygılı
 2726. KÜNÜLÜK: 1- Şemsiye, 2- Günlük, yevmiye
 2727. KÜR: 1- Gür, sık, bol, bolluk 2- Canlı, diri, sağlam, sarsılmaz 3- Gürleyen, kükreyen, kabadayı, gözü kara, yürekli 4- Öz, maya, özünü yitirmemezlik 5- Düzen, düzenlilik 6- Çare, çözüm, deva
 2728. KÜRÇE: Esas, asıl, maya, öz
 2729. KÜRÇİ: Kabadayı, gözü kara
 2730. KÜRHAN: (Gürhan) birlKür/Han Türk mitolojisinde, Kara Han’ın oğullarından
 2731. KÜRİ: İç geçiren, imrenen, kıskanç
 2732. KÜRKAN: birl1- Kür/Kan (Gür/Kan) 2- Damat (Körekan)
 2733. KÜRMEN: Özlü, soylu
 2734. KÜRÜGEN: 1- Gürgen 2- Köregen, damat
 2735. KÜRÜM: Basiret, meleke
 2736. KÜRÜNÇ: 1- Özlü, soylu 2- Düzen, düzenli 3- Kıskanç
 2737. KÜŞLİK: 1- Güçlük, güç, zorluk 2- Mutlu, mutluluk
 2738. KÜŞÜM: 1- Ar, edep, hicap 2- Güç, güçlülük
 2739. KÜVENÇ: Güvenç
 2740. KÜVENÇİ: Güvence, garanti
 2741. KÜZ: Güz, sonbahar, hazan
 2742. KÜZNEK: Işık kırılması
 2743. MAMAK:Sakin, kendi halinde
 2744. MAMAY: Sakin, munis
 2745. MAMIŞ: 1- Saygılı, söz dinler 2- Saygı
 2746. MANAS: 1- Huy, mizaç 2- Heybet, heybetli
 2747. MANAY: Saha, bölge, mıntıka
 2748. MANÇO: Mengü, sonsuz
 2749. MANÇU: Mengü, sonsuz
 2750. MANGALAY: 1- Alın, yüz, cephe 2-Süvari, iyi ata binen
 2751. MANGU: Mengü, bengü, sonsuz
 2752. MANGUR: Mangır, bakır para
 2753. MANGUT: Ölümsüz, sonsuz
 2754. MARAL: Ceylan, ahu türü bir hayvan
 2755. MAYDA: Narin, ince, ince yapılı
 2756. MENÇİK: Mülkiyet, mal varlığı
 2757. MENDEŞ: (Menteş, mintaş) Acele, aceleci
 2758. MENGİ: Mengü, bengi, bengü
 2759. MENGİLİK: Sonsuzluk
 2760. MENGÜ: Ebedi, sonsuz, sonsuza kalan, sonsuzluk, ölümsüzlük
 2761. MENGÜÇ: Sonsuzluk, sonsuzluğa ulaşmış, ermiş, ulu, saygıdeğer
 2762. MENGÜÇ ATA: birlMengüç/Ata Bilgi ve tecrübesine başvurulan ulu ve bilge kişi
 2763. MENGEN: 1- Nişancı, iyi ok atan, okçu 2- Becerikli, mahir
 2764. METE: 1- Soylu, saygıdeğer 2- Bütün, bütünlük, bütünlükçü
 2765. METEHAN: birlMete/Han Hun kağanlarının en ünlüsüAynı soy ve kökten gelen boylar arasında, kan dökülmesini yasaklamış hepsinin tek bir devlet çatısı altında toplanması gerektiğini,bunun aynı zamanda Türk Tanrısı’nın bir emri olduğuna inanarak bu yolda mücadele etmenin ve bunun getireceği sonuçların,en büyük ve paha biçilmez bir mutluluk olduğuna inanmış, bunu da ayrıca,devlet politikası biçimine getirmişti.Türk töresine devlet idaresine sokan,ilk düzenli ve sınıflı kara ordusunu kuran,”Birleşik Türk Devletleri ülküsünü devlet siyaseti olarak ve bunu gerçekleştiren ilk Türk büyüğü.
 2766. MİN: 1-Bin,bin sayısı2-ben,gamze
 2767. MİNG:1-Ben,gamze 2-Huzur,refah 3-Bin sayısı
 2768. MİNGAN: Benli,gamzeli
 2769. MİNGİLİK: Rahat,huzur,refah
 2770. MİNGİR: Çok külliyetli.
 2771. MOĞOL:Kaygı,endişe,hüzün Oğuz’un amcası ve ilk kayın atası
 2772. MOKAN: Büken, güçlü
 2773. MONGUÇ: Atik, çevik, hamleci
 2774. MOTUN: Bütün, bütünlük ( Mete Han’ın asıl adının bu olduğunu söyleyen tarihçiler de var.)
 2775. MUGLU: Üzgün, hüzünlü
 2776. MUNAR: Serap, algın
 2777. MUNCUK: Boncuk, takı, mücevher
 2778. MUNÇUĞ: (Boncuk)
 2779. MUNG: 1- Hüzün, elem, üzüntü 2- Ming, ben, gamze
 2780. MUNGLUĞ: (Mungluk) Üzgün, bunalmış, hüzzam
 2781. MUNGUL: Hüzünlü, elemli
 2782. MUTLU: Mutlu, mesut, bahtiyar
 2783. MÜÇEK: öpücük, buse
 2784. MÜGE: İnci çiçeği
 2785. MÜLDÜZ: Berrak, saf
 2786. MÜREN: Irmak, akarsu
 2787. OBA:1- Yurt, mekan, mesken,diyar, çadır, mahalle 2- kabile, aşiret
 2788. OBAR: Ev, baraka
 2789. OBEN: 1- Genç aygır 2- Erkek deve yavrusu
 2790. OBULAZ: (Oblas, oflas) 1- Gözü pek, atılgan 2- Alicenap, yüce gönüllü.
 2791. OBUT: Şeref, haysiyet
 2792. OBUZ: Kaynak, menba
 2793. OCAK: (Otak, odak) Ateşlik, ateş olan yer, ateş tüten yerMecEv, yuva, insan eğitiminin, başladığı, insanın pişmeye ve biçimlenmeye başladığı yer.
 2794. OCAKLI: Ocak sahibi.
 2795. OD: Ot, ateş
 2796. ODAK: Ocak, yanma, yansıma merkezi
 2797. ODAKAN: Hanım ozan
 2798. ODANA: birlOd/Ana Şamanist gelenekte, “Dişi Melek”
 2799. ODATA: birlOd/Ata Şamanist gelenekte “erkek melek”
 2800. ODÇU: Ateşçi
 2801. ODGURMUŞ: 1- Oturmuş, oturaklı, sakin, kendinden emin 2- Yuva kuran, birlik kuran
 2802. ODHAN: birlOd/Han Şamanist gelenekte, “Ateşteki Kutlu Ruh”
 2803. OG: Ok (Doğma, doğum, yaratılış)
 2804. OGAN: (Okan, Ugan) 1- Tanrı, Tanrılık vasıfları, yaratma, yaratış, doğuş, halik 2- Anlayış, zeka,bilgelik 3- Eski Türklerde, kan davalarına karşı çıkan, oba ve oymaklar arasındaki geçimsizliklerde,arabuluculuk yapan, “Barışı simgeleyen kutsal ruh” 4- Altay ve Tuna Türklerinde “ Ateşteki kutlu ruh”
 2805. OGLAĞU: Körpe, genç kız
 2806. OGRAK: 1- Azim, kararlılık 2- Niyet
 2807. OGRAŞ: Uğraş, mücadele, meşgale
 2808. OGSAT: Benzer, benzerlik, benzeyiş
 2809. OGTADURMUŞ: birlOkda/Durmuş ( Bu ad, iki anlamda da yorumlanabilirAkıllı, zeki DurmuşZor durumda kalan, zor koşullarda olan)
 2810. OGUR: 1- Gizlilik, gizem 2- Uğur, baht, talih, mutluluk
 2811. OGURLU: Uğurlu
 2812. OGURMUŞ: Gizemli, ağzı sıkı
 2813. OGUTUR: Gizli, gizemli
 2814. OGÜN: birlO/Gün (..Eski bir Türk geleneği olan, tarihin önemli ve özel günlerinin anısına verilen, o gün ya da o günlerin yıldönümüne denk düşen günlerde doğanlar için kullanılan bir ad.
 2815. OĞÇU: Okçu, haberci, ulak
 2816. OĞIRCIK: Uğurcuk
 2817. OĞLAGU: Körpe kız
 2818. OĞLAK: Keçi yavrusu
 2819. OĞLAMAN: Bir yaşında doğum yapan, koyun ve keçi
 2820. OĞLAN: Oğul, erkek çocuk, genç erkek
 2821. OĞRAMIŞ: Uğurlu
 2822. OĞRUN: 1- Gizli, gizemli 2- Yavaş, ağır
 2823. OĞUL: 1- Oğlan, erkek çocuğu 2- Evlat, genel olarak, kız yada erkek çocuğu
 2824. OĞULÇA: 1- Oğulcuk, biricik oğul, biricik evlat 2- En küçük oğul
 2825. OĞULGANMIŞ: Oğlu olmayan
 2826. OĞUR: 1- Uğur, talih, bahtiyarlık 2- Vakit, zaman, devir
 2827. OĞUŞ: 1- Bolluk, bereket 2- Hısım, akraba, nesil
 2828. OĞUZ: 1- Ok-Uz 2- Ağuz, ağız 3- Olağanüstülük 4- Çağrı, davet, toparlama birleştirme, yaratış
 2829. OK: 1- Doğum, doğuş, yaradılış 2- Akıl, us 3- Dokunma, el sürme 4- Söyleyiş, çağırış, haber verme 5- Silah, yay ile kullanılan ok 6- Örgüt, teşkilat
 2830. OKAN: 1- Ogan 2- Anlayış, fehim
 2831. OKATMIŞ: (Okutmuş) Haberci, ulak
 2832. OKÇI: 1- Okuyucu, haberci 2- Ok atan, okçu 3- Örgütçü
 2833. OKIÇI: Davetçi, davetkar, çağırıcı
 2834. OKİ: Çağrı, davetiye
 2835. OKLAMIŞ: Ok atmış, savaşçı
 2836. OKLU: 1- Akıllı, zeki 2- Örgütlü
 2837. OKŞAK: Benzeyen, andıran, tanıdık, bildik
 2838. OKŞAN: Benzeyen, okşayan
 2839. OKTA: Akıllı, zeki, dahi
 2840. OKTAR: 1- Okçu, iyi ok atan 2- Bilgili, akıllı, yaratıcı 3- Davetçi, davetkar
 2841. OKUKLU: Alim, bilgin
 2842. OKUMAGAN: Arif, eğitimsiz ama kendini yetiştirmiş, olgunlaşmış
 2843. OKUNÇ: Toy ve düğün davetiyesi
 2844. OKUŞ: 1- Bilgi, bilgelik 2- Bereket
 2845. OKUŞLUĞ: 1- Alim, bilgin 2- Bolluk, bereket, bereketli
 2846. OKUTGAN: Okutan, eğitmen
 2847. OKUTAN: Eğitmen, öğretmen
 2848. OKUV: Okuyuş, kıraat, çağırış
 2849. OLAGAN: Olan, doğal, olumlu
 2850. OLAM: Debdebe, gösteriş, tantana
 2851. OLBAK: Oluş, oluşum
 2852. OLCA: Ganimet, bolluk
 2853. OLCAŞ: Tören, seremoni, tazim
 2854. OLCAY: Tanrı sıfatlarındanBaht, talih, açık talih, ululuk
 2855. OLCAYTU: Açık talih, bahtı açık, bereketli
 2856. OLÇA: Ganimet, bereket
 2857. OLÇAM: Ganimet, nimet, bolluk
 2858. OLÇAR: 1- Saldırı komutu, saldırı 2- haber, havadis 3- Uygun, muvafık
 2859. OLÇUM: 1- Olgunluk, olgun, yetişkin 2- Hüner, marifet
 2860. OLGAÇ: Olgun, olmuş
 2861. OLGUN: Yetişkin, olmuş, kamil
 2862. OLUM: Oluş, doğuş, olmaya elverişli.
 2863. OLUN: 1- Oluş, olgunluk, ağırbaşlılık 2- Genç, taze 3- Soyluluk
 2864. OLUŞ: Oluşum, düzen
 2865. OMAÇ: Amaç, gaye
 2866. OMAK: 1- Soy, kan, soyluluk 2- Aile, akraba
 2867. OMAY: (Umay) Seçkin, güzide
 2868. OMRAK: Sevilen, maşuka
 2869. OMUR: (Umur) 1- İlgi, heves 2- Güç, dayanıklılık, dayanıklı
 2870. OMURCA: Sağlam, dayanıklı
 2871. OMURTAG: Kartal yavrusu
 2872. ONAK: 1- Onanmış, kabul görmüş 2- Sevgili, el üstünde tutulan
 2873. ONAL: 1- Doğuş, ortaya çıkış 2- Sağlam, dayanıklı
 2874. ONANLI: Sağlam, meyin, mütehammil
 2875. ONANMIŞ: Sağlam, bayındır, destekli
 2876. ONAT: 1- Sağlam, dayanıklı 2- Yakışıklı 3- Terbiyeli, iyi davranışlı
 2877. ONATÇA: Makbul, hatırşinas
 2878. ONAY: 1- Sağlam, dayanıklı, uygun 2- Makul, kabul,tasdik
 2879. ONG:1- Sağlamlılık, kalıcılık, dayanıklılık 2- İyilik, rahmet, bereket, bolluk 3- Sevinç, neşe, mutluluk
 2880. ONGAN: 1- Uğurlu, mutlu, bahtiyar 2- Verimli, gelişkin 3- Bayrak, simge, totem
 2881. ONGU: 1- Kar, kazanç 2- Set, sütre
 2882. ONGUÇ: Karlı, kazançlı, verimli, uğurlu
 2883. ONGUDAY: Karlı, kazançlı
 2884. ONGUN: 1-Bolluk ve bereketi simgeleyen kutlu ruh2- Uğurluluk, verimlilik, kalıcılık 3- Av totemi, kutsanmış av hayvanı 4- Totem, sembol, bayrak, flama
 2885. ONGUR: Kurtuluş, salah
 2886. ONGUT: Koruyucu, muhafız, kale muhafızı
 2887. ONUK: 1- Sağlıklı, dayanıklı 2- Uğurlu, aziz, saygıdeğer 3- Usul, yol, teamül 4- Yararlı, faydalı
 2888. ONUŞ: 1- Bereket, bolluk, verim 2- Uğur, talih
 2889. OPAK: (Apak) Temiz, bakımlı
 2890. OPAN: Mağara, delhiz
 2891. OPÇIN: (Apçın,afşın) Zırh, demirağ
 2892. OPUR: Obur, iştahlı
 2893. OPUZ: Katı,sert
 2894. OR: 1- Yer, durak, bölge 2- Doğramak, biçmek 3- Mevki, mertebe 4- Düzen, kuruluş
 2895. ORAK: Doğramak, kesmek, doğrayıcı, biçici
 2896. ORAN: 1- Taht, şeref makamı 2- Yüksek mevki, yüksek derece
 2897. ORAY: birlOr/Ay 1- Aynı, eşit, eş değerde (Kırgızlarda) 2- Fırsat, hamle (Kazaklarda)
 2898. ORAZ: (Uraz, uras, ıraz) Şeref, onur, talih
 2899. ORÇUN: 1- Kesici, keskin, doğrayıcı 2- Bölge, vilayet 3- Onurlu, ahlaklı, iyi huylu
 2900. ORDA: Orta, merkez (Kağan veya Han otağının bulunduğu yer)
 2901. ORDU: (Orda) 1- Orta, çekirdek, merkez 2- Silahlı ve düzenli topluluk
 2902. ORDUCA: 1- Ordu ile ilgilenen 2- Ortaca, ortanca
 2903. ORGA: Bayrak, flama
 2904. ORGARUN: 1- İstihkam 2- Bayraklı, bayrak sahibi
 2905. ORGİR: Kesici, biçici
 2906. ORGUN: Sırdaş, sır saklayan, ketum
 2907. ORHUN: Sır saklayan, sırdaş, gizli, gizemli
 2908. ORMAG: Doğramak, biçmek
 2909. ORMAN: Ağaçlık, bölge
 2910. ORMUŞ: Doğrayan, biçen
 2911. ORNAK: 1- Taht, tahtırevan 2- yer, yöre
 2912. ORPAG: Menşe, kök, nesep
 2913. ORTAÇ: 1- Ortadaki, ortanca 2- Ilımlı, dengeli
 2914. ORTAÇI: Ilımlı
 2915. ORTAĞ: Ortak, ortalama, ortada buluşma
 2916. ORTUG: Ortak, pay sahibi
 2917. ORUK: 1- Yol, eylem, gidişat 2- Çare, çözüm, imkan, uygunluk
 2918. ORUM: Mera, otlak
 2919. ORUN: 1- Makam, mevki, özel yer, şerefli yer, taht 2- Karargah, görev yeri
 2920. ORUNÇ: Hediye, bahşiş
 2921. ORUNÇAK: 1- Oya, işleme 2- Rehin, emanet
 2922. ORUNDUK: Koltuk, iskemle
 2923. ORUNGULUK: Bayrak, flama
 2924. ORUNLUG: Taht, makam
 2925. ORUNTAG: Yüksek mevki, makam
 2926. ORUS: 1- Talih, uğur, baht, mutluluk 2- Amaç, hedef
 2927. OSKAY: 1- Hamarat, işgüzar 2- Neşeli, şen
 2928. OT: 1- Ateş, ocak, ev 2- Nebat, bitki
 2929. OTACI: (Utacı) 1- Doktor 2- Eczacı, ot ve bitkilerden ilaç yapan kişi 3- kam, baksı
 2930. OTAĞ: 1- Oda, içinde ateş yakılarak oturulabilen büyük ve geniş çadır 2- Yeni evlenenlere armağan edilen ev, çadır
 2931. OTAĞA: birlOt/Ağa ..evin reisi, aile reisi, evde sözü geçen kişi
 2932. OTAK: Yeni evlenenlere armağan edilen ev, çadır, oda
 2933. OTAMIŞ: Doktor, hekim
 2934. OTANCAK: İlaç, merhem, deva
 2935. OTAR: Geçici, fani
 2936. OTÇİGEN: birlOt/Çigen (“Ot/Tigin” adının , Moğol ağzındaki söylenişi.)
 2937. OTGUN: Kabadayı.
 2938. OTKUN: Kabadayı.
 2939. OTLUĞ(K): Ateşli
 2940. OTMAN: Ailenin en küçük oğlu .Ocağın ateşini yakıp ısıtacak ve devamlılığı sağlayacak olan, Çok eskilerden beri süregelen,Türk töresince çocuklar arasındaki paylaşımlarda ev , en küçük çocuğa kalırBu yüzden ilerde evin yada mülkün idaresi küçük oğlandadırYani, ocak,onunla yanmaya devam edecek,aile oba yada oymağın yaşamı onun sayesinde sürecektirBu çocuklara içeren ”Otman,Ot Tigin,Othan” vbadlar verilir. Otmanlı devletinin kurucusu ve ilk hanıErtuğrul Beğ’in en küçük oğluDaha Ertuğrul Bey ölmeden,Töreye göre,birçok mal mülk, büyük çocuklara, beylik, en küçük olan Otman’a geçmişti.
 2941. OTMAR: Ateşli, ateş saçan
 2942. OVAT: Düzgün, muntazam
 2943. OVLAZ: Gözü pek, atılgan
 2944. OVMAÇ: El ile yoğrularak yapılan yiyecek
 2945. OY: 1- Düşünmek, düşünce, fikir 2- Çukur
 2946. OYA: 1- Oyularak yapılan elişi, işleme 2- Emanet, rehin 3- Sempatik, minyon
 2947. OYAN: 1- İman, inanç 2- Düşünce, efkar
 2948. OYAZ: Çukur, kuyu
 2949. OYBAK: Çukurlu vadi
 2950. OYBAT: Oyuk ve çukurlu yer
 2951. OYGAK: 1-Oya, rehin 2- Uyanık, müteyakkız
 2952. OYGUR: Dere yatağı, dere oyuğu
 2953. OYINLI: Düşünceli, efkarlı
 2954. OYLUM: 1- Çukur, kuyu, boşluk 2- Kurucu, kuruntu, yormak
 2955. OYMAK: Yığın, kitleTürklerin sosyal birimleri içindeki sıralamada, Obadan büyü Boy’dan küçük olan akrabalar topluluğu
 2956. OYMUR: Dere, dere yatağı
 2957. OYNAK: Maral, ceylan, vbHayvanların bir arada olup su içtikleri kuyu, su birikintisi
 2958. OYRAM: Girdap, anafor
 2959. OYRAT: Derin, oyuk, derinleşmiş
 2960. OYTUN: Kutsanmış, mübarek
 2961. OYUR: Vücut, endam
 2962. OZ: İleri, ön, önde
 2963. OZA: Kadim, eski, ezeli, hep var olan
 2964. OZAĞI: Tecrübeli, bilgili, uzman
 2965. OZAMIŞ: Uzamış, uzman, usta işinin ehli
 2966. OZAN: (Uzan) Öncü, herkesin önünde olup hitap eden, şiir yazan ve okuyan, kopuz çalarak şiir okuyan ve yazanUsta, işinin ehli
 2967. OZAR: Uzman, usta, bilir kişi
 2968. OZGAN: Kademeli, dereceli, öncelikli
 2969. OZMAN: Uzman
 2970. OZMUŞ: Uzmanlaşmış, yetik
 2971. OZUL: Esas, kaide
 2972. OZUT: İkamet, ikametgah
 2973. OZUTGAN: İleride, ilerici
 2974. ÖBEK:Küçük grup, tim, takım, parça
 2975. ÖBGE: Ced, Ata, Soy
 2976. ÖCAL: birlÖc/Al intikamcı
 2977. ÖCEK: 1- Esinti, hafif yel 2- Burç
 2978. ÖCÜT: İntikam, öç
 2979. ÖDEM: 1- Borç, bakiye 2- Ödül, mükafat
 2980. ÖDEMİŞ: 1- Eczacı, doktor 2- Ricacı, yakaran 3- Borçsuz, bakiyesiz 4- Ödül veren
 2981. ÖDEN: 1- Ricacı, duacı 2- Ödül
 2982. ÖDGÜLMÜŞ: 1- Övülmüş, övülen, başarılı, ödül almış 2- Ricacı, duacı
 2983. ÖDGÜR: Uygun, yerinde, vaktinde
 2984. ÖDRÜM: Seçkin, mümtaz
 2985. ÖDÜGET: Ricacı, yakarıcı, duacı Yakutlarda, “ Akarsuların kutlu ruhu’’
 2986. ÖDÜK: Rica, yakarı, dua, niyaz, arzu
 2987. ÖDÜL: 1- Usluluk, akıllılık 2- Yüceltme, ululama, mükafat
 2988. ÖDÜN: 1- Ödeme, ödeyiş 2- Yakarış, niyaz
 2989. ÖDÜŞ: Vakit, devir
 2990. ÖG: (Ok) Ana, anne, yaratan, doğuran
 2991. ÖDGÜL: Övülme, övünç kaynağı, övülme nedeni
 2992. ÖGE: (Öke) Dahi, çok zeki, çok akıllı
 2993. ÖGEÇ: İki yaşına gelmiş koç
 2994. ÖGEL: 1- Zeki, akıllı, aklı başında 2- Burç
 2995. ÖGET: 1- Akıl, zeka, akıllılık, 2- Sevgi, muhabbet
 2996. ÖGİR: Sevinç, neşe, eğlence
 2997. ÖGLÜ: Dahi, çok akıllı
 2998. ÖGREDİK: 1- Mürebbiye, eğitmen, yetiştirici, öğretmen 2- İdman, talim, antrenman
 2999. ÖGRÜ: 1- Öğrenilecek olan 2- Arkadaş, refik
 3000. ÖGÜŞLÜ: Övülen, methedilen, övülmeye layık
 3001. ÖGDÜ: Övme, methiye
 3002. ÖGDÜM: 1- Övülen, methedilen 2- Önce, öncelikli
 3003. ÖĞER: Övücü, methedici
 3004. ÖĞLEŞ: Akıl birliği, fikir birliği
 3005. ÖĞREK: Toplantı yeri, cemiyet , dernek
 3006. ÖĞREN: Öğrenmekten
 3007. ÖĞRET: Gelenek, terbiye
 3008. ÖĞREYÜK: Gelenek, görenek, terbiye
 3009. ÖĞRÜK: Munis, cana yakın, el üstünde tutulan
 3010. ÖĞRÜNÇ: 1- Deneyimli, bilgili, öğrenmiş, ders almış, yetişmiş 2- Hoşnutluk, memnuniyet
 3011. ÖĞTÜ: Metih, övme, ululama
 3012. ÖĞTÜR: Övme, methedici
 3013. ÖĞÜÇÜ: Övücü, methedici
 3014. ÖĞÜLMÜŞ: Başarılı, destekli, övülmeye layık
 3015. ÖĞÜN: 1- Öğünmek..ten öğün 2- İtina, dikkat 3- Sıra
 3016. ÖĞÜNÇ: Övünç, iftihar, övünme gerekçesi, iftihar vesilesi
 3017. ÖĞÜNÇEK: Öğünmeye değer, öğünme nedeni
 3018. ÖĞÜNMÜŞ: Övünmüş, övünmeyi hak etmiş, gururlu
 3019. ÖĞÜNÜR: Gururlu, mağrur
 3020. ÖĞÜR: Över
 3021. ÖĞÜT: 1- Anlayış, kavrayış 2- Nasihat, tavsiye, deneyim aktarımı
 3022. ÖK: (ög) 1- Öz, doğuş, oluş, gelişme 2- Zeka, bilme, us, yetenek, ana, doğuran
 3023. ÖKÇİ: Okeci, çağırıcı, davet edici, davetiye veren kişi
 3024. ÖKÇÜR: Zeki, anlayışlı
 3025. ÖKE: Dahi, yanılmaz, bilge, çok akıllı
 3026. ÖKER: Dahi, süper zeka
 3027. ÖKERMAN: Dahi, bilge, yanılmaz
 3028. ÖKLÜ: 1- Dahi, akıllı 2- Egemen, denetimci
 3029. ÖKSÜM: Arzu, murat
 3030. ÖKSÜZ: Desteksiz, arkasız, oluşumsuz, gelişmeye engel durumu olan, (Halk arasında, anası olmayan, ölen ya da ayrı olan çocuklar için de bu adın kullanılmasındaki neden, ananın, çocuğun yetişme ve gelişimindeki önemine atfendir.)
 3031. ÖKTE: 1- Ökeli, akıllı, dahi, yanılmaz, deneyimli, bilgili 2- Azametli, gösterişli
 3032. ÖKTEM: 1- Akıllı, bilge 2- Asi, başına buyruk, pervasız 3- Meşhur, gösterişli 4- Bahar, ilk yaz
 3033. ÖKTEN: 1- Akıllı, bilinçli 2- Kahraman, cesur, korkusuz, başına buyruk
 3034. ÖKÜÇ: 1- Çok, çokluk, bolluk 2- Akıl, us, bilinç
 3035. ÖKÜN: Kendine dönüş, öze dönüş
 3036. ÖKÜNMÜŞ: Özüne bağlı, özüne dönen
 3037. ÖKÜŞ: 1- Çok, çokluk, bolluk, bereket 2- Akıl, bilinç, bilinçli
 3038. ÖKÜŞ KARA AÇKI: birlÖküş/Kara/Açkı mecKeskin zekalı
 3039. ÖKÜZ: 1- Irmak, nehir, büyük akarsu 2- Uzman, bilge, ehil, dahi
 3040. ÖLÇER: 1- Mühendis 2- ağırbaşlı, ölçülü 3- Savaş buyruğu, saldırı buyruğu
 3041. ÖLÇÜM: 1- Adap, usul, erkan, yol 2- Ağırbaşlılık
 3042. ÖLMEZ: 1- Dirayetli, dayanıklı 2- Çok sevilen, unutulmaz, iz bırakmış
 3043. ÖN: 1- Doğu, güneşin doğduğu yön 2- İlk, başlangıç, doğuş, meydana geliş 4- İlke, öncelik, prensip,temel
 3044. ÖNAL: birlÖn/Al Öncü, lider, önde olan
 3045. ÖNALAN: birlÖn/Alan, lider, öncü
 3046. ÖNALDI: birlÖn/Aldı, lider, öncü
 3047. ÖNCEK: Önce, önceki, selef
 3048. ÖNCEL: 1- Selef, daha önceki 2- Önde olan, öncü, rehber 3- Öncelikli, imtiyazlı
 3049. ÖNCELİK: İmtiyaz, torpil
 3050. ÖNCÜ: 1- İlk, orijinal 2- Lider, yol açan, önde olan
 3051. ÖNCÜL: 1- Öncü, önde, rehber 2- Birinci, ilk
 3052. ÖNÇEK: Önceki, önceki, selef
 3053. ÖNDAŞ: Aynı öncelikte, aynı imtiyazı paylaşan
 3054. ÖNDE: Öncü, önceki
 3055. ÖNDEGÜN: birlÖnde/Gün 1- Önemli gün 2- Önceki gün
 3056. ÖNDER: Önde olan öncü, lider
 3057. ÖNDEŞ: Yol açan, rehber, mihmandar
 3058. ÖNDÜÇ: Öncü, mihmandar
 3059. ÖNDÜL: 1- En önde, en öndeki, öncü 2- Öncelik, imtiyaz
 3060. ÖNDÜN: 1- Peşin, peşinat 2- Önde, önde gelen
 3061. ÖNE: İleri, ileride, ötede
 3062. ÖNEK: Dayanak, direk, destek
 3063. ÖNEL: 1- Usta, uzman, pir 2- Vade, mühlet
 3064. ÖNEM: Öncelik, imtiyaz, değer, kıymet, hassasiyet
 3065. ÖNEN: 1- Önde olan, öne geçen 2- Bağlılık, sadakat
 3066. ÖNER: birlÖn/Er Öncü, rehber, kılavuz
 3067. ÖNEY: 1- Öne geçen, önde gelen 2- Yükseklik
 3068. ÖNG: İlk, birinci, başta gelen
 3069. ÖNGEL: 1- Ağırbaşlı, olgun 2- Öncü, öncülük eden
 3070. ÖNGEN: 1- Zafer, utku 2- Uzun boylu, levent
 3071. ÖNGER: Hiddetli, asabi
 3072. ÖNGİ: (Öngü) 1- Değişik, farklı, sıra dışı 2- Önce, öncelikli
 3073. ÖNGÜÇ: 1- Öncü, kılavuz 2- Atak, atik, hareketli 3- Delil, kanıt, ispat
 3074. ÖNGÜK: Yastıkların ucuna yapıla işleme
 3075. ÖNGÜL: Yol gösteren, ön ayak olan
 3076. ÖNKUZU: birlÖn/Kuzu mecKurban, kurbanlık
 3077. ÖNÜÇ: Önce, önceki, selef
 3078. ÖNÜM: 1- Birinci, ilk 2- Hasılat, ganimet, kar
 3079. ÖNÜR: Başlangıç, siftah
 3080. ÖNÜRT: Önce, öncelik
 3081. ÖNÜT: Önce, öncelik
 3082. ÖPGİNE: Öpücük, buse
 3083. ÖPKE: İç geçirme, öfke, hırs
 3084. ÖPÖZ: Can, ruh, nefs
 3085. ÖRÇÜM: Üreyiş, gelişim, büyüme
 3086. ÖRÇÜN: İpten örülmüş merdiven
 3087. ÖREN: 1- Örme yapan, örücü 2- Eskiden kalma kalıntı, kalıntı kent ya da mezar
 3088. ÖRGE: 1- Örnek, motif, örgü örneği 2- Şahika, yükseklik
 3089. ÖRGEN: 1- Örülü ip, urgan 2- Keçi kılından yapılan ip
 3090. ÖRGÜÇ: 1- Dokuma aleti, dokuma tezgahı 2- Mevki, mertebe 3- Tümsek, tepe
 3091. ÖRİKLİ: Şeciyeli
 3092. ÖRKEN: 1- Urgan, örülü ip 2- Fidan
 3093. ÖRKİN: 1- Fidan 2- Taht, tahtırevan
 3094. ÖRNEK: Numune, standart, ölçü
 3095. ÖRPEN: 1- Örtülü, kapalı, gizli 2- Alev, alev ışığı
 3096. ÖRS: Üzerinde metal maden dövülen demir kütle mecDayanıklılık
 3097. ÖRTE: Örtü, örtülü
 3098. ÖRTGÜN: Samanı ayrılmış, harmanlanmış tahıl
 3099. ÖRTÜN: Omuz üstüne alınan örgülü giyecek, pelerin
 3100. ÖRÜÇ: Örgü malzemesi, dokuma tezgahı
 3101. ÖRÜM: Çit, ağıl
 3102. ÖRÜN: 1- Saç örgüsü, belik 2- Beyazlık, temizlik 3- Gökyüzünün bulutsuz hali 4- Ürün, hasılat
 3103. ÖRÜNDÜ: Arı, temiz, saf, pakize
 3104. ÖRÜNDÜL: 1- Seçkin, güzide 2- Saf, temiz, pak
 3105. ÖS: Gerçek, hakiki
 3106. ÖSRÜK: 1- Mert, özü sözü bir 2- Esrik, kendinden geçmiş
 3107. ÖSTERİŞ: Fantezi, hayal, fantastik
 3108. ÖTER: 1- Ricacı, yakaran 2- İleri, ileri geçmiş 3- Çığırıcı, ötücü, okuyucu
 3109. ÖTGEN: Geçmiş, aşmış, ötede olan
 3110. ÖTGÜR: Delici, delip geçen
 3111. ÖTİLİG: İtibarlı, saygıdeğer, muhterem
 3112. ÖTKER: 1- Ricacı, duacı 2- Geçici, fani
 3113. ÖTNÜ: Rica, yakarı, istirham
 3114. ÖTÜG: (Ötük) Arz, niyaz, rica, dua, dilek
 3115. ÖTÜGEN: (Ötüken)
 3116. ÖTÜKEN: 1- Ricacı, duacı, niyazcı, Tanrıya yakaran 2- Geçmiş, mazi, onurlu ve övünçlü mazi
 3117. ÖTÜN: 1- Ödün, verme, bağış, mağfiret 2- Yakarı, yalvarış, niyaz
 3118. ÖTÜNÇ: 1- Rica, dilek, maruzat, istirham 2- İltimas, tarafgirlik
 3119. ÖVET: Övüş, övgü
 3120. ÖVGÜ: Övme, methetme
 3121. ÖVGÜN: Övülen, övülmeye layık
 3122. ÖVÜÇ: Övünç, iftihar
 3123. ÖVÜL: Övülen, övülmeye layık
 3124. ÖVÜNÇ: Övülmeye yol açan davranış, gurur ve onur kaynağı
 3125. ÖVÜT: Öğüt, nasihat
 3126. ÖYKE: Öfke, hiddet, hınç
 3127. ÖYKÜ: 1- Taklit, benzeme, benzetme, 2- Hikaye
 3128. ÖYKÜNÇ: Eğilim, benzeme, taklit etme eğilimi
 3129. ÖYLEK: Zaman, devir
 3130. ÖYÜK: Coşku, coşkunluk, tezahürat
 3131. ÖZ: Kişinin “ben” derken, anlatmak istediği, tinsel varlık1- Ben, tin, can, ruh, gönül 2- Asıl, esas,temel, unsur 3- Şahsi, kişisel, kendi, kendine aitlik 4- Uz, uzluk, ustalık 5- Dere, ırmak
 3132. ÖZAK: birlÖz/Ak mecSoylu
 3133. ÖZBEK: birlÖz/Bek mecCesur, kendine güveni tam
 3134. ÖZBİR: birlÖz/Bir mecSoylu
 3135. ÖZDEK: 1- Madde, temel, asıl, yapı, kuruluş, oluş, oluşum 2- Beden, vücut 3- Ağacın, köküne yakın olan kısım
 3136. ÖZDEL: 1- Soylu 2- Armağan, hediye
 3137. ÖZDEN: 1- İçten, samimi 2- Ender rastlanan, olağanüstü 3- Akraba, hısım 4- Armağan, hediye
 3138. ÖZEK: 1- Temel, asıl, üs, merkez 2- Can, ruh, gönül
 3139. ÖZEL: 1- Ayırt, fark, farklılık 2- Uzman, usta, kalifiye 3- Kişiye özgü, kişisel
 3140. ÖZEN: 1- İçten, samimi 2- Dikkat, itina, emek, heves 3- Irmak, küçük akarsu
 3141. ÖZENÇ: 1- Gıpta, heves 2- Direnç, gayret, dik başlılık
 3142. ÖZERK: birlÖz/Erk Kendine egemen, kendine sözü geçen
 3143. ÖZGE: Ben’in karşıtıBaşka, öteki, yabancı, ,gayrı
 3144. ÖZGEL: Öze ait, özden gelen, samimiyet
 3145. ÖZGERİŞ: 1- Hayal, kurgu, fantezi 2- Devrim, başkaldırı
 3146. ÖZGÜ: Öze ait, özle ilgili, ait, has, mahsus
 3147. ÖZGÜN: Öze ait, özüne ait, orijinal, kendine has
 3148. ÖZGÜR: Hür, bağımsız, kendinden başkasını dinlemez
 3149. ÖZGÜVEN: birlÖz/Güven Cesaret, kendine güvenme, kendinden emin olma, kendinden bilgi, beceri ve konumundan kuşku duymama
 3150. ÖZİ: Fert, Şahıs
 3151. ÖZİÇ: Varlık, şahsiyet
 3152. ÖZİL: birlÖz/İl mecAnayurt
 3153. ÖZKER: 1- Ulu ruhlu kişi 2- İyilik sever, hayırsever
 3154. ÖZKONUK: Can, ruh
 3155. ÖZLEK: 1- Üretken, münbit 2- Felek, talih 3- Özel, şahsi, kişisel
 3156. ÖZLEM: 1- Öz’ün ilgisi, ilgi duyarak yönelişi, hasret 2- Özel, hususi, kişisel
 3157. ÖZLEN: 1- Özlenen, aranan 2- Dürüst, özü sözü bir 3- özel, hususi, kişisel
 3158. ÖZLEŞ: Kendine dönüş, kendinden veriş
 3159. ÖZLÜ: Orijinal, sağlam
 3160. ÖZLÜK: Şahsi, özel, kişisel
 3161. ÖZMEN: Dürüst, özü sözü bir
 3162. ÖZRÜM: Seçkin, seçilmiş
 3163. ÖZÜÇ: Vücut, gövde, endam
 3164. ÖZÜM: Kendine katma, kendine çekme, kendinden yapma
 3165. ÖZVEREN: birlÖz/Veren mec....Fedakar, fedai
 3166. ÖZVERİ: birlÖz/Veri ...Fedakarlık
 3167. PARS:Leopar
 3168. PARSAK: 1- Acıma duygusu, merhamet 2- Porsuk
 3169. PAŞA: Baş komutan, general( Bu sözcük, bazı dilbilimcilerimize göre, Baş-Şad, bazılarına göre de Baş- Ağa birleşimi ve zamanla ağız değişimiyle bu biçime gelmiştir.
 3170. PEÇEN: Çayır, çimen, çayırlık, otlak
 3171. PEÇENEK: 1- Otlak, çayırlık 2- Bacanak
 3172. PEK: 1- Berk, katı, sıkı, sert, kuvvetli, dayanıklı 2- Bey sözcüğünün, değişik ağız ayrılığı Bek, beg,beğ, bey vb.
 3173. PEKİŞ: Sıklık, sertlik, pekişmişlik
 3174. PELEN: İyi, ehven
 3175. PELİN: Acı ve keskin kokulu bir yayla çiçeği
 3176. PELİT: Meşe ağacının çiçeği
 3177. PERİNÇEK: (Berincek) 1- Sadık, içten bağlı 2- Fedakar
 3178. PINAR: Kaynak, kaynarca, göze
 3179. PIŞGAN: Olgun, pişkin
 3180. PİŞKİN: Olgun, pişmiş
 3181. PUSAT: (Busat, basat) 1- Silah 2- Zırh, koruyucu
 3182. PUSUG: Pusu
 3183. PUSUN: Pusu, pusma, sinme
 3184. PUSUNÇ: İltica, sığınma, sinme, pusma, sığınmış, mülteci
 3185. PÜSKÜL: Sarkık, asılı duran süs, aksesuar
 3186. SABA (Sava):1- (Sapa, sopa) Sopa, değnek, savma aleti, savaş aleti 2- Söz, iddia, hitap
 3187. SABACI: 1- Sopacı, sopayla dövüşen 2- Konuşmacı, hatip
 3188. SABAK: (Savak) 1- Sopa, cop sopa kullanan, dövüşçü, sopa ile dövüşen 2- Kımız saklamak için beygir derisinden yapılan tulum
 3189. SABAR: 1- Sapar, savar, döver, sopayla döven 2- Savar, savaşır, savaşçı 3- Hatip, konuşmacı
 3190. SABI: 1- Sopa, cop 2- Savaş, dövüş 3- Söz, sohbet
 3191. SABU: 1- Sopa, cop, değnek 2- Savaş, dövüşçü, dövüş ustası, savaşçı
 3192. SAÇA: Saçı, bahşiş, armağan
 3193. SAÇAN: 1- Cömert, dağıtan, harcayan 2- Yayıncı, yayın yapan
 3194. SAÇI: 1- Armağan, bahşiş 2- Adak, inanç gereği dağıtılan nesne
 3195. SAÇILIK: Armağan, hediye, bahşiş
 3196. SAÇUK: 1- Eli açık, cömert 2- Armağan, bahşiş 3- Aleni, saklısız, gizlisiz
 3197. SADAK: Okların, içinde muhafaza edildiği torba ok torbası
 3198. SADU: İyi, çok iyi, ala
 3199. SAGAY: 1- Düşünceli, Düşünen, sakınan 2- Özleyen, özlemiş, özlem oymaklarından
 3200. SAGIM: 1- Emel, arzu, Murat 2- Düşünce, fikir, düşünceli, fikir sahibi 3- Sağlamlık,dayanıklılık
 3201. SAGIN: 1- Özlem, hasret 2- Düşünce, plan, tasarım 3- Davet 4- Kıvılcım
 3202. SAGINÇI: Sagınan, düşünen, özleyen, sakınca duyan
 3203. SAGU: Ağıt, mersiye
 3204. SAGUNDU: Özlenen, düşünülen, kollanan
 3205. SAGUNDUK: Özlenen, düşünülen, özlemeye değer
 3206. SAGUNUR: Düşünce, tasarım
 3207. SAĞ: 1- Sağlık, dirilik, canlılık, yeterlilik 2- Akıl, fetanet 3- Doğruluk, inanırlık 4- Halis, saf, net
 3208. SAĞ BİLGE: birlSağ/Bilge Doktor, sağlık uzmanı
 3209. SAĞAN: Doğan türü, yırtıcı avcı bir kuş
 3210. SAĞANAK: Sağanak, sert ve hızlı yağan yağmur
 3211. SAĞANÇIĞ: Nefs, can, ruh
 3212. SAĞBİLİ: birlSağ/Bili (Bilig) Sağduyu, hikmet
 3213. SAĞDAÇ: Sağlıklı günlerin arkadaşı, can yoldaşı
 3214. SAĞDIÇ: Sağdaç “ Damadın en yakın, en güvenilir arkadaşı”
 3215. SAĞIK: 1- Düşünceli, planlı 2- Sağ, diri, uyanık 3- Ateş, kıvılcım, ateşli
 3216. SAĞIM: 1- Yaşam, sağlık 2- Serap, algın
 3217. SAĞIN: 1- Düşünce, tasarım 2- Özlem 3- Ateş, kıvılcım
 3218. SAĞINÇ: 1- Kurgu, hayal 2- Sakınca, mahsur, endişe 3- Özlem
 3219. SAĞIŞ: Hesap, matematik, sayış
 3220. SAĞLAM: Sağlıklı, güçlü, dayanıklı, dirençli
 3221. SAĞLI: (Sağlık) Diri, canlı, sağlıklı
 3222. SAĞLICA(K): Sağlıklı, diri, esenlikli
 3223. SAĞMAN: Sağlıklı, güçlü
 3224. SAĞNAK: (Sağanak)
 3225. SAĞRAK: İçki içilen kap, kupa, kadeh
 3226. SAĞRI: 1- Sağrak 2- Sarı
 3227. SAĞUNÇAK: Ağıt, mersiye
 3228. SAĞUNMUŞ: 1- Özlem içinde olan 2- Düşünen, düşünceli 3- Davet eden, davetkar
 3229. SAKA: 1- Akıllı, arif 2- Düşünceli, kaygılı 3- Sakal 4- Saklı, saklayan, koruyan
 3230. SAKAR: 1- Alnında beyaz lekesi bulunan at 2- Uğursuz, sakıncalı
 3231. SAKÇI: Koruyucu, muhafız
 3232. SAKIK: Çoban yıldızı
 3233. SAKIN: 1- Düşünme, tasarım, kaygılanma, kaygıyı ortadan kaldırma eylemi 2- Saklama, koruma,esirgeme 3- Uzaklaşma, ayrılma
 3234. SAKINÇ: Düşünce, kaygı
 3235. SAKIŞ: Kaygı, endişe
 3236. SAKLI: 1- Korunmuş, mahfuz, esirgenen 2- Zinde, dinç, sağlıklı
 3237. SAKLICA: 1- Gizli, örtülü, korunan 2- Hazine, mücevher
 3238. SAKLIÇAK: 1- Gizli, gizlenmiş, örtülü 2- Yaşam, sağlık, esenlik
 3239. SAKMAN: 1- Uyanık, diri, sağlam 2- Sokman, dize kadar çıkan çizme
 3240. SAL: 1- Saldırı, saldırmak 2- Salmak, bırakmak, azat etmek, serbestlik 3- göndermek, yaymak,ulaştırmak, uzatmak
 3241. SALAÇAK: Salınan, bırakılan, salınmış
 3242. SALACUK: Saldıran, saldırıcı, gönderici
 3243. SALAMAN: Salınan, bırakılan, azat edilen, serbest, azade
 3244. SALAMIŞ: 1- Saldıran, düşmana karşı hamle ve manevra yapan 2- İyi kılıç sallayan, silahşor 3- Salmış, köle azat etmiş
 3245. SALANÇU: Saldırgan, iyi kılıç kullanan
 3246. SALAR: 1- Ordu sevk eden 2- İyi kılıç kullanan, silahşor
 3247. SALÇI: 1- Salıcı, sevk edici 2- Salan, serbest bırakan 3- Karahanlılar döneminde, saray aşçılarının unvanlarından
 3248. SALÇUK: 1- Salınmış, azat edilmiş, saltuk, eski köle 2- Başına buyruk, bağımsız, otoriteye karşı çıkan 3- Saldıran 4- Silahşor, iyi silah kullanan 5- Küçük yel, esinti 6- Haber salan, mesaj yollayan
 3249. SALDIRAN: Hücum eden, asker sevk eden
 3250. SALDIRGAN: Saldırıcı, hücumcu
 3251. SALDIRI: Hücum, taarruz
 3252. SALDIRMIŞ: Hücum etmiş, taarruz etmiş
 3253. SALDUR: Saldırı
 3254. SALGARA: Salınmış, azade, başına buyruk, otorite tanımaz
 3255. SALGIN: 1- Serbest, bağımsız 2- Serap, hayal
 3256. SALGUR: Atak, tetik, saldırmaya hazır
 3257. SALGUT: Mebus, vekilEskiden bir bölgeyi temsilen, Kağan’a (Başkente) gönderilen kişilere verilen unvan
 3258. SALIK: 1- Vergi, vergi borcu, haraç 2- Haber, öğüt, tavsiye
 3259. SALIKÇU: Haberci, öğütçü
 3260. SALIM: 1- Serin esen yel, serinlik 2- Ferman, emirname 3- Üzüm demedi, salkım
 3261. SALIN: 1- Serbest, serbestlik, salınma, boy gösterme 2- Jest, eda 3- salıncak
 3262. SALINMIŞ: Serbest, azade, salaman
 3263. SALKIM: Salınmış, sarkık
 3264. SALTUK: 1- Serbest bırakılmış, azade, hürriyetine kavuşmuş eski köle 2- Başına buyruk, bağımsız
 3265. SALTIN: Yalnız, yalnızlık içinde, tek kalmış
 3266. SALUK: (Salık) Serbest, azade, hürriyetine kavuşmuş
 3267. SALUM: 1- Özgürlük, azat 2- Kılış, silah
 3268. SALUN: 1- Jest, mimik, eda, cilve 2- Boy gösterme, ortaya çıkma
 3269. SALUNDU: 1- Özgür, hür 2- Edalı, boy gösteren
 3270. SALUR: 1- Saldıran, saldırgan, asker salan 2- Silahşor, iyi silah kullanan 3- Saldırma, kılıç, silah 4- Serbest, azade
 3271. SAMSA: Baklava türü bir hamur tatlısı
 3272. SAMUKA: İnatçı, dirençli
 3273. SAN: Sanmak, saymak, var kabul etmek
 3274. SANAGA: 1- Serap, hayal 2- Niyet, maksat
 3275. SANAĞ: Hesap, matematik
 3276. SANAK: Matematik
 3277. SANÇAK: Ucu sivri mızrak
 3278. SANÇAR: Saplayan, batıran, dürten, mızrak kullanarak sançan, sançıcı, iyi silah kullanan
 3279. SANÇI: 1- Ucu sivri demir, silah 2- Sivri bir aletin, vücuda değince verdiği acı 3- Acı duymak 4- Hayalet
 3280. SANÇIĞ: Ucu sivri demir, kargı
 3281. SANÇIŞ: Hamle, kılıç veya kargıyla yapılan dürtüş
 3282. SANDUGAÇ: Bülbül
 3283. SANEK: Hayran, meftun
 3284. SANG: San, düşünce var sayma
 3285. SANGI: Hayal, serap
 3286. SANIR: 1- Hayal 2- Burç
 3287. SANKUR: Hayret, şaşkınlık
 3288. SANLAV: Hürmet, saygı
 3289. SANLI: 1- Sanıcı, düşünücü 2- Şüpheci
 3290. SANSAK: Anlayış, intiba
 3291. SAPA: 1- Sopa, değnek 2- Kılıç sapı, kabza 3- Aykırı, farklı, başka
 3292. SAPAK: 1- Sopa 2-Aykırı, aykırılık
 3293. SAPAR: 1- Sabar, döver, dövücü 2- Aykırı, farklı 3- Kabza
 3294. SAPURLUŞ: Devrim, ihtilal, ayaklanma, ayrılma
 3295. SARAR: Saran, sarıcı, sarma eyleminde olan, ören, örücü
 3296. SARGIN: 1- Sevimli, sempatik, çekici 2- Sargı, sarılı, örülü
 3297. SARGUT: 1- Güneş ışığı 2- Bağış, ihsan
 3298. SARI: 1- Sarı renk, sarışın 2- Sarılı, sarılmış, saran, sarılma
 3299. SARICA: Sarılı, sarı gibi, sarıya çalan
 3300. SARIG: Sarılı, sarılmış, örgülü
 3301. SARIL: Sarılmaktan...sarıl, mecSevgili, saygılı, cana yakın
 3302. SARIM: 1- Suyu süzmeye yarayan, ince dokuma 2- Sarma, sarılma
 3303. SARIP: Sarp, dik, sarılı, çıkılması güç, yalçın
 3304. SARMAN: (Sarıman) 1- Sarışın, sarıya çalan 2- Sıcak kanlı, cana yakın
 3305. SARMAŞIK: Sarılı, sarpa sarmış, sarılan
 3306. SARTIK: 1- Sarılı, örgülü, örülmüş 2- Farklı, dikkat çekici
 3307. SARU: 1- Sarı 2- Sıra dışı, farklı, dikkat çekici 3- Batı, batı yönü
 3308. SARUCA: 1- Bir sungur türü avcı kuş 2- Sarıya çalan, sarışın
 3309. SARUL: Sarılı, sarılmış
 3310. SATI: 1- Satık, satuk, satılmışın dişisi 2- Pazar yeri (Eski Türk geleneklerine göre, çocukları sık ölen ya da olmayan ailelerin, çocuğu olduğunda, yaşaması ve uzun ömürlü olması için, onu Tanrı’nın sevdiği, toplumun sevip saydığı, bir ulu kişiye ya da onun ruhuna, çocuğu koruması, manevi bir destek vermesi bakımından emanet edilmesi eylemine satma-satılma adı verilirÇocuk erkekse, “Satılmış”, kız ise “Satı” adı verilir)
 3311. SATIÇ: 1- Satıcı, tüccar 2- Mertebe, rütbe
 3312. SATIM: 1- Satıcığım 2- Ticaret
 3313. SATIŞGAN: Satıcı, tüccar
 3314. SATUK: Satı, satık, satılmış
 3315. SATUN: Satın alma, satın alma gücü, paha
 3316. SAV: (Sava) 1- Mesaj, haber, yeni haber 2- İddia- isnat 3- Ün, san 4- Savaş, vuruşma, dövüş 5-Öykü, atasözü, darbı mesel
 3317. SAVA: (Sav)
 3318. SAVACI: (Savcı)
 3319. SAVAN: 1- Savıcı, savaşçı, def edici 2- Elçi, arabulucu
 3320. SAVAR: Savaşçı, savıcı, defedici
 3321. SAVARU: 1- Bahşiş, armağan 2- Geçici, muvakkat
 3322. SAVAŞ: Harp, döğüş, vuruşma, savma, defetme
 3323. SAVAŞGAN: Savaşçı, cengaver
 3324. SAVÇI:Savcı, savacı)1- Elçi, haberci, resul, sözcü 2- Savaşçı, cengaver 3- Ünlü, meşhur, ün salmış
 3325. SAVDUK: Uğurlama, veda
 3326. SAVGAT: Armağan, bahşiş
 3327. SAVGU: 1- Haraç, vergi 2- Şifa, derman
 3328. SAVRIN: 1- Armağan, bahşiş 2- Ahd, azim
 3329. SAVRUK: Savrulmuş, derbeder
 3330. SAVTUR: Veda, uğurlama
 3331. SAVUN: 1- Davet, çağrı 2- Savunma, savaş 3- Ağıt, mersiye, ölenlerin yiğitlik ya da hayırlı işlerini anlatmak için verilen yemek
 3332. SAVUNDUK: Davetiye
 3333. SAVUNGAN: Savunucu, savaşan, direnen, müdafi
 3334. SAVUR: Eli açık, cömert, hovarda
 3335. SAVURKAÇ: 1- Savurgan, hovarda, eli açık 2- Fırtına, katı yel
 3336. SAVUT: 1- Koruyucu, koruyan, müdafi 2- Zırh, çelik yelek, demirağ
 3337. SAY: (sag, sağ, sak, sayı) 1- Saygı, sayma, geçerli kılma 2- Düşünme, ölçme, seçme, tasarım, hesap, ödeşme 3- Taşlık yer 4- Zırh, göğüslük
 3338. SAYAK: Saygılı, hürmetli
 3339. SAYAN: 1- Saygılı, saygıdeğer, saygıya layık 2- saygı gösteren, efendi, ağırbaşlı
 3340. SAYDAM: Saf, net, berrak, sayılabilen, açık, temiz, bilinen
 3341. SAYDUR: Saygı duruşu, ihtiram duruşu
 3342. SAYGI: 1- Hürmet, önem, değer, edep 2- Sayı, sayım, matematik
 3343. SAYGIN: İtibarlı, hürmet gören, saygı gören, hatırı sayılır
 3344. SAYIL: Seçilmiş, seçkin, sayılan
 3345. SAYILGAN: Sayılan, saygı gösterilen,muteber
 3346. SAYIM: Saygı, saygı gösteriş
 3347. SAYIN: 1- Seçkin, değerli, muteber, güzide, muhterem 2- Saf, halis, arı 3- Güzel, ender rastlanan
 3348. SAYINDI: Saygı duyulan, itibar gören, muhterem, saygın
 3349. SAYIR: İçinden su çıkan mağara
 3350. SAYIŞ: Ödenek
 3351. SAYIT: Saygın, muteber
 3352. SAYLAK: Sayılan, takdir gören, usta, uzman
 3353. SAYLIK: Şeref, haysiyet, onur
 3354. SAYMAN: Sayıcı, hesapçı, hesap ve sayı uzmanı
 3355. SAYRI: Üzgün, mahzun, yorgun ilgisiz
 3356. SAYVAN: Gölgelik, kamelya
 3357. SAZAĞAN: (Sazan) Soğuk yel
 3358. SAZAK: 1- Sazlık, bataklık 2- İnce yağan kar 3- Ak bulut 4- Çok konuşan, geveze 5-Poyraz, soğuk esen yel 6-Sezgin, sezici, uyanık
 3359. SAZAN: 1- Soğuk esen yel 2- Sazlık, bataklık 3- Sezen, sezici
 3360. SEBE: Sevgi, sevi
 3361. SEBÜK: Sevik, sevilen, sevgi gören
 3362. SEÇEN: 1- Titiz, seçici, ayırıcı 2- Konuşkan, hoş sözlü
 3363. SEÇİL: 1- Seçkin, güzide, seçilmiş 2- Farklı, olağanüstü
 3364. SEÇİLİR: Seçkin, güzide
 3365. SEÇİLMİŞ: Seçkin, güzide
 3366. SEÇKİN: 1- Farklı, göze batan, olağanüstü 2- İtibar gören, muhterem
 3367. SEGREK: Seyrek, ender rastlanan
 3368. SEĞİRTGEN: 1-Koşucu, atlet 2- Afacan, ele avuca sığmaz, tez canlı
 3369. SEĞREK: Seyrek, nadir, az rastlanır
 3370. SEKMEN: Seviye, mertebe
 3371. SELÇİK: (Seligcik) 1- Temiz, pakize, namuslu, bakire 2- Küçük kılıç, bıçak 3- Açık,beliğ, fesahatli
 3372. SELEK: Eli açık, cömert
 3373. SELEN: 1- Salınan, sallanan, kıvrılan 2- Temiz, pak, namuslu, zarif, bakire 3- Fısıltı, hafif ses 4-Haber, havadis 5- Yılan (Tuva ve Çuvaşlarda)
 3374. SELENGE: Kıvrılan, kıvrık
 3375. SELİG(Silig): 1- Namuslu, temiz, dürüst, pakize 2- Kibar, narin, zarif
 3376. SELİGÇİK: (Selçik) Temiz, namuslu, bakire
 3377. SELİN: 1- Selen, salınan, haber, fısıltı 2- Sülün kuşu
 3378. SEMİZ: 1- İri yarı, şişman 2- Besili, bakımlı
 3379. SENGER: 1- Canavar, ejderha 2- Kale, burç
 3380. SENGİ: Sevgi, sevi
 3381. SENGÜN: Ordu komutanı, general
 3382. SEPİL: 1- Yaygın, yayılmış, bulaşmış 2- Kale, hisar
 3383. SEPİN: 1- Çeyiz, kalın 2- Yaygın, yayık
 3384. SEREDAY: Yüzük, takı, aksesuar
 3385. SERİM: 1- Gösteriş, teşhir 2- Sabır, metanet
 3386. SERİN: 1- Gölge, gölgelik 2- Genişlik, gerilmişlik 3- Soğuğa yakın, hafif soğuk 4- Sabırlı, dayanıklı
 3387. SERİNGEN: 1- Serince, serinleşmiş 2- Sabırlı, dayanıklı
 3388. SEVEN: Sevmek...den sevgi sahibi, şefkatli, tutkulu
 3389. SEVERGE: 1- Dost, yakın, yaren 2- Aşk, sevgi, tutku
 3390. SEVGİ: Sevme eyleminin nüvesi
 3391. SEVİ: Sevgi, sevgi eğilimi, sevgi yakınlığı
 3392. SEVİGEN: Seven, sevgisini veren
 3393. SEVİK: 1- Sevilen, sevgi gösterilen, sevgiye layık, sevgili 2- Dost, gönüldaş
 3394. SEVİL: Sevilen, el üstünde tutulan
 3395. SEVİLGEN: Sevilen, aşırı ilgi gören
 3396. SEVİM: Sempati, alım, çekicilik- sevgiye yol açan
 3397. SEVİMLİ: Çekici, sempatik
 3398. SEVİN: Sevinç, mutluluk
 3399. SEVİNÇ: Neşe, coşku, sevinme duygusu, mutluluk
 3400. SEVİNÇEK: Sevinilecek şey, sevinç kaynağı
 3401. SEVİNDÜK: Mutluluk, bahtiyarlık (Uzun süren bir çocuksuzluk döneminden sonra, çocukları olan ailelerin sık kullandığı, geleneksel adlardan)
 3402. SEVİNMİŞ: Sevinçli, mutlu, mutlu olmuş
 3403. SEVİNTİ: 1- Mutluluk, mutlu olmaya değen 2- Ferahlık, gevşeme, rahatlık, huzur
 3404. SEVÜK: Sevilen, sevgili, canan
 3405. SEYİRTGEN: Afacan, çalışkan, ele avuca sığmaz
 3406. SEYREK: Az rastlanır, sıra dışı
 3407. SEZEK: 1- Hassas, duygulu, ferasetli 2- Sezgi, anlayış, kavrayış, his
 3408. SEZEN: Anlayan, kavrayan, hisseden
 3409. SEZER: Hassas, duygulu, fark edici
 3410. SEZGİ: İdrak, seziş, hissediş, ilham
 3411. SEZGİN: Hassas, sezici
 3412. SEZGİR: Hassas, narin, alıngan
 3413. SEZİGEN: Sezen, sezgin
 3414. SEZİK: Sezgin, içli
 3415. SEZİKLÜ: Tedbirli, sezici
 3416. SEZİM: Hissediş, anlayış
 3417. SEZİMTAL: Hassas, duygulu
 3418. SEZMİŞ: İdrak eden, anlayan
 3419. SIBAK: Sopa, değnek
 3420. SIDAL: Muktedir, güçlü, egemen
 3421. SIGUN: 1- Yabani geyik 2- Emek, zahmet, sıkıntı
 3422. SIĞIN: Erkek geyik, Ala geyik
 3423. SIĞINAK: Sıkı korunan, sığınılacak yer, yoğun ve katı olan yer
 3424. SIĞINDIK: Bağlılık, sadakat
 3425. SIĞLAM: 1- Sağlam, sıkı, yoğun 2- Sine, bağır
 3426. SIK: Katı, yoğun
 3427. SIKI: Katı, sıkılmış, yoğun
 3428. SIKILGAN: Daralmış, daralan, sıkılaşan, utangaç
 3429. SIKIN: 1- Keder, yas, üzüntü, sıkıntı 2- Ala geyik
 3430. SILIV: Temiz, pakize, bakire
 3431. SILKIM: Cesur, gözükara
 3432. SIN: 1- Deney, deneme 2- Endam, gösteriş
 3433. SINAÇI: Hakem, sınayıcı
 3434. SINAĞ: Sınav, imtihan, deneme
 3435. SINAK: Deney, sınav, imtihan
 3436. SINAUVU: Sınav, deney
 3437. SINAYÇI: Hakem, sınayan
 3438. SINÇI: Hakem, sınaçı
 3439. SINDIRAÇ: Bülbül
 3440. SIRAY: Çehre, yüz, beniz
 3441. SIRGA: 1- Küpe, takı, aksesuar 2- Armağan, bahşiş 3- Halka, halkalı
 3442. SIRGALU: Küpeli
 3443. SIRMA: Sırlı, boyalı, gümüş tel
 3444. SIYKIM: Sevgili, canan
 3445. SIYLI: 1- Sevimli, sempatik, muteber 2- Armağan
 3446. SIYLIK: Armağan, bahşiş
 3447. SIYURGAL: Armağan
 3448. SIZGIÇ: Kalem, yazgaç
 3449. SIZIM: Sızı, yakınma, hüzün
 3450. SİBEL: 1- Buluttan ayrılıp henüz yere düşmemiş yağmur tanesi 2- Buğday, buğday tanesi
 3451. SİLGİ: Arınma, temizlik, parlaklık
 3452. SİLİG: 1- Temiz, namuslu, dürüst 2- El değmemiş, bakir, bakire 3- Tatlı dilli
 3453. SİNÇE: Çehre, beniz
 3454. SİNGİL: Küçük kız kardeş
 3455. SİNGİN: Mahçup, sıkılgan
 3456. SİNKEL: İmtiyazlı, ayrıcalıklı
 3457. SİNKİL: İmtiyazlı
 3458. SİR: 1- Şeciye, soy, kök 2- Birleşik, birleşmiş
 3459. SİREK: Zeki, akıllı
 3460. SİTACU: Nazlı, narin, alıngan, hassas
 3461. SİYAVUŞ: Sevimli, sempatik, sevgiye layık
 3462. SİYENDİ: Sevilen, sevilmiş, sevgiye layık
 3463. SİYREK: Az rastlanır, seyrek bulunur
 3464. SİYUN: Sevim, sevimlilik, sempati, beğeni
 3465. SİYURAN: Utkan, muzaffer
 3466. SİYURGAL: 1- Ödül, armağan, ödül alma 2- Madalya, askeri nişan
 3467. SİYURGATMIŞ: 1- Düşmanı bozguna uğratmış 2- Başarılı, ödül ve övgü almış
 3468. SİYÜNÇ: Sevinç, mutluluk
 3469. SİZGEK: Zeki, sezgin, müdrik
 3470. SİZÜÇEN: Hassas, zeki, uyanık, akıllı
 3471. SOBAY: 1- Bekar, yalnız, münferit 2- Silahını iyi kullanan, deneyimli asker, savaşçı
 3472. SOĞAY: Sağlıklı, zinde, dinç
 3473. SOKMAN: 1- Mert, dürüst 2- Diz kapağına kadar gelen uzun bir tür çizme (Türkmen çizmesi)
 3474. SOKULAG: 1- Adak, kurban 2- Sokulgan, munis, cana yakın
 3475. SOKULGAN: Cana yakın, munis
 3476. SOKUM: Kurban, adak
 3477. SOLAGAY: 1- Solak 2- Ters, hiddetli, öfkeli
 3478. SOLAK: 1- Asker yöneten, asker sevk eden (Sulag) 2- Sol el ve ayağını kullanan
 3479. SOLAŞIGLI: Yararlı, çok yararlı, iş bitirici
 3480. SOLGUN: Rengi kaçmış, yıpranmış, hüzünlü
 3481. SOLGUR: (Salgur) Atak, saldırı
 3482. SOLIN: Araştırmacı, meraklı
 3483. SOLMAGAN: Canlı, ölümsüz, solmaz
 3484. SOLMAZ: Canlı, diri, çekici
 3485. SOLTU: Soludu, soluklu
 3486. SOLUK: Nefes, can
 3487. SONGAR: Sungur, şahin
 3488. SONUÇ: 1- Son, bitim, kıyı 2- Uç, sınır, limit Otmanlı ve Salçuklular döneminde, sınır karakollarında görev yapan kişiler verilen bir ad
 3489. SORGUÇ: Başa takılan çelenk
 3490. SORGUN: Söğüt türü bir ağaç
 3491. SOYÇA: Soylu, soyluca
 3492. SOYDAM: 1- Soylu, soyunu düşünen 2- Ailesine bağlı, yuvasına bağlı
 3493. SOYDAN: 1- Soylu, soylu bir aileden gelen 2- Hanedan, hanedanlık
 3494. SOYDAŞ: Aynı soydan gelen, aynı soyun kişileri
 3495. SOYLAMIŞ: 1- Soyunu çoğaltıp, kutsayan, örgütleyen 2-söz, söyleyen, konuşmacı, hatip
 3496. SOYLU: Asil, asalet sahibi
 3497. SOYLUHAN: birlSoylu/Han
 3498. SOYON: (Sayın)
 3499. SOYSAL: birlSoy/Sal 1- Ünlü, meşhur 2- Soylu, asil 3- Medeni, uygar
 3500. SOYURGAL: 1- Ödül, askeri ödül,madalya, nişan 2- Armağan, bağış, ihsan
 3501. SOYURGAT: İhsan, bahşiş
 3502. SÖKE: Diz üstü çöküş, çökme
 3503. SÖKMEN: 1- Yiğit, gözü kara, düşmana diz çöktüren, dize getiren, buyruğunu dinleten 2- Sokman, uzun çizme
 3504. SÖKÜR: 1- Kızgın, hiddetli, kabarmış 2- Dize getiren, diz çöktüren,buyruğunu dinleten
 3505. SÖKÜRMÜŞ: Dize getirmiş, baş eğdirmiş
 3506. SÖN: Güçten kesilme, azalma
 3507. SÖNMEZ: 1- Canlı, enerjik, ateşli, iddialı 2- Parlak, göz alıcı
 3508. SÖNÜ-k- : Sönük, pasif, cansız, heyecansız
 3509. SÖYKEM: Sempati, sevim, sevimlilik
 3510. SÖYLEM: Anlatım, hitap, hitabet, demeç, izah
 3511. SÖYLENCE: Efsane, mit, destan, lejant
 3512. SÖYÜ: 1- Aşk, sevda 2- Sevinç
 3513. SÖYÜÇEN: 1- Aşık, sevdalı 2- Sevinçli, mutlu
 3514. SÖYÜNDÜK: Sevindik
 3515. SÖZBAY: birlSöz/Bay Söz zengini, hatip, söz cambazı
 3516. SÖZBİR: birlSöz/Bir mecDoğruluk, dürüstlük, söz birliği, sadakat
 3517. SÖZEÇEN: (Sözen)
 3518. SÖZEN: Hatip, konuşmacı
 3519. SÖZER: birlSöz/Er, mert, sözünün eri
 3520. SÖZERİ: birlSöz/Eri, mert, sözünün eri
 3521. SU: 1- Sıvı 2- Asker, er, erat
 3522. SUBAK: Sopa, değnek, cop
 3523. SUBAY: birlSu/Bay 1- Bilgili ve deneyimli asker 2- Hafif süvari, atlı asker 3- Bekar evlenmemiş (Anadolu ve Azerbaycan’da) 4- Çocuksuz, çocuğu olmayan ( Kazak ve Kırgızlarda)
 3524. SUGAY: Aya benzer, ay parçası
 3525. SUĞUNÇAK: Sığınak, sığınılacak yer, sine, bağır
 3526. SUKTA: Sıkıcı, ezici, acı kuvvete sahip
 3527. SULAK: 1- Asker sevk eden, sefere çıkan 2- Sulu, verimli
 3528. SUN: 1- Çağrı, davet 2- İncelik, nezaket 3- Vermek, ihsanda bulunmak
 3529. SUNA: 1- Emsalsiz güzellik 2- Yeşilbaş ördeği
 3530. SUNAK: Adak, kurban
 3531. SUNAR: 1- Davetkar 2- Cömert, abadan
 3532. SUNAYAN: Çığırıcı, davetkar
 3533. SUNÇA: Sunak, adak
 3534. SUNÇAK: Adak, kurban
 3535. SUNGU: Bağış, ihsan, ikram
 3536. SUNGUN: 1- Yetenek, yetenekli 2- Sunulan, adak, hibe
 3537. SUNGUR: 1- Kartal 2- Şahin
 3538. SUNGURCA: Sungur yavrusu, küçük sungur
 3539. SUNKA: Sunak
 3540. SUNKAK: Sunak
 3541. SUNKAR: Sungur
 3542. SUNKUR: Sungur
 3543. SUNTAY: birlSun/Tay
 3544. SUNU: İkram, davet, bağış, armağan
 3545. SUSKUÇAK: Küçük, körpe
 3546. SUSÜ: Sağlık, şifa
 3547. SUTU BOĞDA: Mübarek, Tanrısal, Tanrıdan gelen (Eski dönem Tanrı sıfatlarından)
 3548. SUVAN: Savaşçı, cengaver
 3549. SUVAR: Bolluk, bereket
 3550. SUVAT: 1- Su kanalı 2- Suyun taksim edildiği yer
 3551. SUYUN: (siyun, sevim) Sevimlilik, sempati, niyet
 3552. SUYUNÇUK: 1- Sevinç, sevimlilik 2- Müjde
 3553. SÜÇÜG: (Süçig) Tatlı, lezzetli, hoşa giden
 3554. SÜDÜN: birlSüt/Ün, Soylu, temiz
 3555. SÜLEDİ: Saldırgan, akın yapan, akıncı
 3556. SÜLEK: Saldırgan, akıncı
 3557. SÜLEMİŞ: 1- Akıncı, saldırgan, düşman üzerine asker yollayan 2- İyi silah kullanan, silahşor
 3558. SÜLÜN: Uzun kuyruklu, renkli bir kuş
 3559. SÜNE: Ruh, can
 3560. SÜNGÜ: (Süngük) 1- Kesici ve delici, uzun bıçak 2- Kemik, kemik parçası, kemikle yapılan mızrak 3-Eskiden, mezar başlarına dikilen sırık
 3561. SÜNGÜK: Süngü
 3562. SÜNGÜŞ: Süngü darbesi, süngü hamlesi, süngüleme, savaş
 3563. SÜRÇEK: Yemek, oyun ve eğlence için yapılan, gece toplantısı
 3564. SÜREN: 1- Asker sevk eden, savaşa asker yollayan 2- Haykırış, nara, savaş narası
 3565. SÜRER:Asker sevk eden
 3566. SÜRGİT: 1- Payidar, kalıcı 2- Ulak, postacı
 3567. SÜRÜN: Süs, makyaj, makyaj malzemesi
 3568. SÜSÇEN: Kargı ve kılıç saplamada usta olan kişi
 3569. SÜSMEN: 1- Süslü, süsü ve süslenmeyi seven 2- Tos atan, toslayan
 3570. SÜSÜN: Süslü, işveli, sempatik, çekici
 3571. SÜVERCE: Canan, aşık olunan, maşuka
 3572. SÜYEK: Kemik, soy, sop
 3573. SÜYGEN: Sevgili, canan
 3574. SÜYÜK: Kemik, soy, oymak
 3575. SÜYÜM: 1- Sevim, sempatik 2- Görüş, kanaat
 3576. SÜYÜN: Sevim, sempati
 3577. SÜYÜNÇ: 1- Sevinç,mutluluk 2- Müjde
 3578. SÜYÜNÇÜ: (Süyünç) müjde
 3579. SÜYÜRGE: Toy, şölen, ziyafet
 3580. SÜYÜŞ: Buse, öpücük
 3581. SÜZEM: Diksiyon, söz söyleme ve konuşma ahengi
 3582. SÜZGE: Tarak, çok ince dişli saç tarağı
 3583. SÜZGÜ: 1- Tarak 2- Süzgeç
 3584. SÜZGÜN: 1- Arınmış, süzülmüş 2- Mest, mahmur, kendinden geçmiş 3- Göz alıcı, alımlı
 3585. ŞAD (Şat):1- Ordu komutanı, general 2- Tigin, prens 3- Cesur
 3586. ŞADAPIT: Şad’a bağlı birlik ve beyliklerin genel adı
 3587. ŞAKAR: 1- Şakır, bülbül gibi öter 2- Çakar, cesur
 3588. ŞAKIR: 1- Öter 2- Çakır
 3589. ŞAKRU: Çağrı, mesaj, davet
 3590. ŞAMAN: Kam, baksı
 3591. ŞANÇI: Saplayıcı, iyi ok ve kargı kullanan, silahşor
 3592. ŞANDA: Alçak ve rutubetli yer
 3593. ŞANYU: (Tanyu) Sonsuzluk, genişlik
 3594. ŞARA: (Çara) Ufuk, ufuk çizgisi
 3595. ŞAŞ: 1- Şiş, sivri uçlu, et pişirme aracı 2- Taş 3- Dış kısım, dışarı dışarıda kalan, taşra
 3596. ŞAŞLIK: Şiş, şiş kebabı
 3597. ŞAYBAL: Şımarık, nazlı
 3598. ŞAYLAN (çaylan): Nazik, kibar, neşeli, güler yüzlü
 3599. ŞAYLIĞ: Şeref, onur
 3600. ŞEYBAN: (Şeban, şıban, çıbın, zıbın) Sinek, haşarat
 3601. ŞIMGA: Acele, aceleci
 3602. ŞORAMUN: (Çoramun, çuramun) Ruhlarla ilgilenen, kötü ruhları kovan
 3603. ŞORLAK: Şorul, şorul akan su, çağlayan
 3604. ŞÖLEN: Yalnızca fakir ve kimsesizlere verilen toy, yemek ziyafeti, Bey yemeği
 3605. ŞUMGA: Aceleci, tez kanlı
 3606. ŞURLAK: Çağlayan
 3607. ŞURLAYU: Çağlayan
 3608. ŞÜYÜN: Müjde
 3609. TABAN:1- Tapan, tapınan 2- Temas, dokunma, vurma 3- Dizi, sıra, kafile
 3610. TABAR: 1- Tapan, tapınan 2- Vuran, döven, dövüşçü
 3611. TABGAÇ: 1, Dövüşçü, kavgacı 2- Ulu, saygıdeğer, muhterem 3- Tapıcı,tapınıcı
 3612. TABIN: (Tapın) İbadet
 3613. TABKI: Vicdan
 3614. TABU: (Tapı, tapu) Kutsanmış, kutlu yapılmış, tapılacak duruma getirilmiş
 3615. TABUK: 1- Tabu 2- İnayet, yardım, hizmet
 3616. TABUN: Tapın, ibadet
 3617. TAÇA: Tasarı, kurgu, plan
 3618. TAÇAM: Tasarı, plan, kurgu, senaryo
 3619. TADIK: Tat, lezzet, damak
 3620. TAG: (Tak, tağ, dağ)
 3621. TAGA: 1- Silah 2- Kural, kaide 3- Saygıdeğer, hürmet edilen
 3622. TAGAY: 1- Saygı duyulan kişi 2- Dayı, ana tarafından gelen akraba
 3623. TAGI: 1- Dindar, inançlı 2- Takı, aksesuar
 3624. TAGUK: Tavuk
 3625. TAĞ: Dağ
 3626. TAĞAN: Üç ayak, saç ayağı
 3627. TAĞAŞAR: birlDağ/Aşar mecAzimli, kararlı
 3628. TAĞLUK: Dağlık, dağlık bölge
 3629. TAĞMA: 1- Dağ eteği 2- Elçi, devlet temsilcisi, devlet görevlisi
 3630. TAĞUDAR: 1- Heybetli, dağ gibi 2- Dağıtıcı, yok edici, yıkıcı, şiddetli 3- Kısmet, nasip
 3631. TAKAK: Ucu, ateşli ok
 3632. TAKAY: 1- Dayı, ana tarafından akraba 2- Dolunay
 3633. TAKIĞ: Takı, ziynet, aksesuar, mücevher
 3634. TAKIR: Takı, ziynet
 3635. TAKIŞ: Takı, süs, aksesuar
 3636. TAKİ: Dindar
 3637. TAKSUK: Harika, olağanüstü, anormal
 3638. TALA: 1- İri cüsseli, heybetli 2- Seçkin, güzide
 3639. TALAKAN: Yağmacı, yağmalayan
 3640. TALAN: Yağma, yağmalama, üşüşme, saldırı
 3641. TALAS: 1- At yarışlarındaki, başlangıç ve bitiş çizgisi 2- Fırtına, kum fırtınası 3- Dalga 4- Tartışma, münakaşa
 3642. TALAY: (Taluy, Tulay, Toluy,Tolu) 1- Okyanus, derya, büyük deniz, büyük göl mecUluluk, büyüklük, sonsuzluk 2- Gelecek, ikbal 3- Seçkin,güzide Şamanist gelenekte Deniz ve göllerin kutsal ruhu.
 3643. TALAZ: Dalga
 3644. TALI: Güzide, seçkin
 3645. TALIKU: Seçkin, güzide, beğenilen
 3646. TALIMAN: Seçkin, güzide
 3647. TALKILIÇ: (Dalkılıç) Zırhsız, korumasız
 3648. TALKAN: Kızartılmış tahıl
 3649. TALPIN: Faal, aktif, çalışkan, himmetli
 3650. TALŞIK: İtimat, teminat, güvence
 3651. TAMAN: Duman, sis
 3652. TAMAR: 1- Damla, damlayan 2- Demir, demir cevheri
 3653. TAMGAÇ: Memur, devlet memuru, damgacı, devlet görevlisi
 3654. TAMIŞ: 1- Demiş, söylemiş, bilgili, deneyimli, sözüne değer verilen, sözüne güvenilen 2-Damla
 3655. TAMİR: Temir, demir
 3656. TAMİZ: Damla
 3657. TAMTUK: Büyük ve kuvvetli ateş
 3658. TAMU: (Tamuğ) Yerin dibi, yer altı, cehennem Şamanist gelenekte, kötü kişi ve ruhların, öldükten sonra gittikleri yer
 3659. TAN: (Tang) 1- Gün açımı, gün doğumu, şafak 2- İlginç, acayip, şaşkınlık yaratan 3- Tatlı, tat veren,huzur veren
 3660. TANA: (Dana) dana, iki yaşındaki inek yavrusu
 3661. TANDU: 1- Tan vakti, tan vaktinde doğmuş 2- Alev, alevli büyük ateş
 3662. TANG: 1- Mucize, olağanüstülük 2- Tan vakti 3- Giriş, antre
 3663. TANGAK: Kaygı, endişe
 3664. TANGSUK: Mucize, şaşırtıcı olay, olağanüstülük
 3665. TANGUT: (Tankut) Savaşlarda, mızrak ve tuğların yanına ya da ucuna takılan ipek kumaş, flama
 3666. TANIK: 1- Tanuk, şahit, gözlemci 2- Tanıdık, dost, yaren
 3667. TANIL: Ünlü, meşhur, tanınan
 3668. TANIP: Tanınmış, ünlü
 3669. TANIR: Ünlü, tanınmış
 3670. TANIŞ: 1- Tanınan, bilinen, aşina, tanıdık 2- Danışılan, bilgi ve deneyimine başvurulan, danışman
 3671. TANIŞIK: Yakından tanınan, tanıdık, bildik, dost, yaren
 3672. TANIŞMAN: (Danışman) Tanış, danışılan, bilgili kişi
 3673. TANIT: Tanınacak nitelikte, belirgin, tanınabilen
 3674. TANJU: (Tanyu) Sonsuz genişlik, ululuk,olağanüstülük, mucize gibi Hun imparatorlarının unvanlarından
 3675. TANLA: 1- Şaşılası, ürkütücü, olağanüstü, mucize 2- Suçlayan, yargılayıcı 3- Doğuş, tan vakti
 3676. TANLAĞI: Mucize
 3677. TANMAN: Tan vakti doğan
 3678. TANRIDAĞ: birlTanrı/Dağ “ Tanrı Dağı” Çok eski dönemlerden beri, kutsanarak, Tanrı tarafından yalnızca Türklere tahsis edildiğine inanılan ve halen kutlu kabul edilen sıradağların genel adı
 3679. TANRIKUT: birlTanrı/Kut Tanrısal, Tanrıdan gelen, Tanrının Kutunu üzerinde bulunduran, haşmetli, Hun imparatoru Mete Han’ın unvanı
 3680. TANSIĞ: (Tansık,Tansu) hayret verici, şaşırtıcı, olağanüstü
 3681. TANSU: 1- Tansık, mucize 2- Yadigar, armağan 3- Birleşik
 3682. TANTIK: 1- Çok konuşan, konuşkan 2- Tanıdık, hısım, ahbap
 3683. TANUĞ: Tanı, teşhis, kanıt, tanınan, tanınmaya yol açan
 3684. TANYU: (Tanju) Ulu, ulaşılmaz, hükümran
 3685. TAP: Dilek, istek, umut, yardım ve bunları içine alan beklentilerle dolu inanç
 3686. TAPAĞ: 1- Tapma, tapınma, saygı 2- Görev, iş
 3687. TAPAR: Tapan, seven, uman
 3688. TAPARLU: 1- Mutlu, umutlu 2- Sofu, dindar
 3689. TAPDUK: 1- Çocuğu uzun süre olmayanların, çocuğu olduğunda verdiği adlardan 2- Saygı ve sevgiye layık, saygıdeğer 3- İbadet, tapınma
 3690. TAPI: Tapınma, ibadet
 3691. TAPIK: Önde, önde olan, önde gelen
 3692. TAPIN: Tapınma, umma, beklenti
 3693. TAPINGU: Tapınılacak nitelikte sevilen
 3694. TAPIR: Buluş, yenilik, icat
 3695. TAPKI: Vicdan
 3696. TAPKIR: Ayak altında kalıp, katılaşan toprak
 3697. TAPKUR: Tabur, dizi, topluluk, kafile
 3698. TAPLAK: Rıza, kabul, teyit
 3699. TAPUK: Tapu, Tabu 1- Tapınma, dilek, istek 2- Tabu, kör inanç 3- Hizmet, hizmetli
 3700. TAPUKÇI: (Tapıcı) Saray muhafızı, muhafız askeri
 3701. TAPUKSAK: Saygılı, hürmetli
 3702. TAPUN: Kutsama, kutsal bir varlığa yönelme, beklenti, ibadet
 3703. TAPUNMUŞ: Sofu
 3704. TAR: Dar, darlık, zahmet, sıkıntı
 3705. TARA: Ağaç dallarını budamak için kullanılan bıçak
 3706. TARAGAY: Turgay, tarla kuşu, çayır kuşu
 3707. TARAKA: 1- Tarak, eşme, ayırma aleti 2- Saygı gösteren
 3708. TARAMAN: Tarayıcı,rençber, çiftçi
 3709. TARAN: 1- Geniş arazi, ekinlik, ekin yeri 2- Sınır, hudut
 3710. TARANÇI: 1- Sınır muhafızı 2- Ekinci, rençber
 3711. TARANG: Mevki sahibi, imtiyazlı, saygıdeğer
 3712. TARBAN: Gururlu, mağrur
 3713. TARDU: 1- Öncelikli, imtiyazlı 2- Durdu, duran yaşam Göktürkler dönemi, üst düzey yöneticilere verilen bir unvan
 3714. TARDUŞ: İmtiyazlı
 3715. TARGAN: Savaşlarda, düşmanın geçeceği yollara, onların gidişini ağırlaştırmak ve güçleştirmek için bırakılan, kaya ve kütük parçaları
 3716. TARGUN: Mahçup, sıkılgan
 3717. TARHAN: (Tarkan) İmtiyaz sahibi soylu kişiBu kişiler, vergi vermez, suçları dokuz kereye kadar bağışlanır, kağan ve hanların huzuruna izinsiz girebilirlerdi.
 3718. TARHUN: Güzel kokulu bir yayla çiçeği
 3719. TARIK: Darı, tahıl, ekin
 3720. TARIM: 1- Emek, enerji, zahmet, sıkıntı 2- Ziraat, rençberlik 3- Irmakların küçük kolları
 3721. TARINÇ: Sınır, hudut, uç
 3722. TARING: 1- Derin, derinlik 2- Ziraat
 3723. TARKAN: İmtiyazlı ve soylu kişi (Tarhan)
 3724. TARKANÇ: 1- Öfke, gücenme, rahatsızlık, kızgınlık 2- Darılma, sıkılma
 3725. TARKAT: Bakan, nazır, yönetici, bürokrat
 3726. TARKINÇ: 1- Darılma, darlanma, küsme, küskünlük 2- İsyan, başkaldırma
 3727. TARLIG: 1- Güçlük, darlanma, sıkılma 2- Bahşiş, hediye
 3728. TARTA: Terazi
 3729. TARTAGAN: 1- Tartan, terazi 2- Dağınık, derbeder
 3730. TARTIŞ: Armağan, bağış
 3731. TARUG: 1- Darı, ekin 2- Hediye, bağış
 3732. TASAR: Plan, tasarı, tasarım
 3733. TASIM: Gösteriş, afi
 3734. TAŞ: 1- Dış, dışta olan, görünürde olan 2- Kaya parçası mecSertlik, dayanıklılık
 3735. TAŞAN: Taşmış, dışa vurmuş, coşkun
 3736. TAŞAR: Taşmış, coşkun, ateşli
 3737. TAŞGAN: Taşan, coşan, ateşli
 3738. TAŞGARU: Dışarı, dışarıdan, taşra
 3739. TAŞGIN: Taşmış, dışa vurmuş, coşkulu, ateşli, asabi
 3740. TAŞKI: Dışarıdan, taşralı
 3741. TAŞKIN: Coşkun, ateşli
 3742. TAŞRALU: Dışarıdan, yabancı
 3743. TAŞRIK: Dışarıda, gurbet, gurbetçi, sefere giden.
 3744. TAŞUG: Taşınabilir mal, menkul değer
 3745. TAŞÜREK: birlTaş/Yürek ( Cesur, gözü kara)
 3746. TAT: 1- Yemek, damak 2- Uzak, uzakta, uzaktan, yabancılaşmış 3- Kılıç pası, paslı kılıç
 3747. TATAR: 1- Uzakta kalmış, yabancılaşmış 2- Çayırlık, mera 3- Kent dışında yaşayan
 3748. TATAŞ: (Dadaş) 1- Yakın dost, yaren, arkadaş 2- Uzakta kalmış, aynı uzaklığı paylaşan
 3749. TATIG: Tatlı, hoş
 3750. TATIR: Çayırlık, otlak, mera
 3751. TATLI: Tatlı veren, hoşa giden mecGüler yüzlü, sevimli, cana yakın
 3752. TATU: 1- Barış, sulh 2-Uzağı gören, uzak görüşlü 3- Bakıcı, eğitici 4- Tatlı, tat veren 5- Yaratılış, fıtrat
 3753. TAV: 1- Hız, devinim, çeviklik, koşu, davranmak, harekete geçmek2- Dağ
 3754. TAVAR: Hızlı hareket eden, hızlı davranan.
 3755. TAVGAÇ: 1- Hızlı koşan, hızlı davranan, atik 2- Çekici, cezbedici
 3756. TAVIŞGAN: Tavşan
 3757. TAVLI: 1- Hızlı, atik 2- Dağlı
 3758. TAY: 1- Dayak, dayanak, dayanılacak nesne 2- Soy, asalet, soyluluk unvanı 3- Ululuk, büyüklük,çokluk 4- Mevki, yer, bölge 5- Ananın erkek kardeşi, dayı 6- Süt emen at yavrusu
 3759. TAYAK: Baston, değnek, dayanılacak nesne.
 3760. TAYANÇ: 1- Dayanç, dayanak 2- Hami, koruyucu, sırdaş, güvenilen kişi
 3761. TAYANÇI: Danışman, memur. Uygurlar döneminde, küçük dereceli memur unvanlarından
 3762. TAYANG: Dayak, dayanak, destek, dayanak
 3763. TAYANGU: Danışman, aracı, sıra dışıHan ve kağanların danışmanlarına verilen bir unvan
 3764. TAYCU: 1- Hami, destekçi, koruyucu 2- Soylu, seçkin 3- Tay sahibi,tay eğiticisi
 3765. TAYEÇE: birlTay/Eçe..Soylu, saygıdeğer hanım(Teyze, sözcüğünün buradan geldiğini söyleyen dilciler var.)
 3766. TAYGA: 1- Kavak, çam, söğüt karışımı ormanlık bölge 2- yoğurtlu sebze çorbası
 3767. TAYGAN: 1- Karışık ağaçlı orman 2- Dayanak, destek
 3768. TAYGANA: Kaygan, kayıcı
 3769. TAYGUN: Yavru, çocuk, torun
 3770. TAYGUR: Kayan, kızakla kayan
 3771. TAYIK: Kibar ve nazik genç
 3772. TAYLAN: 1- Beyefendi, centilmen 2- Yakışıklı, heybetli 3- Düzgün ve etkileyici konuşan
 3773. TAYŞI: 1- Mürşit, yol gösteren 2- Hami, koruyucu
 3774. TEBER: Balta, baltalı mızrak
 3775. TECİMEN: İdareli, ekonomist
 3776. TECİMER: Ekonomist, hesaplı
 3777. TEDAN: Tutan, zapt eden, zabit
 3778. TEDİK: (Tetik) 1- Usta, becerikli, bilgili 2- Öğüt, nasihat
 3779. TEGEN: (Değen) Değerli, karşılığı olan
 3780. TEGİN: Tigin, prens, şehzade, bey oğluGöktürkler döneminde, vali unvanı olarak da kullanılmıştır.
 3781. TEGİNEK: Değnek, baston
 3782. TEGİR: 1- Değer, kıymet, paha 2- Hücum, taarruz 3- Ulaşım, ulaşma
 3783. TEGİŞ: 1- Değişim, değişme 2- Dövüş, temas, çarpışma, hücum
 3784. TEGRE: Daire, çevre, civar, etraf
 3785. TEGREK: 1- Değer, kıymet 2- Tekerlek, değirmi, yuvarlak
 3786. TEĞME: Değme, seçkin, farklı
 3787. TEKER: 1- Değer, kıymet 2- Çevre, yöre, daire 3- Saldırgan, mütecaviz
 3788. TEKEŞ: Döğüş, değiş, temas, savaş, savaşçı
 3789. TEKİN: 1- İyi, güzel, biricik, emsalsiz, uğurlu, uygun 2- Rahat, güvenli,güvenilir, 3- Tigin, prens, bey oğlu 4- Tabi, bağlı, kul, köle 5- Boş, ıssız, toplumdan uzak kişi 6- Saldırgan
 3790. TEKİNİK: Güvenilir, iyi, münasip, uygun
 3791. TEKİR: 1- Değer, kıymet, paha 2- kara benli, kara çizgili 3- Hücum, saldırı, saldırganlık
 3792. TELA: 1- Delici, delen 2- Tolu, olgun, bilge 3- Armağan, adak, sungu
 3793. TELEK: Armağan, sungu
 3794. TEMİR: Demir
 3795. TEMİR YALUP: birlDemir/Yalup ...demirci ustası, silah yapımcısı
 3796. TEMİRÇAL: birlTemir/Çal ( kılıç darbesi, kılıç vuruşu)
 3797. TEMİREN: Ok başlığı, okun ucundaki sivri ve delici demir parçası
 3798. TEMİRHAN: birlTemir/Han Eski dönem, “ Madenlerin kutlu ruhu”
 3799. TEMİRKIRAN: birlTemir/Kıran mecAcı kuvvet, acı kuvvete sahip kişi
 3800. TEMİŞ: Demiş, söylemiş, bilgin, deneyimli
 3801. TEMÜGE: (Temürge) demir, nüvesi
 3802. TEMÜRKAZUK: birlTemir/Kazık Kutup yıldızı
 3803. TENBE: At koşumu, koşum takımı
 3804. TENEKUR: Boraks madeni
 3805. TENGİZ: Deniz
 3806. TENİK: Azim, kararlılık
 3807. TENŞİ: Eşit, adil, adaletli
 3808. TEOMAN: Sis, duman, tuman
 3809. TEPE: 1- Uç, sınır, doruk, yükseklik, yüksek yer 2- Yığın, kütle 3- Bir nesnenin sivri ucu
 3810. TEREÇE: İnce, narin, zarif
 3811. TEREK: Siper, koruyucu
 3812. TEREKEME: Siper, siperlik, sütre
 3813. TERİLGEN: Diri, canlı, hazır, tetik, tetikte
 3814. TERİLGENBUDUN: birlTerilgen/Budun Devletin çekirdeğini oluşturan boy merkez halk Devletin, temel, ulusal askeri gücü
 3815. TERİM: 1- Bilim, sanat, bilim ve sanat erbabı 2- Emek, alın teri, zahmet 3- soyluluk, şeref, onur,nurlu 4- toplantı, dernek 5- Han soyundan gelen kızlara verilen bir soyluluk unvanı
 3816. TERİŞ: Derleme, toparlama, birleştirme, birleştirici, derleyip toparlayıcı
 3817. TERKEN: 1- Süs oku, süslü ok 2- Savaş arabası 3- Soylu, soyluluk unvanı
 3818. TERNEK: Dernek, toplantı
 3819. TESİYEMİ TANYU: (Ululuğun sınırı olmayan, en ulu )
 3820. TETİK: 1- Uyanık, hazır 2- Becerikli, mahir
 3821. TEYENG: Sincap
 3822. TEYMUR: Demir
 3823. TEZ: 1- Hızlı, ivedi, hızlılık 2- Kaçma, ürkme, ürküntü 3- Şiddet, şiddetli
 3824. TEZME:Çabuk kızan, canı ağzında, kızıp çekip giden
 3825. TEZÜREK: birlTez/Yürek Heyecanlı, ateşli
 3826. TIBIK: Sakin, asude
 3827. TILSIM: Büyü, efsun, sihir
 3828. TIN: (Tin) Ruh, can, nefes
 3829. TINGI: 1- Tin, can, yaşam 2- Kulağa gelen ses, ses dinleme (Tınlama)
 3830. TINGLAK: Efendi, söz dinleyen
 3831. TINGLAR: Dinler, hürmetkar
 3832. TINGLATUR: Sözü dinlenen, sözü geçer
 3833. TINGLAYU: Munis, söz dinleyen
 3834. TINGLIĞ: Canlı, diri
 3835. TINI: 1- Ruhsal, ruhla ilgili 2- İnanç, iman 3- Tıngırtı, kulağa gelen ses
 3836. TİGİN: Prens, şehzade, han oğlu, bey oğlu
 3837. TİGREK: Çevre, daire
 3838. TİKE: Parça, bölüm, lokma, tıkım
 3839. TİKEN: Dikili, dik, dikmiş
 3840. TİKİM: Parça, lokma
 3841. TİLBE: Dilek, dilenen şey, murat
 3842. TİLBİ: Dilek
 3843. TİLEK: Murat, istek, dilek
 3844. TİLKİ: Tilki, kürkü için avlanan hayvan
 3845. TİLMAÇ: Çevirmen, tercüman
 3846. TİLMEN: (Dilmen) Konuşkan, hatip, çenebaz
 3847. TİLTAY: Etken, amil, neden
 3848. TİLUN: Dolun, tolun, dolu, tam, eksiksiz, kusursuz
 3849. TİMAGUR: Merhametli, vicdanlı
 3850. TİMUÇİN: (Temuçin, temurçin, timurçine) Çengiz Kaan’ın ilk adıAncak doğrusu, Timurçin’dirDemir ucu, sivri demir anlamındadır.
 3851. TİMUR: Demir
 3852. TİMUR KÜRKAN: birlTimur/Kürkan Türk dünyasının en ünlü simalarındanYalnızca Türk tarihi değil, dünya tarihinin de başta gelen liderlerindenÇengiz Kaan’dan sonra, dünyanın ikinci büyük fatihiYaşamı hep çetin mücadelelerle geçmiş, koca bir imparatorluğu adeta yoktan var etmiştirKürkan (Damat) lakabını, evliliğinin ilk yıllarında, kayın eçesi olan Buhara Emir’ in himayesinde oluşu nedeniyle almış, daha sonraları,İranlılar ona “ Timurleng”, Otmanlılar “ Aksak Timur” lakabını takmışlardırBu ulu kişi zamanında,Türk dünyası üçüncü ve son kez olarak, tek devlet çatısı altında toplanmış, “ Birleşik Türk devletleri” ideali, bu ulu kişinin döneminde son kez gerçek olmuştur.
 3853. TİN: 1- Can, ruh, öz 2- Soluk, nefes, yel 3- Dinmiş, dingin, sakin, bitik 4- Gök, göksel, Tanrısal
 3854. TİRGEÇ: Diri, canlı, dirilik veren
 3855. TİRİG: Diri, canlı, güçlü
 3856. TİRİGLİĞ: Dirlik, yaşam, geçim
 3857. TİRİL: 1- Can, ruh, yaşam 2- Dirilik, canlılık, derlenip toparlanma 3- Derlenme, derleniş
 3858. TİRİM: Yaşam, geçim, hayat yolu
 3859. TİRKİŞ: Kervan, kafile
 3860. TOGA: 1- Doğa, tabiat, hilkat, yaratılış, huy 2- Kalın, katı, yoğun, doymuş 3- Usul, yordam, teamül
 3861. TOGAY: 1- Toga 2- Dolunay 3- Koruluk, küçük orman
 3862. TOGU: 1- Doğu, doğuş 2- Vuruş, darbe
 3863. TOĞAÇ: (tokaç) Topuz, çamaşır yıkarken kullanılan tahta topuz
 3864. TOĞAN: 1- Doğan, doğan kuşu 2- Canlı, doğmuş olan, yaşayan
 3865. TOĞMA: 1- Dokuma, dokumadan yapılan giysi 2- Yerli, yerli halktan olan kişi
 3866. TOĞMAK: (Tokmak)
 3867. TOĞMUŞ: Doğmuş, ortaya çıkmış, canlı, yaşayan
 3868. TOĞRUL: 1- Tuğrul 2- Doğrulmak, ayağa kalkmak
 3869. TOĞRULÇA: Doğan kuşu, doğan yavrusu
 3870. TOĞSIK: Doğuş, doğum, ortaya çıkış
 3871. TOĞUL: 1- Doğulu, doğudan 2- Doğum, doğuş, ortaya çıkış
 3872. TOĞULGA: Tolga, tulga, savaş başlığı, miğfer
 3873. TOK: 1- İrilik, katılık, dayanıklılık, yoğunluk 2- Vuruş, darbe, dövüş, savaş 3- Yol, yöntem, yordam
 3874. TOKA: 1- Tok, sert, katı 2- Usul, yol, yordam, teamül 3- Dövüş, vuruş, vuruşma, 4- Huy, hilkat,yaratılış
 3875. TOKAÇ: (Togaç) Topuz, çamaşır topuzu
 3876. TOKALIG: Tokluk, katılık, sertlik
 3877. TOKAY: 1- dolunay 2- Dere kenarlarında yetişen bir çiçek, çalı
 3878. TOKLU: 1- Yol, yordam, bilen, bilge 2- Bir yaşını geçmiş kuzu 3- İri, dolgun, besili
 3879. TOKMAK: Vurma, ezme, dövme aracı Kalın, geniş, ağaçtan yapılmış çekiç
 3880. TOKOL: Kuma, ikinci hanım
 3881. TOKTA: 1- Durma, yaşama, direnç, dayanıklılık 2- Tedbir, tedbirlilik
 3882. TOKTAK: Tedbir, tedbirli, temkinli
 3883. TOKTAMIŞ: Durucu, kalıcı, dirençli, dayanıklı, uzun ömürlü, dirayetli
 3884. TOKTAR: Dayanıklı, dirayetli, uzun ömürlü
 3885. TOKU: 1- Doğu 2- Dövüş, temas, savaş
 3886. TOKUM: 1- Doğum, doğuş 2- Yaşam, direnç, dayanıklılık
 3887. TOKUMAK: Tokmak
 3888. TOKUR: 1- Gözü pek, cesur 2- Dokur, dokumacı
 3889. TOKURGAK: Dokuma aleti, dokuma tezgahı
 3890. TOKUŞ: 1- Dövüş, savaş, vuruşma 2- Doğuş, direnç, yaşam, dirayet
 3891. TOKUZ: 1- Dokuz sayısı (..Türklerin uğurlu ve kutlu saydıkları sayılardan) 2- sıkça ve kalınca dokunmuş bir kumaş
 3892. TOLAN: Eşsiz, emsalsiz
 3893. TOLAY: Bir tavşan türü
 3894. TOLDI: Doldu, dolu, doluluk, bütünlük, olgunluk, irilik, bilgelik, erginlik
 3895. TOLDIKORGAN: Anıt, lahit, abide
 3896. TOLGA: Miğfer, çelik başlık
 3897. TOLGAN: 1- Dolgun, iri, dolu 2- Acı, üzüntü, inleme
 3898. TOLKAN: Dolgun
 3899. TOLMIŞ: Dolmuş, dolu, olgun, bilge
 3900. TOLU: 1- Dolu, olgun, kamil, yetkin, usta 2- İçki, içki kadehi, içki ile dolu kadeh 3- Seçkin, güzide
 3901. TOLUHAN: birlTolu/Han Arap işgalleri sırasında, onlara karşı direniş örgütleyen ve çeşitli savaşlara giren bir bey
 3902. TOLUK: 1- Dolu, olgun, yetkin, bilge 2- Tuluk, tulum
 3903. TOLUM: 1- Silah, savaş aleti 2- Olgun, dolgun
 3904. TOLUN: Dolu, tam, bütün, eksiksiz, kusursuz, olgunlaşmış
 3905. TOMAN: Duman,sis
 3906. TOMBAY: Manda, camış
 3907. TOMRİS: (Tomris Hatun) 1-Demir ucu 2- Demir sesi3- Demirin özü, nüvesi.4- Bereket, bolluk,uğur. T..Türk tarihinin ünlü simalarındanSakalar devletinin katun’u (kraliçesi) (İran – Turan savaşları sırasında, zalimliğiyle ünlü, Pers kralı Hüsrev’in, Türk topraklarını işgal etmesine karşın yapılan savaşta büyük kahramanlıklar göstererek, onu yenmiş, başını kesip kan dolu bir fıçıya atarak, “Hayatın boyunca kana doymadın, kan döküp kan içtinBen de sana yakışanı yapıp, seni bundan mahrum etmeyeceğim.” diyen ulu kişi.)
 3908. TON: Don, giyim, giysi, elbise
 3909. TONA: Giyimli, varlıklı, yakışıklı
 3910. TONAT: Donat, cömert, eli açık, aç doyuran – çıplak giydiren.
 3911. TONATMIŞ: Giydirmiş, hayır hasenatta bulunmuş, cömert ve eli açık.
 3912. TONGA: Kaplan, Asya kaplanı.
 3913. TONGUZ: Domuz
 3914. TONKA: 1- Tunga , kaplan 2- iri,büyük,gösterişli
 3915. TONLU: Giyimli,şık,zengin,varlıklı
 3916. TONSUZ: Yoksul
 3917. TONYUKUK: (Tanyu/Kök,gök) Sonsuzluk ve genişlik,bilgelik ve deneyimlilik.
 3918. TOP: Yığın, topluluk, bütünlük, erk
 3919. TOPAÇ: 1- Top gibi, toparlak, dolgun 2-İbrik 3- Sepet, sele
 3920. TOPAK: Topluca, toplanmış, yığın
 3921. TOPRAK:0Yer, yurt, arazi
 3922. TOPURGAN: Ayak basıldığında toz çıkaran, yumuşak toprak
 3923. TOPUZ: Toplanıp, kurutulmuş, katılaşmış, topluca ve katıcaSilah, dövme ve ezme aracı
 3924. TOR: 1- Mevki, mertebe, şeref, şereflilik 2- Türeme, doğma, soy, gelişme, yayılma 3- Ağ, tuzak 4-Giysi 5- Evlat, çocuk, nesil 6- Zayıflık, incelik, hamlık
 3925. TORAMAN: 1- Fahri, onursal, şerefli 2- Kaba, yetişmemiş, acemi 3- İri, dolgun, heybetli
 3926. Toran: Turan, duran, yaşayan, dirençli
 3927. TORÇUK: Kozalak
 3928. TORKU: İpekli kumaş
 3929. TORLAK: 1- Eğitilmemiş at 2- Çırak, acemi, ham
 3930. TORMIŞ: Durmuş, yaşayan, yaşar, yaşam
 3931. TORMU: Yaşam süresi, yaşam
 3932. TORU: 1- Duruş, yaşam 2- Bolluk, bereket, fazlalık 3- Doru, doru renk
 3933. TORUG: Doruk, Doru renk
 3934. TORUK: 1- Doruk, zirve 2-İnce, zayıf, ham, olmamış
 3935. TORUM: 1- Aygır, aygır yavrusu 2- Kul, köle, muti, bağlı 3- Deve yavrusu
 3936. TORUN: 1- Evladın, evladı 2- Sevgili, biricik, çok sevilen 3- Acemi, ham, yetişmek üzere olan 4-Genç boğa
 3937. TOSUN: 1- Genç boğa, 2- Tos atan, tos vuran, azgın, azmış, saldırgan
 3938. TOY: 1- Şölen, yemekli eğlence, düğün dernek 2- Em, ilaç, doyum, doyumluluk 3- Ordu, ordu birliği 4- Çamur bataklık 5- Doğan türü bir avcı kuş 6- Genç, gençlik, acemilik, çıraklık
 3939. TOYAK: 1- Atlara giydirilen savaş zırhı 2- Tırnak, at tırnağı
 3940. TOYAN: Toy sahibi, toy veren kişi
 3941. TOYGA: 1- Toy sahibi, toy veren kişi, 2- Toylarda yapılan çorba, ayranlı çorba
 3942. TOYGAN: 1- Kurultay üyesi 2- Bir kuş türü 3- Genç, taze
 3943. TOYGAR: Tarla kuşu, çayır kuşu
 3944. TOYGUN: 1- Genç, taze, deneyimsiz 2- Doymuş
 3945. TOYGUR: Doymuş, gözü tok, olmuş, olgun
 3946. TOYLAK: 1- Toy yeri, toy yapılan yer 2- Karargah, ordunun toplandığı yer.
 3947. TOYLUK: Toy yeri, Toy yapılan yer
 3948. TOYMADUK: 1- Özlenen, özlemi duyulan 2- Hırslı, doyumsuz
 3949. TOYMAGUR: İştahlı, obur
 3950. TOYTİMUR: Ermiş, keramet sahibi, Şaman büyüğü, kam, rahip
 3951. TOZUN: 1- Tosun 2- Düzen, uyumluluk
 3952. TÖGİ: Cömert , eli açık
 3953. TÖGÜN: Çekici, yakışıklı
 3954. TÖKMEN: Çekici, yakışıklı
 3955. TÖKÜ: Eli açık, cömert, müsrif
 3956. TÖKÜŞ: Düğüş, savaş, vuruşma
 3957. TÖLEÇ: Ücret, yevmiye
 3958. TÖLEGEN: Olgun, kamil, yetişkin
 3959. TÖLEK: 1-Ücret, yevmiye 2- Sükunet, sakinlik
 3960. TÖLİS: Bölük, bölünmüş
 3961. TÖLÜK: Tuluk, tulum
 3962. TÖR: 1- Türemek, çoğalmak, yaratılış 2- Makam, mevki, onur yeri, şerefli yer 3- Usul, kural, teamül
 3963. TÖRE: 1- Düzen, gelenek, usul, teamül, geleneksel hukuk 2- Türeyiş,yaşayış, çoğalma, yaratılış
 3964. TÖRELİ: Töresi olan, töreye bağlı, geleneklerine bağlı
 3965. TÖREMEN: Görgülü, töreye bağlı
 3966. TÖREN: 1- Töreye uygun yapılan, töre gereği yapılan, merasim 2- Soylu, necip, seçkin
 3967. TÖRKİN: Kök, menşe, dip, soy
 3968. TÖRÜ: 1- Yasa, devlet düzeni 2- Türeyiş, yaratılış
 3969. TÖRÜCE: Töreye ve yasaya uygun
 3970. TÖRÜİÇİ: Töreye uygun
 3971. TÖRÜLÜG: Töreye bağlılık, Töre bilgisi, Töre uygulaması
 3972. TÖRÜM: 1- Türeyiş, yaratılış 2- Töreye bağlılık
 3973. TÖRÜMÇÜ: Töreye bağlı, soyuna bağlı
 3974. TÖRÜN: 1- Soylu, soyluluk 2- Tören, merasim, ihtiram
 3975. TÖRÜTGEN: Yaratıcı, yaratan, halik
 3976. TÖŞTÜK: Düş, rüya
 3977. TÖZ: Kök, dip, temel, cevher, öz
 3978. TÖZLÜK: Öz, esas, asıl, kök, köklü, özlü
 3979. TÖZÜN: Soylu, temeli sağlam, köklü
 3980. TUNAY: Evlatlık kız çocuğu
 3981. TUDUN: (Tutun) 1- Tutunma, bağlılık, sadakat 2- Destek, güvence, tutunulacak nesne Hazar kağanlığı döneminde kullanılan “ vali “ unvanlarından
 3982. TUGAN: Doğan
 3983. TUGANA: Özel ok (İçi oyulmuş, içinde evrak gizlenen ok)
 3984. TUGAN: 1- Küçük ırmak, çay, akarsu 2- Togay
 3985. TUĞ: Sancağın tepesine takılan at kuyruğu, kıldan yapılan flama, Uğur ve Kut işareti olarak kullanılır olmasına karşın, bundan daha çok savaş isteği, başkaldırı ve isyan sembolü olarak kullanılmıştır2- Tıkaç,kapak, bent, set
 3986. TUĞANÇI: Doğancı, doğan terbiyecisi, doğan eğitmeni, doğan yetiştiricisi
 3987. TUĞCU: 1- Tuğ taşıyan kişi, alemdar 2- İsyancı, isyankar
 3988. TUĞÇE: Küçük tuğ, tuğcuk
 3989. TUĞLU: Tuğ sahibi, kutlu, uğurlu
 3990. TUĞLUK: Tuğlu, tuğu olan, tuğ taşıyan
 3991. TUĞMA: 1- Doğmuş, ortaya çıkan, boy gösteren 2- Tuğ kaldıran, isyankar
 3992. TUĞRUL: 1- Doğan kuşu, bir doğan türü 2- doğru, doğrulmuş, dik- ayakta 3- Türk mitolojisinde, adı geçen, yarı insan, yarı kuş.
 3993. TUĞSAVUL: birlTu/Savul Eski dönemlerde, ordu içinde tuğ taşıyan ve onu koruyup, önde tutmakla görevi olan kişilere verilen ad.
 3994. TULA: 1- Tolu, dolu, olgun 2- Ayna
 3995. TULAN: Dolu, olgun, kamil
 3996. TULAY: 1- Talay, taluy, okyanus, deniz 2- Ayna 3- Dolu, dolgun, olgun
 3997. TULGA: Tolga, miğfer
 3998. TULGAR: 1- Azim, kararlılık, inanç, güvenç 2- Gösteriş, heybet, heybetlilik
 3999. TULGAY: Tuga, Tolga, miğfer
 4000. TULİ: 1- Dolu, olgun, kamil 2- Ayna
 4001. TULKİ: Tilki
 4002. TULTAG: Sakin, kendinden emin
 4003. TULU: 1- Dolu, ergin, olgun 2- Ayna
 4004. TULUK: 1- Dolu, olgun, bilge 2- yayık, çömlek
 4005. TULUN: 1- Tolun, dolu 2- Çene kemiği
 4006. TUMA: Yeğen, kuzen
 4007. TUMAÇI: Erkek kuzen, (Amca, hala, dayı, teyze çocuğu)
 4008. TUMAÇIM: Kız kuzen
 4009. TUMAĞAN: 1- Nilüfer çiçeği 2- Duman, sis
 4010. TUMAN: Duman, sis
 4011. TUMAY: Sessiz, sakin, kendi halinde
 4012. TUMGAN: Tuman, sis
 4013. TUMRUL: Dumrul, Demir ucu
 4014. TUNA: (Tona) Varlıklı, zengin, gösterişli, ihtişamlı
 4015. TUNÇ: Bronz, Bakır, kalay karışımı
 4016. TUNG: Nüfus sahibi, kudretli, muktedir
 4017. TUNGA: 1- Kaplan, Asya kaplanı 2- Kudret, ihtişam, fevkaladelik
 4018. TUNGUÇ: Çocuk, evlat, evlatlık
 4019. TUNGUT: Evlatlık
 4020. TUNUÇ: Tunç
 4021. TUR: 1- Durmak, yaşam, canlılık 2- İrade, istek, yargı
 4022. TURA: 1- Dura, durak, ev, mekan 2- Deriden örülen kamçı 3- Sibirya bölgesinin eski adı
 4023. TURAK: 1- Durulan yer, yaşanılan yer, mekan 2- Yaşam, ömür
 4024. TURAL: Durma, yaşama, ömür
 4025. TURAM: Olgunluk, kemal
 4026. TURAMUN: 1- Evcil, evcimen 2- Onurlu, onuruna düşkün
 4027. TURAN: Duran, yaşayan, ömür, ömürlü, yaşama direnci (Çocukları sık ölen ailelerin, uzun ömür ve kalıcılık dileklerini içeren adlardan.
 4028. TURÇAK: Filiz, fidan
 4029. TURÇİK: 1- Durucu, kalıcı, uzun ömürlü 2- Fidan
 4030. TURDU: Durdu, sağ, salim, yaşar, yaşayan, kalıcı, ömürlü
 4031. TURGAK: Bekçi, muhafız, koruyucu
 4032. TURGAN: Duran, ömürlü
 4033. TURGAY: 1- Tarla kuşu, serçe 2- Türk/Ay
 4034. TURGUT: (Turagut) 1- Ömürlü, durucu, uzun yaşamlı 2- Belde, mekan mesken, yaşanılan yer
 4035. TURKAK: Nöbetçi, bekçi
 4036. TURKU: Ateşli, heyecanlı
 4037. TURKUAZ:Rengi mavi ile (Türk mavisi) özdeş olmuş bir süs taşı
 4038. TURMUŞ: Ömür, yaşam, uzun ömürlülük (çocukları sık ölen ailelerin kullandıkları adlardan)
 4039. TURNA: Leylek türü, iri ve geniş kanatlı bir kuş
 4040. TURSUN: Dursun, Durdu, duran, durmuş vbyaşam, ömür, uzun ömür
 4041. TURŞAK : Filiz, sürgün
 4042. TURU: 1- Duru, saf, arık 2- Duran, yaşayan, ömürlü 3- Durgun,sakin
 4043. TURUM: 1- Yaşam, ömür 2- Sükunet, durgunluk
 4044. TURUMTAY: 1- Turum/Tay 2- Doğan türü, avcı bir kuş
 4045. TURUŞKAN: Dayanıklı, metanetli, dirençli, uzun ömürlü
 4046. TURUT: 1- Yer, yurt, durulan, yaşanılan yer 2- Ömür, yaşam
 4047. TUSİT: Göğün ötesi Şamanist gelenekte, ulu ruhların gittiği yerGöğün katlarından
 4048. TUSKAN: Akraba, yakın, hısım
 4049. TUŞGÜL: İşaret, iz, nişan
 4050. TUT: 1- Yakalayış, kavrayış, saklayış 2- Vuruşma, vuruş, yenme, ezme, koparma 3- Ordu, ordugah 4- Kılıç ve benzeri silahların üzerindeki kir, pas
 4051. TUTA: Bahşiş, armağan
 4052. TUTAÇ: Komşu, yakın, dost
 4053. TUTAÇI: Komşu, yakın
 4054. TUTAK: 1- Silah kabzası 2- Saldırı, hücum, taarruz 3- Evlatlık
 4055. TUTAM: Demet, buket, deste
 4056. TUTAN: Elinde bulunduran, yönetimi altında bulunduran
 4057. TUTAR: Tutucu, hükmedici
 4058. TUTAŞ: 1- Küçük hanım, evin en küçük kızı 2- Bekar, bakire kız 3- Komşu
 4059. TUTGAK: 1- İnilti, inleyiş, hüzün 2- Geceleri keşfe çıkan savaş birliği
 4060. TUTGAN: Tutucu, fanatik
 4061. TUTGUÇ: kahvaltı, kuşluk vakti yenen yemek
 4062. TUTGUN: Tutsak, esir, hapis,tutulu, tutulmuş, bağlanmış
 4063. TUTKU: Kapama, ele geçirme, bağlama, bağlanma
 4064. TUTGUK: Esir, hapis, tutsak
 4065. TUTNAK: Destek, arka
 4066. TUTNUK: Tutunulacak nesne, dayak, arka,destek
 4067. TUTSU: 1- Vasiyet, öğüt, nasihat 2- Bağımlılık
 4068. TUTSUK: Öğüt, nasihat, vasiyet
 4069. TUTU: Esir, tutsak, rehine 2- Çekici, cazip, güzel 3- Tutuş, savaş, dövüş 4- Ağırbaşlı,utangaç 5- Yiğit, batur, dövüşçü 6- Bakan, nazır, vali
 4070. TUTUG: Vali, askeri vali Göktürkler döneminde kullanılan askeri unvanlardan
 4071. TUTUK: 1- Dövüş, savaş, savaşçı 2- Devlet görevlisi, devlete bağlı 3- Evlatlık 4- Büyü, sihir 5-Tutsak, esir, tutulmuş, rehin
 4072. TUTUN: Tutunulacak nesne, destek, arka, güvence
 4073. TUTUNÇ: 1- Evlat, oğul, uşak 2- Tutunulacak nesne, güvence
 4074. TUTUNGU: Öğüt, nasihat, vasiyet
 4075. TUTURGAN: Öğüt, nasihat, vasiyet
 4076. TUTURGU: Öğüt, nasihat, akılda tutulan
 4077. TUTUŞ: 1- Dövüş, savaş 2- Zapt etmek, egemenlik kurmak 3- bağlılık, sadakat 4- Orduyu ve devleti düzene sokmak
 4078. TUTUŞUK: Demet, çiçek demeti,buket Çengiz Kaan’ın Uygur kökenli danışmanı, oğullarının eğitmen ve atabeyi bu ulu kişi, imparatorluğun resmi dilinin “Türkçe” oluşunda ve Türk kültürünün egemen kılınmasında, önemli etken olmuştur.
 4079. TUYAK: 1- Dayak, destek, değnek 2- Duyan, işiten, işitici, dikkatli, uyanık
 4080. TUYAN: Duyan, işiten
 4081. TUYGU: Duygu, his duyumu
 4082. TUYGUN: Doğan türü bir avcı kuş
 4083. TUYUK: Dayak, destek, arka
 4084. TUYUN: Saygın, muteber
 4085. TUZGU: Yemek, yoldan geçenlere verilen yemek
 4086. TUZAK: Sevgili,sevgili için söylenen söz
 4087. TUZAĞI: Sevgili, aşık, maşuka
 4088. TUZGUN: Armağan, sunu, bahşiş
 4089. TÜBE: 1- Tepe, yüksek yer 2- Siper, sütre
 4090. TÜBEK: Tübe, tepe
 4091. TÜGÜN: 1- Düğün, bağlılık 2- bahşiş, hediye
 4092. TÜGÜZ: Düz, tam, eksiksiz, mükemmel
 4093. TÜKEL: 1- Tüy, saç, kıl 2- Dik, dikili Türk mitolojisinde, ağaçtan doğduğuna inanılan kişi
 4094. TÜKÜN: 1- Düğün, dernek, toplantı 2- Bahşiş, armağan
 4095. TÜLEK: 1- Zeki, kurnaz, fettan 2- Tüylü, kıllı
 4096. TÜLGÜ: Alaca, renkli bir karga türü
 4097. TÜLİN: 1- Ayna 2- Ayın çevresindeki ışık halesi
 4098. TÜLÜ: 1- Rica, yakarış 2- Düş, rüya
 4099. TÜLÜŞ: Ücret, değer, emeğin karşılığı alınan karşılık
 4100. TÜMEN: 1- Duman, duman, sis 2- On bin sayısının askeri terminolojideki kullanılışı
 4101. TÜN: Gece
 4102. TÜNBAY: birlTün/Bay ( Kazak ve Kırgızlarda, yatak, şilte)
 4103. TÜNEK: Gece kalınan yer
 4104. TÜNG: 1- Gece, gece karanlığı 2- Olağanüstülük, fevkaladelik
 4105. TÜNKÜR: Peri, melek
 4106. TÜR: Soy, kök, orjin, çeşit, kan, damar, doğuş, yaratılış, oluş
 4107. TÜRE: 1- Töre 2- Tigin, prens, şehzade
 4108. TÜREL: Türeli, töreye bağlı, töresel, hukuk, hukuki, hukuka uygun
 4109. TÜRELİ: Türe sahibi, töreye bağlı, hukuka bağlı
 4110. TÜREMEN: Töreye bağlı, töreye göre yaşayan
 4111. TÜRENER: Töreye bağlı, töre sahibi
 4112. TÜRETGEN: Yaratıcı, mucit, üretken
 4113. TÜRK: Bu kutlu ad, birçok anlamları içinde barındırırTüreyiş, doğuş, güç, erk, soy, döl, çoğalma, düzen vb( Birçok dilbilimci, değişik anlatımlar yapıyormuş gibi görünseler de aslında tek bir şey vardır ortadaO da Töreli, Töreye bağlı, Töreye göre olmuş, Töre ile özdeş, iyilik, güzellik, doğruluk ve düzenlilik içinde yaşayan, bunun için gerektiğinde, mayasından gelen güç ve erkini kullanan kişi ya da kişiler topluluğu, anlamlarını net bir biçimde içinde barındırıyor olması.)
 4114. TÜRK BİLGE KAĞAN: (Orhun anıtlarında, Bilge kağan kendini böyle tanıtır.)
 4115. TÜRKÜ: Türk dilinde söylenen, melodi
 4116. TÜRÜ: Dürülmüş, derli, toplu, düzenli
 4117. TÜRÜNG: Aktif, faal, çalışkan
 4118. TÜŞ: Düş, rüya
 4119. TÜŞTEMİZ: birlTüş/Temiz
 4120. TÜTSÜ: Güzel kokulu ot yakarak ortaya çıkarılan koku
 4121. TÜTSÜK: 1- Tütsü, tüten koku 2- Öfkeli, kinci, öç alıcı
 4122. TÜTÜK: 1- Güzel ve etkileyici koku, duman, tütme kokusu 2- Düdük, savaşlarda ve savaş talimlerinde komut vermek için kullanılan düdük
 4123. TÜZ: Düz, düzen, kök, esas, kural, bütünlük, doğruluk, uyum, uyumluluk
 4124. TÜZE: 1- Düz, doğru, düzen, kural, uyum, ahenk 2- İdare, yönetim 3- Ulus, topluluk, halk 4- Uyum, uyumluluk, barış, uzlaşı 5- Kusursuzluk
 4125. TÜZBAYKÜÇ: birlTüz/Bay/Güç Bütün, hepsi, hepsini içine alan
 4126. TÜZEN: Düzen, uyum, kurallar bütünü
 4127. TÜZLİ: Uyumlu, uygun, düzenli, idareci
 4128. TÜZLÜG: uyum, ahenk, geçim
 4129. TÜZÜK: (Düzük) 1- Düzen, düzülü, sıralı, düzenleme, düzenlenmiş, düzenli, 2- Özel durumlara göre biçimlenmiş kurallar bütünü
 4130. TÜZÜL: 1- Düzülü, sıralı, muntazam, disiplinli, hiyerarşik 2- Anlaşmış,anlaşmalı
 4131. TÜZÜM: Düzgünlük, sıra, dizgi
 4132. TÜZÜN: 1- Düzen, kural, teamül, gidişat 2- Öz, kök, soy, soylu, seçkin, egemen 3- Uysal, yumuşak huylu ve davranışlı
 4133. UBUT:Ar, edep, tevazu, alçak gönüllülük
 4134. UC: Uç, sınır
 4135. UCAS: İddia, bahis
 4136. UCUD: Yeryüzü, dünya
 4137. UCUN: Uçta, sınırda, kenarda, uçbeyi
 4138. UÇ: 1- Son, bitim, sınır, kıyı 2- Aşırılık, ekstrem 3- Herhangi bir nesnenin sivri kısmı 4- Ordu kanadı, kol, cenah
 4139. UÇA: 1- Koruma, himaye, arka 2- Uç, sınır, limit 3- Kendini aşmış, yüksek, ulu
 4140. UÇAR: 1- Haber, havadis 2- Kanıt, delil 3- Göğe yakın, Tanrıya yakın, dindar 4- Uçarı, vurdumduymaz
 4141. UÇBEY: birlUç/Bey Sınır karakollarında görev yapan askeri birlik komutanı
 4142. UÇGUN: 1- Kam, baksı, kendinden geçmiş, transa girmiş 2- Kıvılcım
 4143. UÇKAN: Uçan, uçucu
 4144. UÇKARA: birlUç/Kara ..Sırtı renkli, kanatları kara bir kuş türü
 4145. UÇKUN: Uçuk, kendinden geçmiş, ateşli, heyecanlı
 4146. UÇMAĞ: (Uçmak) Cennet
 4147. UÇSIZ: Sınırsız, geniş, büyük, alabildiğine..
 4148. UÇUK: Uçmuş, kendinden geçen, mest olan kam, baksı
 4149. UÇUMAK: Uçmak, cennet
 4150. UÇUR: Devir, dönem
 4151. UÇURAN: Kam
 4152. UÇURUM: Son, uzak, uzak nokta, uçulan, uzaklaşılan, yüksek ve derin dağ yamacı, yar
 4153. UÇUZ: birlUç/Uz 1- Alçak gönüllü 2- Basit, kolay
 4154. UD: (Ut) 1- Arka, geri, ardından gitme, takip 2- karşılaşma, çatışma, yenme, utku 3- Uyuma, uyku
 4155. UDAR: 1- Takipçi, peşini bırakmayan, kovalayan 2- Yener, galip gelir
 4156. UDU: Uyku
 4157. UDUK: Uyanık, diri
 4158. UDUM: Art arka, arkası sıra
 4159. UDUN: 1- Hüner, beceri 2- Sönmüş, sönük
 4160. UDUZ: 1- Mürşit, yol gösteren, ardından gidilen 2- Yollayan, sevk eden
 4161. UGAN: Kaadir, yaratan ve hükmeden, Ali, yüksek, kudretli Çok eski dönemlerden beri, Tanrı ve Tanrı sıfatı olarak kullanılan bu sözcük, Türklerin ilk Müslüman oldukları dönemlerde de, bir süre Tanrı adı olarak kullanılmıştır.
 4162. UGIN: Fikir, düşünce
 4163. UGIŞ: Zeka, üretkenlik
 4164. UGUZ: Kutlu, mübarek
 4165. UĞRAK: 1- başvurulan kişi, bilge ve deneyimli kişi 2- Savaşa giderken, Askerlerin, aile ya da eşyalarını topluca bıraktıkları yer 3- Uğranılan yer
 4166. UĞRAŞ: 1- Düşünce, tasarı, iş, çaba, meslek 2- Mücadele, savaşım, savaş, Karşılaşma, karşı karşıya gelme
 4167. UĞRAŞI: Meslek, iş, çaba, savaşım, geçim
 4168. UĞRUK: Savaşa giderken, askerlerin eşyalarını bıraktıkları yer
 4169. UĞRUN: Yan bakış, gizlice bakış
 4170. UĞUR: 1- Baht, talih, iyilik, güzellik, kut, bolluk, bereket 2- Süre, zaman
 4171. UĞURAL: Uğurlu, kutlu, bahtı açık
 4172. UĞURÇAL: birlUğur/Çal (Sürmek, değdirmek)
 4173. UĞUŞ: Akraba, hısım, kan bağıyla birbirine bağlı kişilerden her biri
 4174. UKUŞ: Zeka, akıl, yetenek
 4175. UL: 1- Temel, esas, kök, oluş, oluşum, doğuş 2- İşaret, nişan, iz
 4176. ULA: Temel, esas, esaslı
 4177. ULAÇ: 1- Ulaştıran, bağlayan, bağlayıcı 2- İsabet 3- Tim, takım, müfreze
 4178. ULAÇLI: Ulaştıran, ulak
 4179. ULAĞ: 1- Soy, nesil 2- Maiyet, bütünlük 3- ulak, haberci 4- Bağ, zincir
 4180. ULAK: 1- Ulaştırıcı, ulaştıran, haberci, bağlantı sahibi
 4181. ULAKÇI: Haberci, ulaştırıcı, bağlayıcı, bağlantı
 4182. ULAM: 1- Eklenmiş, katılmış, tim, müfreze 2- Dizi, dizili, bağlı, dizgi 3- yetenek, yetenekli 4- Ululama, selamlama, temenna
 4183. ULAN: 1- Bağlayan, bağlayıcı, birleştirici, etkileyici 2- Ulu, ululanmış, saygıdeğer, söz dinleten 3- Taze, tazelik, gençlik, genç, cıvan
 4184. ULANBATUR: birlUlan/Batur Ünlü ve ulu kahraman
 4185. ULANDI: Ululandı, kutsandı, kutlu
 4186. ULANMIŞ: Ulu, kutsal, mübarek, saygıdeğer
 4187. ULAR: 1- Bağlayan, birleştiren, birleştirici 2- Erkek keklik
 4188. ULAŞ: 1- Ululuk, ululaşma, yücelik 2- Oluş, temel, kök, soy, soyluluk 3- yetişme, kavuşma Ulaşılacak olan, bağlanılacak olan, ülkü, ideal 4- uluyuş, kurt gibi uluma 5- Savaş uranı, savaş narası 6- Kent, kent arazisi 7- İsabet
 4189. ULAŞLU: 1- Amaçlı, idealist, ne istediğini bilen 2- Ulaşıcı, bağlayıcı, birleştirici 3- Kentli, zengin, varlıklı
 4190. ULAT: Bağlayıcı, birleştirici
 4191. ULCA: 1- Ezeli, eskiden beri var olan 2- Pay, ganimet, savaş ganimeti
 4192. ULCAŞ: 1- Tazim, ululama, büyükleme 2- Bölüşüm, paylaşım, ganimet
 4193. ULDIZ: Yıldız
 4194. ULIÇ: Yavru, yaren, sevilen ve korunan
 4195. ULIÇIM: Yavru, yavrucak
 4196. ULIG: Uluma, yakınma, sızlanma
 4197. ULIŞ: Uluyuş, kurt gibi ulayış
 4198. ULU: (Ulug, Uluğ) Yüce, yüksek, mübarek
 4199. ULUCA: 1- Ululuğa yakın, saygıdeğer, hürmetli 2- Üst düzey yönetici, erk sahibi
 4200. ULUÇ: 1- Temel, esas, oluş, ulaş 2- Bağ, bağlantı, ilişki 3- Uluyuş, uluma
 4201. ULUĞAYGUÇİ: birlUlu/Ayguçi Göktürkler ve özellikle Uygurlar döneminde başbakan ( sadrazam, baş vezir) unvanı olarak kullanılmıştır.
 4202. ULUĞNOYAN: birlUlu/Noyan Çengiz Kagan döneminde “Başkomutanlık” sıfatı olarak kullanılan bir unvan
 4203. ULUKOYUN: birlUlu/Koyun Yakut destanlarında adı geçen “Ateşteki kutlu ruh”
 4204. ULULA: Yücelt, yükselt, mübarek kıl
 4205. ULUM: Debdebe, şaşa, gösteriş
 4206. ULUN: (Ulan, İlun) Ulu, ululanmış
 4207. ULUNYEGE: birlUlun/Yeke Sözü dinlenen, saygı duyulan, bilgi ve deneyimine başvurulan hanım
 4208. ULURAK: Ulu, kebir, en büyük
 4209. ULUS: 1- Ul (Temel, kök, esas) dan...Ul/Uz 2- Ülüş, bölüm, kesim, topluluk...dan boy, halk, millet,budun (Uygurlarda)
 4210. ULUŞ: Pay, bölüm
 4211. ULUTOYUN: birlUlu/Toyun Yakut destanlarında, kişiler arasındaki ilişkilere yöne veren kutsal ruh.
 4212. UMAK: Irk, soy, kemik
 4213. UMAN: Umutlu, bekleyen
 4214. UMANÇ: 1- Umutluluk 2- İntizar
 4215. UMAR: Umutlu
 4216. UMAY: Koruyucu, şefkatli, iyiliksever Eski dönem, kutsal kadın ruhlardan ( Halen, Altay ve tüm Kuzey Türkleri arasında çocukları sevip, koruduğuna inanılır)
 4217. UMDI: Arzu, beklenti
 4218. UMDU: Ümit, ümitli
 4219. UMUCA: Umutlu bekleyiş
 4220. UMUÇ: Rica, yakarış, beklenti
 4221. UMUG: 1- Ümit, destek, dayanak 2- Sığınma, iltica
 4222. UMUNÇ: Rica, beklenti
 4223. UMUR: Umar, ümitli
 4224. UMUŞ: Beklenti
 4225. UMUT: Umuş, ümit, beklenti
 4226. UNAT: Doğru, yerinde, uygun, olgun, yeterli
 4227. UNGAN: (Ungan) 1- Bağlı, bağımlı 2- Bahtiyar, doğru yolda olan
 4228. UR: 1- Uğur, baht, mutluluk 2- Vur, vurmak, darbe
 4229. URAGUT: Dişi, üretken, tohum, tohumluk
 4230. URAK: Orak, doğrayıcı, biçici
 4231. URAN: 1- Savaş narası, nara 2- Vuran, vurma eyleminde bulunan, döven 3- parola
 4232. URAS: 1-Kut, baht, mutluluk 2- Ateş bakışlı
 4233. URAZ: Uras, kut, baht
 4234. URAZLI: Mutlu, bahtiyar
 4235. URKU: Uğur, baht, talih
 4236. URPAK: (Urpağ) 1- Evlat, uşak 2- Kibar, nazik
 4237. URUK: 1- Boy, ok, ulus 2- Vuruk, vurgun
 4238. URUL: 1- Tür, cins 2- Örs
 4239. URULU: Cins, soylu
 4240. URUM: 1- Şeref, onur, haysiyet 2- Meleke, beceri, yatkınlık
 4241. URUMDAY: Panzehir ve tedavi için kullanılan bir taş
 4242. URUN: 1- Orun, şeref, itibar 2- Miktar, adet
 4243. URUNÇA: 1- Şerefli, onurlu 2- Emanet, rehin
 4244. URUNGU: 1- Şeref, onur, haysiyet, onurlu davranış 2- Eğitim ve talim kılıcı
 4245. URUS: 1- Orus, uras, uraz) 2- Uruş, kırış, savaş
 4246. URUŞ: Vuruş, döğüş, kırış, savaş
 4247. URUŞKAN: Savaşçı, cengaver
 4248. URUT: 1- Aşama, merhale 2- Amaç, maksat, hedef
 4249. URUZ: 1- Uraz, uras 2-Vuruş, dövüş
 4250. US: Öz, töz, yeti, anlayış gücü, akıl, zeka, uzluk
 4251. USAN: Uslu, akıllı, usta, uzman
 4252. USBOL: birlUs/Bol ..Dahi, üstün zekalı
 4253. USLU: Akıllı, uzman, üstad
 4254. USLUM: Becerikli, mahir
 4255. USLUY: Deneyimli, tecrübeli
 4256. USUK: Uslu, akıllı, zeki
 4257. USUN: 1- Uzun, uzman, derin, engin, deneyimli 2- Gerçek, sahih
 4258. UŞAK: Çocuk, genç, taze, ufaklık
 4259. UTA: 1- Tedavi, onarım, tamir, iyileştirme 2- Zafer, galibiyet
 4260. UTACI: Doktor, eczacı, iyileştirici
 4261. UTAMAN: 1- Utkan, galip, muzaffer 2- Eczacı, doktor 3- Edepli, mahçup, sıkılgan
 4262. UTAN: 1- Galip, muzaffer 2- Utanma, ar, mahçubiyet
 4263. UTANGAN: Utangaç, mahçup, kendi kendini sıkan
 4264. UTAR: 1- Yener, utkan, galip 2- İyileştirici 3- Kovalayan, takip eden
 4265. UTAŞ:1- Yardım, imdat 2- Galibiyet, zafer, utku 3- Takip, kovalamaca
 4266. UTGUÇU: Galip, muzaffer
 4267. UTKU: Zafer, galibiyet, yenme, üstün gelme, güçlüklerden sonra ulaşılan mutlu son
 4268. UTLU: 1- Galip, muzaffer 2- Sıkılgan, mahçup
 4269. UTUGLU: Galip, muzaffer
 4270. UTUŞ: Yenme, galibiyet, zafer
 4271. UVUT: Utanma duygusu, edep, ar
 4272. UYAN: 1- Dikkat, itina, dikkatlilik, tedbir 2- İman, inanç
 4273. UYANIK: Dikkatli, tedbirli
 4274. UYAR: Uyumlu, uygun
 4275. UYAV: Uyanık, fatin, ferasetli
 4276. UYDAÇI: Mürşid, yol gösteren, öğretmen
 4277. UYGAN: 1- Uyumlu, geçimli, uysal 2- Bağlı, tabi, muti
 4278. UYGAR: (Uygur) çağdaş, uyumlu, uygun, uyarlı, medeni
 4279. UYGU: Ahenk, uyum
 4280. UYGUL: Uyumlu
 4281. UYGUN: 1- Yakışıklı, güzel, elverişli 2- Geçimli, dirlikçi, imtizaçlı
 4282. UYGUR: (uygar) Türk boyları içinde, bu günkü anlamda bir kentleşmeye ilk başlayan Türk boyuKağıdı, akapunkturu, matbaayı, tekstil sanayiini ve daha birçok buluşu gerçekleştiren Türk boyu
 4283. UYGUT: Uyumlu, ahenkli, uygar
 4284. UYGUTALP: birlUygut/Alp
 4285. UYLAŞ: 1- Uyum, geçim, dirlik, düzen 2- Fikir, düşünce, tefekkür
 4286. UYLAŞI: Uyum, geçim, barış
 4287. UYSAL: uyumlu, efendi,yumuşak başlı, halim, selim
 4288. UYTUN: Kutlu, mübarek
 4289. UYUM: Uygunluk, denklik, ahenk, armoni
 4290. UZ: Us, öz, erk, yetme, beceri, başarı, açılma, uzama, genişleme, açılım, yayılım
 4291. UZA: 1- uzay, genişlik, uzunluk, yaygınlık 2- Eski, eskiye dayalı, kadim, mazi 3- Geçiş, geçit
 4292. UZAK:1- Uzman, usta, sanatkar 2- Güçlü, egemen, başarılı
 4293. UZAM: Uzmanlaşmış, ustalaşmış, usta
 4294. UZAN: Uzman, usta, akıllı, bilgili, sanatçı, pir
 4295. UZAY: Feza, gök boşluğu, uzamış, genişlemiş, geniş
 4296. UZDU: Ezeli, çok eski, kadim
 4297. UZEL: birlUz/El Usta, maharetli, becerikli, sanat erbabı
 4298. UZELLİ: Usta, maharetli, elinden iş gelen
 4299. UZLUK: İhtisas, uzmanlık
 4300. UZMA: Kalifiye, uzman, pir
 4301. UZMAN: Usta, pir, otorite
 4302. UZUG: Uyanık, dikkatli, müteyakkız
 4303. UZUN: (Usun) 1- Uzman, pir, becerikli, iş bitirici 2- yaygın, geniş 3- kalıcı, daimi
 4304. ÜÇ:Üç sayısı(Türklerin, dokuz, kırk gibi, uğurlu saydığı sayılardan)
 4305. ÜGE: (Üyge) Ünlü, meşhur
 4306. ÜGİT: Öğüt, nasihat, propaganda, ajitasyon
 4307. ÜĞDÜL: Bahşiş, ihsan
 4308. ÜKELGE: Armağan, bahşiş
 4309. ÜLEGÜ: Bölüm, kısım, pay
 4310. ÜLEŞÜR: Bölüşüm, paylaşım, paylaşımcı
 4311. ÜLGEN: 1- Ulu, kebir 2- İri, büyük, heybetli, geniş Eski dönem kutlu ruhlarından ( Türk mitolojisinde İyiliğin kutlu ruhu)
 4312. ÜLGİ: Örnek, numune
 4313. ÜLGÜDÜR: Örnek, numune
 4314. ÜLGÜT: Örnek, numune
 4315. ÜLKE: Bölüm, parça, toprak, diyar, memleket, vatan, yurt
 4316. ÜLKEM: Ülke, memleket sevgisi
 4317. ÜLKEN: (Ülgen)
 4318. ÜLKER: 1- yıldızlar topluluğu, yıldız kümesi 2- Yedi kardeşler de denen bir yıldız grubu 3- Kadife,peşkir,gibi dokumaların üzerindeki, ince tüy, hav
 4319. ÜLKER ÇERİĞ: Savaş hilesi, savaş taktiği
 4320. ÜLKÜ: 1- İdeal, hedef, olacağına inanılan..”Olan, değil, olması gereken..” 2- Prensip, adet, düstur 10- Üleşme, bölüşme, pay, pay ortaklığı
 4321. ÜLKÜCÜ: Ülkü sahibi, olması gerekeni düşünen
 4322. ÜLKÜDAŞ: Aynı ülküyü benimseyen ve aynı ülküyü paylaşan kimse
 4323. ÜLKÜM: Ülkü sevgisi
 4324. ÜLÜGLÜ: Talihli, kısmetli,bahtı açık
 4325. ÜLÜK: (ülüg) Kısmet, nasip, pay
 4326. ÜLÜKBULMUŞ: birlÜlük/Bulmuş Uygur kağanlarının unvanlarından
 4327. ÜLÜŞ: 1- Bölüş, bölüm, bölünen, pay 2- Konuk payı, komşu payı, ailenin ihtiyaçları dışında, konu-komşu için ayrılan ve saklanan pay
 4328. ÜMİT: Umut ÜN: 1- Ses, seda 2- Şöhret, nam
 4329. ÜNAL: 1- Ün/Al 2- İnal (Han soyundan gelen, soylu ve imtiyazlı bey)
 4330. ÜNALDI: birlÜn/Aldı Ünlü, meşhur
 4331. ÜNDEV: Namlı, meşhur
 4332. ÜNLÜ: 1- Meşhur, namlı, tanınmış 2- Gür sesli, sesini duyuran
 4333. ÜREGEN: Bereketli, münbit
 4334. ÜREGİR: Bolluk, bereket, üretkenlik
 4335. ÜREK: Yürek, kalp
 4336. ÜREKLÜ: Cesur, yiğit
 4337. ÜRENTUYUN: birlÜren/Tuyun Eski dönem, Yakut kutlu ruh adlarından
 4338. ÜRGAN: Kıvılcım, şerare
 4339. ÜRGÜÇ: Körük, demirci körüğü
 4340. ÜRK: Dehşet, korku, çekince
 4341. ÜRKMEZ: Cesur, korkusuz
 4342. ÜRKÜT: Ürkütücü, dehşet verici
 4343. ÜRÜK: Süregen, daimi
 4344. ÜRÜN: Döl, verim, ekin, üremiş, üretilmiş olan
 4345. ÜRÜNDÜK: Verimli, seçkin, güzide
 4346. ÜRÜNDÜL: Seçkin, güzide
 4347. ÜRÜNG: 1- Maneviyat, manevi güç, 2- Temiz, pak
 4348. ÜSTE: Galip, faik
 4349. ÜSTEK: Üstün, galip, faik
 4350. ÜSTÜN: Üstte olan, galip, faik, muzaffer
 4351. ÜSTÜNGÜ: Üstün gelme, üste çıkma, mertebe atlama, derece
 4352. ÜTGÜR: Hızlı, seri, çabuk
 4353. ÜYEN: 1- İlkeli, özüne bağlı 2- İyilik sever, temiz yürekli
 4354. ÜYGE: İyi, yararlı, zararsız
 4355. ÜYGEN: İyilik dolu, temiz kalpli
 4356. ÜYGENARIK: birlÜygen/Arık Altay, Tuva, Sogay destanlarında adı geçen bir kutsal kadın ruh.
 4357. ÜZBE: Üzgün, kızgın, dargın, darlanmış, mahzun, sıkıntılı
 4358. ÜZLÜNÇÜĞ: Olağanüstü, fevkalade
 4359. ÜZÜT: Can, ruh, öz, tin
 4360. YABA:Yapa, yapu) 1- Yapı, oluşum 2- Alet, edevat
 4361. YABAGU: Yabgu, genel vali
 4362. YABALAK: (Yablak) Dayanıklı, metin, mütehammil
 4363. YABAN: 1- Yabancı, yabani, vahşi 2- Yapan, yapıcı
 4364. YABAY: Yapay, yapan, yapıcı, yapılmış
 4365. YABGU: 1- Üst düzey yönetici, genel vali 2- Merkeze bağlı, özerk, bölge yöneticisi Göktürkler döneminde kullanılan unvanlardan
 4366. YABIR: 1- Yapıcı, pozitif kişilikli, aktif, çalışkan 2- Güreşçi, dövüşçü
 4367. YABIT: Yapı, yapıt, eser, mamulat
 4368. YAD: Yabancı, el, değişik, farklı
 4369. YADA: 1- Yabancı, yabancılık 2- Büyü, sihir, büyü yapmada kullanılan bir taş
 4370. YADAÇI: 1-Yaya, piyade 2-yada taşını kullanan
 4371. YADEL: birlYad/Er Gurbet, yabancı memleket
 4372. YADU: Yadçı, yad edici
 4373. YAGLA: Talan, yağma
 4374. YAĞADUR: Yağış, yağmur, bolluk, bereket
 4375. YAĞAN: (Yagan, yakan) 1- Ucu ateşli ok 2- Yağmur 3- Gökten inen nur 4- Yakın, yar, canan
 4376. YAĞDIKAR: birlYağdı/Kar (kar yağarken doğan)
 4377. YAĞDIBASAN: birlYağdı/Basan Düşmana baskın yapan, düşmanı yok eden
 4378. YAĞISAVAN: birlYağı/Savan Düşmanı püskürten, düşmanı kovan, kovalayan
 4379. YAĞISIYAN: birlYağı/Sıyan (defeden,kovan)
 4380. YAĞIŞ: (Yakız- Yavuz) Kara, yanarak kararmış, karaya çalan mecCesur, gözü pek, şiddetli, yaman,yiğit
 4381. YAĞMA: Ganimet, ganimet paylaşımı, bolluk
 4382. YAĞMUR: Yağmur yağışı
 4383. YAĞMURCA: 1- Sessiz ve kısa süren yağmur 2- Bir geyik türü
 4384. YAĞRIK: Yakarış, dilek, niyaz
 4385. YAĞRIKÇI: 1- Yakarıcı, duacı 2- Faydalı, yararlı, işe yarayan
 4386. YAĞUK: (Yavuk) Sevilen, yakınlık duyulan, gönül yakınlığı
 4387. YAKA: 1- Sınır, sınır bölgesi 2- Kıyı, sahil
 4388. YAKACIK: Dağ eteği
 4389. YAKAK: Ucu ateşli ok
 4390. YAKAN: 1- Yakıcı, yok edici 2- yağan
 4391. YAKARCA: Yakan, sıcaklığı artıran
 4392. YAKARI: Dua, temenni, yakarış, dilek
 4393. YAKI: 1- İlaç, em 2- Yakıcı, yakan
 4394. YAKIT: Yakılan, enerji, ısı kaynağı
 4395. YAKŞI: Yakışıklı, güzel, çekici, yakıcı, uygun, yakışan, doğru, iyi
 4396. YAKŞILIK: İyilik, güzellik, uygunluk
 4397. YAKTU: Işık, meşale, aydınlık
 4398. YAKURA: Yakın, yakınlık duygusu
 4399. YAKUŞUK: Yakışıklı, güzel, uygun, uyumlu
 4400. YAKUT: Yakıt, enerji, yakılan
 4401. YAKUZ: (Yağız)
 4402. YALABIR: Parlak, parıldayan
 4403. YALABUK: Parlak, parlayan, ışık saçan
 4404. YALAP: Parlak, ışıltı, ışık saçan Eski dönem, Tanrı ad ve sıfatlarından
 4405. YALAV: Alev, yalaz
 4406. YALAVAÇ: (Yalvaç)
 4407. YALAZ: 1- Yalın, çıplak, aleni 2- Yalın, parlak, ışıklı, alev
 4408. YALÇIN: Dik, sarp, yukarıda, ulaşılmaz
 4409. YALDIR: 1- Parlak, parlayan 2- Yıldır, yıldıran,caydırıcı, ürkütücü
 4410. YALDIRAN: 1- Yıldırıcı, caydırıcı, ürkütücü 2- Parlak, parlaklık veren
 4411. YALDIRIM: Yıldırım
 4412. YALDIZ: Yıldız, ışık saçan parlaklık, parlayan, ışıyan
 4413. YALDRUK: (Yaldırık) Parlak, parlatılmış
 4414. YALGIN: Serap, yanıltıcı, görüntü
 4415. YALIM: 1- Ateş, kıvılcım 2- Kılıcın keskin tarafı, ince ağzı 3- Yüksek kayalık
 4416. YALIN: 1- Alev, parlaklık 2- Çıplak, net, açıkta olan, açık 3- Kınsız, kılıfsız kılıç 4- Tek başına, yalnız, korumasız
 4417. YALINCA: Yalnız, tek başına
 4418. YALINÇAK: Fakir, çıplak, garip, korumasız, sahipsiz
 4419. YALMA: Yağmurluk, pelerin
 4420. YALMAN: 1- Kılıcın keskin ağzı, kılıcın uç kısmı 2- Eğimli, dik tepe
 4421. YALTUK: Yalınlık, yalın olma hali
 4422. YALUNMUŞ: Yalın, çıplak, saf, arınmış
 4423. YALUY: Büyü, tılsım, sihir
 4424. YALVAÇ: Elçi, resul, nebi, peygamber
 4425. YAM: 1- Ulak atı 2- At gibi, ata benzeyen 3- Çöl, kıymık
 4426. YAMAÇ: 1- Bayır, dik yokuş, dağ ya da tepenin herhangi bir yanı 2- karşı, karşısı, öteki taraf
 4427. YAMAN: 1- Müthiş, dehşetli, etki ve beceri bakımından olağanüstü 2- kötü, fena, üzücü
 4428. YAMÇI: 1- Ulak, postacı 2- Ulak atı, postacı atı 3- Yağmurluk 4- Kalın, kolsuz yelek, kuzu derisiyle kaplı giysi
 4429. YAMI: 1- Ulak atı 2- Çöp, kıymık 3- İtibar, nüfuz
 4430. YAMTAR: 1- Yaman, güçlü, kuvvetli 2- Yağmurluk 3- Obur, iştahlı
 4431. YAMUN: Denetleyici, murakıp, müfettiş
 4432. YANAÇI: (Yanaç) Canip, candan
 4433. YANAĞ: (Yanak) Yanak, kısım, yan
 4434. YANAR: 1- Işıltı, ışık 2- Ateşli, sıcak kanlı, heyecanlı
 4435. YANAŞIK: 1- Ev kızı 2- Evlatlık alınmış, kız çocuğu
 4436. YANBAŞ: Sadık, bağlı, yakın, yanında,yanı başında, vefakar
 4437. YANÇ: (Yanıç) Hilal, yarım ay biçiminde
 4438. YANÇI: At zırhı
 4439. YANÇUK: (Yancık) At zırhı, at örtüsü
 4440. YANDAŞ: Yanında duran, destekleyen, taraftar
 4441. YANDIK: Heybetli, gösterişli, azametli
 4442. YANDU: İnançlı, inanmış, imanlı
 4443. YANGAK: 1- Yanak 2- yanık, sevdalı
 4444. YANGAL: Isı, hararet, ateş, ateşlilik
 4445. YANGIR: Hazin söz, dokunaklı söz, hazin konuşma
 4446. YANI: Cilve, işve, can yakıcılık
 4447. YANIK: Sevdalı, aşık, istekli
 4448. YANIT: 1- Ödül, mükafat 2- Karışık
 4449. YANK: (Yang) Metod, tarz, usul
 4450. YANKU: (Yankı) Aksi seda, eko
 4451. YANKUÇİ: Mübaşir, mahkeme memuru
 4452. YANTIR: Şehla, şehla gözlü
 4453. YANTUK: Gösterişli, azametli
 4454. YANTUT: Bedel, tazminat
 4455. YANUÇ: İnce, zayıf, narin
 4456. YANUK: 1- Esmer tenli, kara 2- Tutkun, aşık, sevdalı
 4457. YANULMAS: Yanılmaz, deneyimli ve bilgili otorite
 4458. YANUT: 1- Yanıt, karşılık 2- Ödül, mükafat
 4459. YAPA: 1- Yaba, yapma, çaba, enerji 2- Bütün, hep, bütünlük 3- Vefa
 4460. YAPAGI: Yapağı
 4461. YAPAN: 1- Yapıcı 2- Yaban, vahşi
 4462. YAPAR: Yapıcı, üretken, olumlu
 4463. YAPARLI: Olumlu, yapıcı
 4464. YAPI: Mamul, yapılmış
 4465. YAPINÇ: (Yapınçak) Yapılmış, mamul, üretilmiş
 4466. YAPRAK: (Yapurgak) Ağaç ve çiçek yaprağı
 4467. YAPSIK: Memnuniyet, neşe, meftunluk
 4468. YAPŞIN: Yapıcı, olumlu, becerikli
 4469. YAPURGAK: (Yaprak)
 4470. YAR: (Yarı) 1- Uçurum, dik bayır 2- Tanzim, tertip, organizasyon
 4471. YARAGU: Yarar, fayda, faydalı, yararlı
 4472. YARAĞ: (Yara, yarag) 1- yarar, fayda, faydalı, yararlı 2- Silah, zırh, kalkan
 4473. YARAŞUK: Uyumlu, ahenkli, barışsever
 4474. YARAŞUR: Uygun, münasip, layık
 4475. YARATGAN: Yaratan, yaratıcı
 4476. YARATU: Yaratma, tertipleme, düzenleme
 4477. YARATUN: Yaratıcı, tertipli, düzenli, örgütlü
 4478. YARATUR: Yaptırır, yaptırımcı, buyurucu, örgütleyici
 4479. YARAY: Usta, ehil, beceri sahibi
 4480. YARAYLI: uygun, münasip, yararlı
 4481. YARÇI: Ortak, şerik, hissedar
 4482. YARDAK: Yardımcı, asistan, muavin, refik
 4483. YARGAN: 1- yararlı, faydalı, güvenilir, yakın 2- Koruyucu, muhafazakar 3- Mahkeme, yüksek mahkeme
 4484. YARGI: Hukuk, hüküm, mahkeme, adalet
 4485. YARGICI: (yarguçu, yagıçı, yargıç) Yargıç hakim, yargı mercii
 4486. YARGIÇ: Yargıcı, hakim
 4487. YARGIÇU: Yargıç
 4488. YARGIN: (yarkın) 1- Gün ışığı 2- Şimşek, çakın 3- Canan, arkadaş, dost 4- Güler yüzlü
 4489. YARGUÇİ: yargıcı, yargıç, hakim
 4490. YARIM: 1- Yapıcı, yaparlı 2- yarış, müsabaka 3- Bölüm, bölünmüş
 4491. YARIP: Yarı, yarım, bölük, bölünmüş
 4492. YARIŞ: 1- Bölüş, bölüm 2- Müsabaka, karşılıklı, ileriye atılma
 4493. YARIZ: Yarıcı, seri, çabuk, hızlı
 4494. YARLIG: 1- Bağışlama, acıma 2- Ferman, buyruk
 4495. YARLIGAÇ: İnayet, yardım, bağış, merhamet
 4496. YARLIGAMAS: Acımasız, acımaz, bağışlamaz
 4497. YARLIGAMIŞ: Bağışlayıcı, merhametli, rahman
 4498. YARLIGAN: Rahman, bağışlayıcı
 4499. YARLIGAR: Bağışlayıcı
 4500. YARLIGASUN: Bağışlayıcı, rahman
 4501. YARLIK: 1- Esirgeme, bağışlama 2- Buyruk, ferman
 4502. YARLUĞ: İrade, istem, buyruk
 4503. YARLUK: Muhtaç, yoksul
 4504. YARLUKA: Bağış, lütuf, koruma
 4505. YARMAKAN: (Yarmayan) Armağan, hediye
 4506. YARP: (yarıp) Durgun, sabit
 4507. YARPAN: (Yarban, yarıban) Sabit, sakin, kendi halinde
 4508. YARŞI: Hissedar, ortak
 4509. YARTIM: 1- Kısım, bölük, fırka 2- yardım, inayet, destek
 4510. YARUK: 1- Işık, ziya, nur 2- Zırh, koruyucu
 4511. YASA: (Yasağ, yasak) Yasa, kanun, nizam, kural, kaide, yasak
 4512. YASAÇU: (Yasacı) 1- Parlamenter, Yasa yapan, yasa koyucu 2- Yasaya bağlı, yasal
 4513. YASAĞ: yasak, yasa
 4514. YASAL: 1- Disiplin, sıra, saf, ordunun yürüyüş düzeni 2- Yasalara uygun, nizami
 4515. YASAN: 1- Tertip, düzen, tasarı, plan 2- İşaret, alamet, karar
 4516. YASAR: (Yasur) yasaya uyan, yasayı uygulayan
 4517. YASATAN: Yasalara saygılı
 4518. YASATUR: birlYasa/Tur Yasaya bağlı, yasayı uygulayan
 4519. YASAVUL: Yasayı korumak ve uygulamakla görevli memurZabıta, polis
 4520. YASGUÇ: Nikap, gizlilik
 4521. YASUN: (Yisun, İsun) Doğa, tabiat
 4522. YASUT: (yasıt) Onur, şeref, haysiyet
 4523. YASVUL: (Yasavul) 1- Polis, bekçi 2- Mübaşir
 4524. YAŞ: Yaşam, ömür, dirilik, aydınlık, tazelik, ışımak, gelişim, yeşil, yeşillik, gençlik
 4525. YAŞAGU: Ömür, yaşam, canlılık
 4526. YAŞAM: Hayat, ömür, dirlik
 4527. YAŞAR: Ömür, yaşam, hayatta kalış.
 4528. YAŞIL: 1- Yeşil renk mec.Tazelik, gençlik, zindelik 2- Yeşillik, çimenlik
 4529. YAŞIN: 1- Gizlilik, gizem 2- Şimşek, çakın
 4530. YAŞIT: 1- Genç, körpe, taze 2- Eş, denk, eşit
 4531. YAŞLAK: Giz, sır, esrar, gizli kalması gereken
 4532. YAŞRU: Giz, gizlilik, gizem
 4533. YAŞUK: 1- Işık, ışın, şua 2- Aşkın, aşık, aşmış
 4534. YAŞURGAN: Ketum, sıkı ağızlı, sır vermez
 4535. YATAĞAN: (yatağan, yatakan) 1- Kama türünde, iki tarafı da kesen bir bıçak 2- Tembel, miskin 3-Borcunu ödemeyen, üstüne yatan (Uygurlarda)
 4536. YATI: Yatık, meleke, beceri, el yatkınlığı
 4537. YATKIN: Yatık, yatan, uygun, uygunluk
 4538. YATMAN: Muti, efendi, uyumlu, itaatkar
 4539. YATUK: 1- Yatkın, becerili, meleke sahibi 2- Tembel, ağır kanlı
 4540. YAVÇIN: (Yatçın) Konuk, yatıya gelen konuk
 4541. YAVGA: Soy, sop, nesil
 4542. YAVNIK: Sevinç, neşe
 4543. YAVRİ: Zayıf, güçten düşmüş
 4544. YAVRU: Zayıf, bakıma muhtaç, ilgi ve bakım bekleyen
 4545. YAVUK: Yakın, yakında duran, yakınlık duyulan, sevgili
 4546. YAVUZ: (Yağız) KaraMecSert, şiddetli, dehşetli, gözü kara, yaman
 4547. YAY: 1- Yaz mevsimi 2- Silah, ok atmaya yarayan, gergin ip, gerginlik
 4548. YAYAK: yaya, piyade
 4549. YAYGARU: Bahar, ilkbahar, yaza doğru giden zaman
 4550. YAYGIN: Yayık, yayılmış
 4551. YAYGIR: (Yaykır) Uzay, sema, yıldızlar alemi
 4552. YAYIK: 1- Yaygın, geniş, genişlemiş 2- Tufan, deprem 3- Altay destanlarında adı geçen, kutlu ruh.
 4553. BEYRU (Bayrı) :Bayülken’in oğullarından
 4554. YAYIN: Serap, feyezan
 4555. YAYKIRU: Sema, feza, uzay
 4556. YAYLA: Yaz yeri, yazlıkBahar, yaz aylarını geçirmek için çıkılan, yüksek dağlık bölge
 4557. YAYLAERİ: birlYayla/Eri Yaylada yada yaylaya çıkarken doğan çocuklar için kullanılan adlardan
 4558. YAYLAK: Yayla, yazlık, sayfiye
 4559. YAYLIM: Yayılım, yayılma yeri, otlak, mera
 4560. YAYMUT: birlYay/Mut Yaz sevinci
 4561. YAYUÇI: Yayıcı, dağıtıcı, haber yollayan
 4562. YAYUK: 1- Yayvan, yayık, uçsuz bucaksız, geniş 2- Deprem, yer sarsıntısı
 4563. YAZAL: Takı, süs, ziynet, mücevher
 4564. YAZDIÇ: Anıt, kitabe
 4565. YAZGAN: Yazan, yazıcı, yazgıyı tayin eden Eski dönem Tanrı ad ve sıfatlarından
 4566. YAZGI: 1- Yazı, kader, mukadderat, alın yazısı 2- Tanrısal, ilahi
 4567. YAZGULU: Talihli, bahtı açık
 4568. YAZIÇU: Yazıcı, katip
 4569. YAZIM: Yazgı, mukadderat
 4570. YAZIN: 1- Yaz vakti, bahar vakti 2- Kader, alın yazısı
 4571. YAZINÇ: Kader, alın yazısı, yazgı
 4572. YAZIR: 1- Çok ülkeler gezmiş, görmüş 2- Çok ülke fethetmiş, fatih 3- yazar, yazıcı, katip
 4573. YALIKSUZ: Günahsız
 4574. YEDEN: 1- Yedeği olan, yedeğine alan, tedbirli 2- Yetkin, yeterli, usta
 4575. YEĞ: (Yek, yeke) 1- Yüksek, ala, eftal, iyi, daha iyi 2- Soylu, asil, seçkin, güzide, mümtaz
 4576. YEĞEN: 1- Yeğ, üstün tutulan, yeğin, yeğlenmiş 2- Kardeş çocuğu (Babası ya da anası ölmüş, ya da uzakta olup da yakın akrabaları tarafından yetiştirilen çocuklar için kullanılan adlardan) 3- Güveyi, damat
 4577. YEĞİN: 1- Üstün, faik 2- Bereketli 3- Çok güçlü, hızlı, şiddetli
 4578. YEĞİNEK: 1- Yığınak, küme 2- Üstün, faik, daha iyice
 4579. YEĞNİ: 1- hafif 2- Alçak gönüllü, mütevazı
 4580. YEĞREK: (Yekrek) Etfal, evla, iyi, üstün
 4581. YEKREK: Evla, iyi, üstün, daha iyi
 4582. YEKSEK: Tedbirli, ihtiyatkar
 4583. YEKÜL: (Yeğül) Yeğni, faik, üstün, muzaffer
 4584. YEL: Rüzgar, esi
 4585. YELÇİ: Yel gibi, hızlı
 4586. YELEÇ: Havadar, yel alan
 4587. YELEGEN: Hızlı, süratli, yel gibi
 4588. YELEĞİN: Yel alan yer, rüzgarlı yer
 4589. YELEK: 1- yel gibi, hızlı 2- Okun arkasına takılan tüy, denge tüyü 3- Kolsuz ve yakasız üst giyeceği
 4590. YELEKİN: (Yeleğin) Rüzgarlı, yel esen yer, yel alan yer
 4591. YELEN: 1- Arzu, istek, dilek 2- Fırtına
 4592. YELES: Yel esintisi, havadar, rüzgarlı
 4593. YELESER: birlYel/Eser Esintili, havadar, yel esen..
 4594. YELESEY: birlYel/Esey Yel esintisi
 4595. YELİM: Hareket, eylem, devinim
 4596. YELİN: 1- Yel uğrağı, yel alan yer 2- Yel değişi, yel teması
 4597. YELİS: Havalı, havadar, rüzgarlı
 4598. YELİZ: birlYel/İz Havadar, rüzgarlı, havalı
 4599. YELKİM: Havadar, havası güzel yer
 4600. YELKİN: 1- Konuk 2- Hızlı, yol gibi
 4601. YELME: Öncü, yol gösteren, mihmandar
 4602. YEN: 1- Yenmek, alt etmek 2- Deri 3- Yeni, yenilik, orijinal
 4603. YENCİLEK: Hafif, yeğin, narin, ince
 4604. YENDÜN: Tercih, seçim, referans
 4605. YENGİ: 1- Yeni, orijinal 2- Zafer, utku
 4606. YENİN: Galip, muzaffer, utkan
 4607. YENİŞ: Galebe, galibiyet, utku
 4608. YENTÜR: Kalender
 4609. YENÜL: Mütevazı, alçak gönüllü
 4610. YEPREM: Aktif, faal, becerikli, çalışkan
 4611. YERÇİ: Başkan, yol gösteren, mürşit.
 4612. YERÇİLİG: İzci, takipçi
 4613. YERGİN: Mahzun, hüzünlü, bitkin, yere bakan, boynu bükük
 4614. YERİNÜR: Durağan, üşengeç, müşkülpesent
 4615. YERÜNMES: Hamarat, çalışkan, vurdumduymaz
 4616. YESUGA: (Yesuge, yasagay) Yasa, yasak, yasaya bağlı, yasadan yana
 4617. YESUKEN: (Yasuga, yasag, yasa) Yasa, yasak, yasalı, yasaya bağlı
 4618. YEŞİL: (Yaşil) 1- Tazelik, taze, körpe 2- Çimen, çimenlik
 4619. YEŞİM: Eski dönemlerde, Türklerce kutsanmış, değerli taş
 4620. YET: (yeti, yete) Kudret, kuvvet, güç, yeterlilik, yetenek, beceri, maharet
 4621. YETEK: Gaye, emel
 4622. YETEN: Yeterli, yetkin, usta
 4623. YETER: Yeterli, yetkin, uzman, usta
 4624. YETGİN: (Yetkin) Çok çocuklu ailelerin, doğan çocuklarının sonuncu olması dileği ile verilen adlardan
 4625. YETİ: 1- yetenek, kabiliyet 2- Yetkin, kamil, olgun, becerikli, mükemmel 2- Etki, etkileyici 3- Yitik, kayıp, harcanmış, zayi olmuş
 4626. YETİŞGİN: (yetişkin) Yetişmiş, olgun, kamil, mükemmel, yetenekli
 4627. YETİZ: Hazır, amade, yeterli, olgunluğa ermiş
 4628. YETKİ: Sorumluluk, maharet, iş bitirme gücü
 4629. YETKİN: 1- yetişkin, ehil, uzman, yeterli 2- Etkileyici, çekici, mükemmel
 4630. YETMEN: Olgun, gelişkin, uzman, yeterli, yetenekli
 4631. YEYGÜ: Armağan, bahşiş, ihsan
 4632. YEYİN: Galip, kavi, üstte olan
 4633. YEYNİ: Ehven, iyi
 4634. YEYREK: Makbul, kabul gören, beğeni toplayan
 4635. YEYTEM: Eski, kadim
 4636. YIBAR: 1- Koku, parfüm 2- Kokulu mum
 4637. YIĞ: Yığılı, toplu, birikim
 4638. YIĞAÇ: 1- Ağaç 2- Erkeklik organı 3-Yığıcı, toplayıcı
 4639. YIĞAN: (Yıkan) 1- Yığıcı 2- Yıkıcı
 4640. YIĞIN: Birikim, kitle, yığılı olma hali, yığılmış, istifli
 4641. YIĞINAK: Toplum, kitle
 4642. YIĞINCA: Genel, teamül, sosyal kural, toplumun benimseyip uyguladığı kurallar
 4643. YIĞLINÇ: (Yığlınçı) İffetli, edepli, namuslu
 4644. YIĞNAK: Yığın, yığınak, toplum, cemaat
 4645. YIĞRIK: Mahçup, utangaç
 4646. YIKIN: (yığın) Afet, yıkım , zarar
 4647. YIKINÇ: Yıkmış, yıkıcı
 4648. YIKMIŞ: Yıkıcı, devirici, güçlü
 4649. YILDIKU: Yıldız, yıldız kümesi
 4650. YILDIR: Yıldırıcı, ürkütücü, heybetli, dehşetli, şiddetli, gözü kara, korkusuz
 4651. YILDIRAN: Ürkütücü, korkutucu, heybetli, gösterişli
 4652. YILDIRGAN: Yıldıran, ürküten, korkutan, şaşalı, gösterişli
 4653. YILDIRIM: (Yaldırım) 1- Berk, yüksek voltajlı elektrik 2- Göz kamaştırıcı, ışık, aşırı parlaklık
 4654. YILDIZ: Yaldız, parlak ışık, parlayan, ışıyan
 4655. YILDURU: Berrak, net, temiz, billur
 4656. YILGI: Yılma, dehşet, ürküntü
 4657. YILGIN: Yılmış, ürkek, bezgin
 4658. YILIĞ: Yılgın, yılmış, yılık
 4659. YILKI: 1- At, at yavrusu 2- At sürüsü
 4660. YILMA: 1- Yılmaz, azimli, dayanıklı, cesur, korkusuz 2- Dik yokuş, dağ yamacı
 4661. YILMASIN: Yılmaz, korkusuz
 4662. YILMAZ: Gözü pek, korkusuz, batur, dayanıklı, azimli
 4663. YIRAGU: Yırcı, çalgıcı, enstrüman çalan, müzisyen
 4664. YIRAK: Irak, uzak, mesafeli
 4665. YIRI: Sol, sol taraf, tek taraf, tek taraflı
 4666. YIRIM: 1- Solak 2- Yarım 3- yurt, toprak
 4667. YIŞ: (Yaş, yaşıl) Orman, yeşillik içindeki bölge
 4668. YIŞIK: 1- Tulga, demir örgülü tulga 2- ışık
 4669. YİBEK: Ateşli, hararetli, heyecanlı
 4670. YİGE: Dayanıklı, kavi, metin
 4671. YİĞENEK: 1- Toplum, kitle, cemaat 2- Yeğen, yeğencik
 4672. YİĞİN: Daha iyi, sıkı, dayanıklı, üstün, tercih edilir
 4673. YİĞİT: 1- Yeğ, yiğ, iyi, daha iyi, sıkı, sağlam, güçlü, batur, cesur 2- Delikanlı, cıvan, genç 3- Koca, eş
 4674. YİLUN: (Yulun) İri, heybetli, gösterişli, cesim
 4675. YİNÇKE: İnce, zarif, narin
 4676. YİNÇKELÜ: Nazik, anlayışlı, kibar
 4677. YİNÇÜ: 1- İnce, zarif 2- İnci
 4678. YİNDEK: Daimi, ebedi, sürekli, kalıcı
 4679. YİR: Yer, toprak, arazi, arz, yeryüzü, dünya
 4680. YİRÇİ: Kılavuz, izci, rehber, yer bilen, yer bildiren
 4681. YİRDEŞ: Yurttaş, hemşehri, aynı toprağı paylaşan
 4682. YİRDİNÇÜ: (Yirtinçü) Evren, kainat
 4683. YİRGA: Mesut, mutlu, mutluluk dolu
 4684. YİRTİNÇÜ: Evren, kainat
 4685. YİSUN: (yasun, yosun) Doğa, tabiat, yeşillik
 4686. YİTER: Varis, mirasyedi
 4687. YİTİK: 1- Yetik, olgun 2- Keskin 3- Kayıp
 4688. YİTİRMİŞ: Yitik, kayıp, kaybetmiş, yoksul
 4689. YİTÜT: Meziyet, maharet, beceri
 4690. YİZEK: Askeri kılavuz, öncü
 4691. YOĞANAK: Yığınak, kütle
 4692. YOĞÇI: Yuğcu, yuğ yapan, yokluk çeken, yas tutan, yasçı
 4693. YOĞUN: Kalın, gür, iri, sık, sıkı, cüsseli, fazla, fazlalaşmış, katılaşmış
 4694. YOKUŞ: Yukarı, yukarı doğru çıkan, dik yol, bayır
 4695. YOL: Üzerinden gidilen...mec1- Kut, mut, baht, yazgı, kader 2- Örf, adet, töre, gelenek teamül, ilke, tarz, gidişat
 4696. YOLA: 1- Örf, adet, usul, erkan 2- Meşale, kandil
 4697. YOLAÇ: Yol gösterici, mihmandar, rehber, önder, öncü
 4698. YOLAÇAN: birlYol/Açan Önder, öncü
 4699. YOLAK: birlYol/ak 1- Dürüst, namuslu, temiz 2- Çığır, yenilik, gidişat 3-Kısa yol, kestirme yol
 4700. YOLALDI: birlYol/Aldı 1- İlerleme kaydeden, gelişen, uzman, profesyonel 2- Terbiyeli, yola gelmiş, geleneklerine bağlı
 4701. YOLBAK: (Yolbaka, yolbakan) Konuksever, misafirperver
 4702. YOLBİLİR: birlYol/Bilir Görgülü, bilgili, usul erkan sahibi
 4703. YOLÇU: 1- Önder, başkan, şef, lider 2- Peygamber, nebi 3- Gelenekçi, muhafazakar 4- Yolcu, yola çıkmış, yolunda giden
 4704. YOLDAM: 1- Uysal, yola gelen, yolunda giden 2- Usul, metot, tarz
 4705. YOLDAŞ: Aynı yolun yolcusu, aynı yolu paylaşan, aynı yola gönül vermiş, aynı yola baş koymuş,aynı, töre ya da prensipler üzerinde, fikir ve gönül birliği eden, çok yakınlaşmış dost, dava arkadaşı
 4706. YOLERİ: birlYol/Eri 1- Töreye bağlı, edep erkan sahibi, bilgili, deneyimli
 4707. YOLKULU: birlYol/Kulu mecTöreye ve kurallara bağlı
 4708. YOLLUK: (Yolluğ) 1- Kutlu, mübarek 2- Olgun, ergin 3- Halas bulmuş, huzura kavuşmuş, mesut,bahtiyar
 4709. YOLOĞLU: birlYol/Oğlu 1- Fedai, serdengeçti 2- Adak, adanmış, kurban 3- Bağlı, kendini töreye bağlamış
 4710. YOLUM: Usul, kaide, prensip
 4711. YONAT: Tam, eksiksiz, kusursuz
 4712. YONCA: Sulu yerlerde yetişen bir bitki türü
 4713. YORÇU: 1- Askeri kılavuz, öncü, yol gösteren 2- Yorumcu, yorumlayan, eleştirmen
 4714. YORDAM: 1- Alışkanlık, eğilim, usul, meleke, beceri 2- Jest, eda, işve, naz
 4715. YORGA: (Yurga) Rahvan giden at
 4716. YORNUK: İstirahat, istirahatgah, dinlenme yeri
 4717. YOVAŞ: (Yavaş) Çelebi, efendi, ağırbaşlı, halim
 4718. YÖNDEM: (Yöntem) Usul, tarz, teamül, töreye uygun biçimde olan
 4719. YÖNET: 1- Biçim, tarz, yöntem 2- uygun, uyumlu, uysal, geçimli
 4720. YÖNTEM: (Yöndem)
 4721. YÖNTEN: Uslup, tarz, biçim
 4722. YÖRGENÇ: Dağ dönemeci, dağ yolu
 4723. YÖRTEM: Usul, biçim, tarz
 4724. YÖYEN: Mevsim, sezon
 4725. YUĞAK: Bir su kuşu
 4726. YUĞKA: İnce
 4727. YUĞRUŞ: (Yukruş, Yukruç) Eskiden, halktan biri olmasına rağmen, gösterdiği performans ve yararlılıklardan sonra, bey mertebesinde değerlendirilerek, devletin üst düzey kademelerinde görev alan kişi.
 4728. YULA: 1- Su kaynağı, yerden fışkıran su, göze 2- Işıldak, ışık veren, meşale, kandil
 4729. YULU: Adalet
 4730. YULYU: (Yulu, yuluk, Yulug) 1- Yardımcı, yardımsever, fedakar, adil 2- haraç, cizye, vergi 3- traş,traşlı, bakımlı 4- Yağma, yağmacı
 4731. YULUĞBİRİM: birlYuluğ/Birim Uygurlar döneminde alınan mahsul vergisi
 4732. YULUK: 1- Traşlı, matruş, bakımlı 2- Yağmacı
 4733. YULUM: 1- Fedakar, yardımsever 2- Yolcu, yoluna bağlı, töresine bağlı
 4734. YULUN: Yolcu, yola giden
 4735. YUM: Mutluluk, neşe, ferahlık, rahatlık
 4736. YUMLU: Mutlu, kutlu, mübarek, huzurlu
 4737. YUMRU: 1- Yumulu, yumuk, yumruk 2- İri, heybetli, gösterişli
 4738. YUMUK: Gül, goncagül
 4739. YUMUŞ: (Yumuç) 1- Söz, öğüt, nasihat 2- Emir, ferman, buyruk 3- Müjde, müjdeli haber 4- Yumuk,yumulmuş, yumruk
 4740. YUMUTGAN: Yapıcı, birleştirici, pozitif kişilik
 4741. YUNAK: Üzerinde çamaşır dövülen ve yıkanan, büyük taş parçası
 4742. YUNMUŞ: Yıkanmış, temiz, titiz, arık
 4743. YUNT: 1- Çadır, oba, ev, yurt, vatan 2- Terbiyesi tamamlanmamış, yarı yabani at 3- Uygarlık,medeniyet
 4744. YURÇI: 1- Becerikli, mahir 2- Yirçi, yer gösteren, rehber
 4745. YURGA: Rahvan giden at.
 4746. YURT: 1- Vatan, kutsanmış toprak 2- Kaynak, asıl, kök 3- Uygarlık, medeniyet 4- Çadır, oba, ev
 4747. YURTLAK: Yurt, vatan, sonradan yurt edinilmiş yer, yurtlaştırılmış yer.
 4748. YUTLUK: Kayıp, zarar
 4749. YUTUM: Yudum, damla, tike, parça
 4750. YUVANÇ: Teselli
 4751. YÜCE: Yüksek, ulu, alicenap, haşmetli
 4752. YÜCEL: Yücelik, ululuk, haşmet.
 4753. YÜĞNEK: Alçak gönüllü, mütevazı.
 4754. YÜĞNÜK: Salih, temiz
 4755. YÜĞRÜK: Yürük.
 4756. YÜĞÜNT: Selam
 4757. YÜKNÜ: Secde, secdede olan
 4758. YÜKSEL: Yükseklik, ululuk, büyüklük
 4759. YÜKSELEN: Ulu, kişi.
 4760. YÜKSELİŞ: Büyüklük, ululuk, ikbal
 4761. YÜKÜN: Baş eğme, saygı duruşu, tazim.
 4762. YÜKÜNÇ: Eğilme, reverans
 4763. YÜKÜNGEN: Eğilen, reverans yapan, saygılı
 4764. YÜKÜNTÜR: Baş eğdirir, diz çöktürür.
 4765. YÜKÜNÜK: Eğilme, reverans
 4766. YÜKÜNÜR: İbadet eden
 4767. YÜLEK: Okun arkasındaki, denge tüyü.
 4768. YÜNKÜL: Hafif, narin
 4769. YÜRE: Daire, helezon, çember
 4770. YÜREĞİR: Yürekli, cesur
 4771. YÜREKLİ: Cesur, korkusuz.
 4772. YÜRİK: Yaşam, hayat,, ömür, geçim.
 4773. YÜRÜM: Yaşam, hayat, ömür
 4774. YÜZAK: birlYüz/Ak Masum, günahsız.
 4775. YÜZAKI: birlYüz/Akı Masumiyet, temizlik, namus, namusluluk, başarı, beceri
 4776. YÜZLÜG: (Yüzlüg, yüzlük) Soylu, dürüst, namuslu.