Yazıtlar Göktürkçe Video Resimler

Orhun Yazıtları — Orhun Abideleri

Orhun Yazıtları, Göktürk Yazıtları ya da Orhun Abideleri, Türkler'in bilinen ilk alfabesi olan Göktürk Alfabesi ( Göktürkçe ) ile Türkçe yazılmış 4 adet dikili taştan oluşur. Bu yazılı taşlar Moğolistan'da olup, ikisi (Bilge Kağan ve Kültiğin) Karakurum şehri yakınlarında Orhun Irmağı kıyısında (K47º56 - D102º84), ikisi de (Tonyukuk 1,2) Ulan Batur şehri yakınlarındadır (K47º69 - D107º47).

Orhun Yazıtları 1889 yılında keşfedilmişmiştir. 1893 yılında Danimarkalı dilbilimci Vilhelm Thomsen ve Rus Türkolog Vasili Radlof tarafından alfabesi ve dili çözülmüş ve aynı yılın 15 Aralık günü Danimarka Kraliyet Bilimler Akademisi'nde bilim dünyasına açıklanmıştır.

Orhun Yazıtları'nın Tam Metinleri ve Resimleri

Eski Türkçe Sözlükler

Kutadgu Bilig - Yusuf Has Hacib

  • Kutadgu Bilig Dizini
    11. yüzyılda Karahanlı Uygur Türklerinden Yusuf Has Hacib'in Doğu Karahanlı hükümdarı Tabgaç Uluğ Buğra Kara Han (Ebû Ali Hasan bin Süleyman Arslan)'a atfen yazdığı ve takdim ettiği Türkçe eserdir.